• "Många har missuppfattat sin funktion"

  Av Catarina Saha

   

   

Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 20 januari 1997

Carl-Gustaf Hultman är socialkonsulent vid länsstyrelsen. Han säger att det händer att socialtjänstemän tar sig rättigheter som de inte borde: - I första hand ska föräldrar komma överens om umgänge och i sista hand tingsrätten, inte sociala

, säger han.

Catarina Saha har följt upp det här ärendet i en serie artiklar. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • - Socialtjänsten begår få rena rättsövergrepp. Misstagen handlar mer om okunskap, att man inte kan hantera lagen riktigt. Carl-Gustaf Hultman, socialkonsulent vid länsstyrelsen, är den som granskar familjerättsfallen.

  - Många socialtjänstemän har missuppfattat sin funktion. I första hand ska föräldrarna komma överens om umgänge och i sista hand är det tingsrätten som ska besluta. Men sociala tar sig ibland rättigheten att besluta själva.

  Carl-Gustaf Hultman är den socialkonsulent som nu utreder om Rose-Mari har blivit illa behandlad av handläggarna vid socialkontoret i Umeå.

  Han är en av tre konsulenter som tillsammans med socialdirektören vid länsstyrelsen granskar arbetet vid alla Västerbottens socialkontor.

  I huvudsak arbetar Carl-Gustav Hultman med familjerättsfrågor, just Rose-Maris fall räknas dock inte som familjerättsligt.

   

  Inte avgjort


  Han har påbörjat utredningen av Rose-Maris klagomål, och haft ett möte med henne. Men ännu har han inte avgjort fallet.

  - Nu ska jag vidarebefodra hennes kritik till socialtjänsten och de ska få yttra sig, säger han.

  Carl-Gustaf Hultman berättar att tillsynsärendena har ökat mycket under det senaste året. Och ibland finns det anledning att rikta kritik mot kommunernas socialtjänstemän.

  - Vi ska i första hand se till att lagstiftningen följs av myndigheten. Men ofta står ord mot ord och det är svårt att i efterhand utreda vem som sa vad, säger Carl-Gustaf Hultman.

  Familjetvist leder till granskning

  Inte någon engångsföreteelse

  "Oskickligt och partiskt"

  Kritiken ny för Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen JO-anmäls

  Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS