Justitiekanslern och rättssäkerheten i Sverige

 

Justitiekanslern startade i maj 2004 ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var de uppmärksammade resningsärenden som förekommit under senare år. Syftet var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräckligt väl tillgodosedd i brottmålsprocessens olika delar, hos polis, åklagare och i domstol. Rapporten från JK:s rättssäkerhetsprojekt, "Felaktigt dömda", publicerades i början av juni 2006. Ledaren för projektet var professorn (docent i straffrätt) Hans-Gunnar Axberger.    

Den 19 december 2005 publicerade Världen idag Ratko Zindovics "Mail från oskyldigt dömt till Nuri Kino". Därmed inleddes en lång artikelserie om problemen med rättssäkerheten inom polisen och de rättsvårdande myndigheterna.

Att det sedan länge finns problem med rättssäkerheten i Sverige är ingen hemlighet för vare sig gemene man eller jurister, men från vissa håll inom myndighets-Sverige har man försökt att bagatellisera eller dölja problemen och även att stämpla kritiska röster som rättshaverister.

Artiklarna i Världen idag gjorde starkt intryck på Justitiekanslern Göran Lambertz, som den 7 januari 2006, ägnade Ekots lördagsintervju åt problemen med rättssäkerheten inom polisen och de rättsvårdande myndigheterna. Sedan dess har justitiekanslern uppvisat stort mod och starkt civilkurage i sina strävanden att komma till rätta med de missförhållanden och oegentligheter som råder inom de rättsvårdande myndigheterna.

Men det finns de som försvarar status quo. Två jurisprofessorer, Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud, och ett fd justitieråd, Inger Nyström, har i ett par artiklar i DN angripit Justitiekanslerns engagemang för rättssäkerheten i Sverige.

Den pågående debatten handlar om rättssäkerheten inom polisen och de rättsvårdande myndigheterna, men det finns direkta paralleller inom socialtjänsten och förvaltningsdomstolarna.

En serie artiklar i Aftonbladet, DN, SvD, Världen idag m fl., 2006-01-07 --

 

 

Webmasters kommentar:

Det skall här påpekas att Madeleine Leijonhufvud, i en uppseendeväckande artikel "Advokaterna, övergreppen och rättssäkerheten" som publicerades i Advokaten nr 5/97, kritiserade advokaterna Pelle Svensson, Peter Haglund och Kerstin Koorti enligt följande:

"Men idag har jag en bestämd känsla av att en grupp klienter har anledning att vara missnöjda med sina försvarare, och detta trots att dessa advokaters insats i en rad fall lett till frikännanden eller andra processuella framgångar. Det gäller klienterna till de advokater som specialiserat sig på - och officiellt deklarerat denna sin avsikt - att få män som dömts för övergrepp på barn frikända. Jag nämner Pelle Svensson, Peter Haglund och Kerstin Koorti.

Visst skall en försvarare tillvarata sin klients intresse, och visst skall han redogöra för vad denne berättar om det som skett och peka på allt som stöder denna berättelse.

Men dessa advokater, som har presenterat som sin affärsidé att få incestmisstänkta frikända, kan faktiskt i sin nit göra ett etiskt misstag som drabbar klienten. (...)

Tänk om det i själva verket gått till så som flickan berättade - och som tingsrätten funnit styrkt? Inte heller försvararen kan ju utesluta denna möjlighet, om han tillåter sig att reflektera. Har i så fall försvararen på bästa sätt tillvaratagit mannens intresse?

Eller kan det vara så att dessa advokater, med sin i förväg deklarerade tes att de som misstänks för barnövergrepp alltid är oskyldiga, hindrar människor som faktiskt har begått de gärningar de misstänks för att erkänna dessa och ta både det straff och den behandling som de själva inser att de bör ha?

Vad är det som styr dessa advokaters agerande? Är det enbart omsorg om klientens intressen? Eller handlar det om prestige och kamp om nya, inbringande uppdrag?

En halvmorbror som förgått sig mot en nioåring blir en jakttrofé på advokatens eleganta kontor. Men vem hjälper honom sedan, när han ensam ska leva med den svåra sanning som advokaten inte ville befatta sig med?

Det blir en intressant uppgift för disciplinnämnden den dag en gammal man kommer med sin anmälan mot advokaten, som förvandlade ett halvt erkännande i polisförhöret till en cementerad livslögn."

 

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand

2007-01-14

 

 

Justitekansler Göran Lambertz, professorerna och rättsordningen

Av Göran Lysén

Justitiekanslern Göran Lambertz har startat en mycket intressant debatt om vår rättstrygghet, även om kritik tidigare uttryckts i juridisk litteratur. Det anmärkningsvärda är att en hög tjänsteman som Lambertz har formulerat kritiken och inte några rättslärda.

Barometern, Oskarshamnstidningen - 2007-01-22

 

Leijonhufvud inför nytt begrepp - "skuldprincipen"

Av Anette Jacobsson

Madeleine Leijonhufvuds senaste krumsprång i rättsäkerhetsdebatten förvånar inte. Huvudtemat är som vanligt att alla som vill förbättra rättsäkerheten är potentiella våldsverkare.

Sourze.se - 2007-01-20

 

Anstötligheter och dimridåer

Av Maciej Zaremba

För en vecka sedan försökte jag ta justitiekanslern i försvar mot påhopp från bland andra Madeleine Leijonhufvud. Så nu regnar älskvärdheterna också över mig. I gårdagens tidning inleder Leijonhufvud sin replik med några person­omdömen. Om hur oskickligt och "partiskt" jag modererade en debatt om JK:s utredning.
DN 2007-01-19

 

Justititekanslern myser när han blir utskälld

Av Margit Silberstein

Ingen tvekan, inga frågetecken. Bara ren och skär övertygelse. Och stridslystnad.
Det går inte att missta sig på att den långe, gänglige mannen i soffan i det anrika tjänsterummet på Riddarholmen i Stockholm tror på det han säger:
Att det händer att poliser ljuger i domstolar för att skydda varandra.
Att domstolar inte alltid tar beviskrav på allvar.
Att det sitter oskyldigt dömda i våra fängelser.

Det är också ställt utom all rimlig tvivel att JK Göran Lambertz älskar att vara där han befinner sig, i hetluften.

Dagens Industri - 2007-01-19

 

Många skyldiga går fria

Av Madeleine Leijonhufvud

Justitiekanslerns utspel gynnar dem som vill att anklagelser för våldtäkt och incest sopas under mattan, skriver Madeleine Leijonhufvud

DN - 2007-01-18

 

JK-kritik med ekon från 30-talet

Av Kristina Lundgren

Maciej Zarembas artikel (DN 13/1) om de starka reaktionerna mot justitiekanslern Göran Lambertz får mig att tänka på Else Kleen och hennes kritik av missförhållandena på uppfostringsanstalter och fängelser under 1930-talet.

DN - 2007-01-16

 

Oskyldiga döms till fängelse

Thérèse Juel: Rättsväsendet behöver en haverikommission

”Någon måste ha förtalat Josef K, ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon.” Så börjar Franz Kafkas uppmärksammade roman ”Processen”, som postumt kom ut 1925. Trots att den är skriven för mer än 80 år sedan finns det ett antal män runt om i våra fängelser som i dag kan vittna om att den likväl skulle ha kunnat handla om dem.

  Men deras ”öden” blir inte uppmärksammade i reportage, än mindre blir de omskrivna i några romaner.

Aftonbladet - 2007-01-15

 

Jurister på gränsen till nervsammanbrott

Av Maciej Zaremba

Varför dessa hätska angrepp på justitiekanslern? Göran Lambertz har valt omsorgen om rättvisan framför hän­synen till juristernas kåranda. ­Maciej Zaremba bevittnar ett traditionsbrott i svenskt rättsväsen.

DN - 2007-01-13

 

"JK faller totalt ur sin myndighetsroll"

Av Christian Diesen,  Madeleine Leijonhufvud och Inger Nyström

Såväl justitiekanslern Göran Lambertz själv (24/12) som hans utredare Hans-Gunnar Axberger (22/12) har i utförliga inlägg reagerat mot den kritik vi framförde på denna sida 20/12, och debatten har fortsatt här och i andra medier. För allmänheten är det inte lätt att se vad den egentligen handlar om. Är det en kamp mellan S:t Göran och draken, mellan de svagas försvarare och en juristkår som vägrar medge att den ibland gör fel?

DN - 2007-01-09

 

"Poliser och domstolar sviker rättsväsendet"
Av Claes Borgström

Jämo Claes Borgström om oskyldigt dömda interner: Domar-, åklagar- och poliskårerna borde erkänna att problemet faktiskt existerar. Efter 20 år som brottmålsadvokat delar jag justitiekansler Göran Lambertz uppfattning att vissa poliser ljuger, att åklagare ibland inte är objektiva och att det sitter oskyldiga i svenska fängelser till följd av förslappad bevisprövning i domstolar. De flesta jurister vet precis vad diskussionen handlar om. Men i stället väljer de att försöka tysta ner saken för att inte riskera att solka ner yrkeskårens renommé, skriver jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

DN - 2007-01-08

 

Nu har Lambertz fått det hett om öronen

Av Jan Guillou

Det sitter för många oskyldigt dömda människor i svenska fängelser, anser justitiekanslern Göran Lambertz. Tvärtom, hävdar juridikprofessorerna Madeleine Leijonhufvud och Christian Diesen, beviskraven i svenska domstolar är alldeles för höga och följaktligen har vi alldeles för få oskyldigt dömda i svenska fängelser. Vildsint debatt kring detta har rasat några veckor i morgonpressen.

Aftonbladet - 2007-01-07

 

Vilket bottennapp, Thomas Bodström

Av Lotta Gröning

Det var en sosse som stod för det absoluta bottennappet om JK Göran Lambertz. Aldrig trodde jag att Thomas Bodström skulle sjunka så lågt och bli en så stor populist att han ger sig på Göran Lambertz för att han kritiserar brister inom polis- och rättsväsende.

Aftonbladet - 2006-12-29

 

Statsrådet bör följa JK:s råd

Av Göran Lambertz

THOMAS BODSTRÖM BLUNDADE När justitiekanslern riktar kritik mot polisen eller rättsväsendet ska justitieministern vidta åtgärder och inte kritisera JK. Justitiekanslerns uppgift är inte att försvara regeringen, skriver JK Göran Lambertz, som menar att förre justitieministern Thomas Bodström missuppfattat JK:s roll.

SvD 2006-12-27

 

Justitieministern försvarar JK

Av Stefan Lisinski

Justitieminister Beatrice Ask vill inte ta ställning i konflikten mellan Justitiekanslern och flera ledande jurister. Hon försvarar dock Göran Lambertz rätt att uttala sig i media.

DN - 2006-12-27

 

"Bodström tar parti mot de svaga"

Av Lars Brandelius/TT

Justitiekansler Göran Lambertz har angripits av framträdande jurister efter att själv ha kritiserat rättsväsendet och rättssäkerheten. Bodström har stämt in i kritiken, bland annat i en debattartikel i Svenska Dagbladet där han hävdar att Lambertz försvagar JK-ämbetet, exempelvis med uttalandet att poliser ljuger i rätten.
Aftonbladet - 2006-12-27

 

"Jag riskerar helt medvetet förtroendet för rättsväsendet"

Av Göran Lambertz

JK Göran Lambertz efter avgångskraven: Då min kritik mot domstolarna har fog för sig är den värd att framföra även om tilltron till rättssystemet hotas.

En risk som jag tar är att förtroendet för rättsväsendet sjunker när jag som JK kritiserar rättssäkerheten i svenska domstolar. Är mitt agerande värt denna risk? Nej, inte om jag har fel. Men om jag har rätt i min övertygelse är svaret ja. Det skriver JK Göran Lambertz samtidigt som han hårt attackerar sina kritiker: De sysslar med ohederligheter, vilseledanden och i ett fall direkt lögn. Hur kan dessa jurister låna sig till att säga något så idiotiskt som det de framför om min syn på sexualbrott? undrar Lambertz.
DN - 2006-12-24

 

"Obehagligt att jurister ser friade som skyldiga"

Av Hans-Gunnar Axberger

Straffrättsexperten Hans-Gunnar Axberger till motattack om JK-utredningen: Omsorgen om de domare och åklagare som dömt på felaktiga grunder är gränslös. Svenska jurister förväntas ta en uppriven livstidsdom med en axelryckning. Däremot är det normalt att uppröras av påståendet att en frikänd person är oskyldig. Engagemanget för de felaktigt dömda är obefintligt, omsorgen om dem som dömt fel gränslös. Det är denna obehagliga grundsyn som svenska jurister ger prov på i diskussionen om vår rättssäkerhetsutredning. Problemet skulle alltså vara att de vilkas skuld inte kan bevisas, men vars brottslighet en enskild jurist är övertygad om, inte kan sättas i fängelse. Det skriver utredaren Hans-Gunnar Axberger.

DN - 2006-12-22

 

Tigande jurister värre än svepande JK

Av Johannes Åman

Justitiekansler Göran Lambertz har sedan han tillträdde 2001 skaffat sig många fiender.
Madeleine Leijonhufvud, som var en av undertecknarna av gårdagens artikel på DN Debatt, hör sedan länge till JK:s kritiker. Mer uppseendeväckande är att den tidigare justitieministern Thomas Bodström i en intervju i Jusektidningen talar om "en djup konflikt" mellan honom själv och JK.

DN - 2006-12-21

 

JK vill utreda kvaliteten i brottsutredningar
Av Stefan Lisinski

Regeringen bör utreda om kvaliteten i brottsutredningar kan höjas och om en särskild resningsnämnd bör skapas. På torsdagen lämnade den hårt kritiserade Justitiekanslern Göran Lambertz sina förslag på stärkt rättsäkerhet till justitieminister Beatrice Ask.

DN - 2006-12-21

 

Lambertz om kritikerna: De är ute och cyklar

Av Tove Nandorf

Justitiekanslern Göran Lambertz avfärdar bestämt samtliga anklagelser mot honom på dagens DN Debatt. Bland annat att han inte skulle kunna hålla isär sina roller som ämbetsman och privatperson och skulle vara olämplig för jobbet.

DN - 2006-12-20

 

Även Thomas Bodström kritiserar Lambertz

Av Tove Nandorf

Förre justitieministern Thomas Bodström instämmer delvis i den hårda kritik som på onsdagens DN Debatt riktades mot justitiekansler Göran Lambertz. Han manar sin efterträdare justitieminister Beatrice Ask att ta tag i situationen.

DN - 2006-12-20

 

"Lambertz är olämplig som justitiekansler"

Av Christian Diesen,  Madeleine Leijonhufvud och Inger Nyström
Juristexperter: JK:s agerande kan ha orsakat irreparabel skada för svenskt rättsväsende. Vår nuvarande JK har inte bara gjort en rad allvarliga misstag och blandat ihop sina roller som ämbetsman och privatperson. Han delar också ut rallarsvingar mot människor av kött och blod, mot brottsoffer, deras närmaste, mot dömda personer och mot åklagare och domare som arbetar seriöst och under ämbetsansvar. Därmed skadar Göran Lambertz både rättsväsendet och enskilda personers rättssäkerhet, skriver tidigare HD-ledamoten Inger Nyström tillsammans med professorerna Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud.

DN - 2006-12-20

 

JK vill ge fler dömda chans till prövning

Av Stefan Lisinski

Den som anser sig vara oskyldigt dömd för ett brott kan få bättre chans till en ny prövning i framtiden.

- Jag tänker skriva till rege­ringen och föreslå att man lyfter bort frågan om resning från åklagarmyndigheten och lägger den hos en fristående myndighet, säger JK Göran Lambertz

DN - 2006-10-20

 

Forma en resningskommission
Av Göran Lambertz

Utmaning för rättsväsendet . Förslaget om en från åklagare och domstolar fristående resningskommission bör allvarligt övervägas. Det finns alltför många rapporter om felaktigt dömda under de senaste 15 åren. På detta område krävs nolltolerans, skriver justitiekansler Göran Lambertz.

SvD - 2006-10-16

 

Inte bara blå dunster i hans ögon

Av Maria Abrahamsson

Justitiekanslern har än en gång fått sina fiskar varma. Det är inte vilka pappskallar som helst som den här gången har gett sig på regeringens kronjurist. Ett justitieråd, en hovrättslagman och en lagman skriver på DN Debatt (10/6) att JK alltför blåögt har lyssnat på de dömdas egna historier om att de är oskyldiga, och att hans kritik av de domstolar som har dömt dem inte är seriös.
Jo tack, efter första sommarjobbsdagen som vårdare på Kronobergshäktet lät jag mig också grundluras av hela gänget misstänkta knarkhajar, våldsmän och sexualförbrytare.

SvD - 2006-06-13

 

Brister i rättssäkerheten

Av Yasmine El Rafie
Om du är oskyldigt dömd i dag och vill begära resning, måste du ansöka om det hos åklagaren som fick dig fälld. Och om din advokat inte gör sitt bästa är du rökt. Det konstaterade en rapport som lämnades till JK, i går.
SvD - 2006-06-08

 

Oskyldiga döms till fängelse
15 advokater i öppet brev till justitieminister Thomas Bodström 

Peter Althin, advokat,
Jan Askblad, advokat,
Charlotte Bokelund, advokat,
Stig Centervall, advokat,
Peter Haglund, advokat,
Lennart Hane, advokat,
Björn Hurtig, advokat,
Kerstin Koorti, advokat,
Bengt Loquist, advokat,
Thomas Olsson, advokat,
Jörgen Olsson, advokat,
Ola Samuelson, advokat,
Lars Sandow, advokat,
Pelle Svensson, advokat,
Hans Öberg, advokat
Runt om i våra fängelser sitter idag ett okänt antal män oskyldigt dömda. De är vanliga medborgare, en del familjefäder, som blivit falskt angivna för brott de inte har begått. De har därefter blivit indragna i incest- och sexualmål där ord stått mot ord.
Aftonbladet - 2006-05-08

 

JK-granskning av polis och åklagare är inledd
Av Nuri Kino

Justitiekansler (JK) Göran Lambertz vidtar nu sina första åtgärder med anledning av de missförhållanden inom poliskåren som Världen idag skrivit om.

Världen idag - 2006-01-27

 

”Uppgifterna i artiklarna är oerhört allvarliga”
Av Ruben Agnarsson

Chefs-JO Mats Melin har tagit del av Världen idags artiklar om poliskorruption
I måndags berättade Justitiekansler Göran Lambertz att han skulle vidta flera åtgärder med anledning av Världen idags artiklar om missförhållandena inom poliskåren.
Världen idag - 2006-01-11

 

JK i SVT: En mycket intressant artikelserie i Världen idag
Av Ruben Agnarsson 

Den stora uppståndelsen efter justitiekansler Göran Lambertz uttalanden i Ekot i lördags om poliser som ljuger ledde till att han intervjuades i SVT:s Gomorron Sverige på tisdagen. Han hänvisade flera gånger till Världen idags artikelserie. Vi återger här Göran Lambertz svar i tv-programmet.

Världen idag - 2006-01-11

 

JK:s polisuttalande orsakade lyssnarstorm till SR
Av Ruben Agnarsson 

JK:s uttalande i helgen om att det förekommer oegentligheter inom poliskåren orsakade lyssnarstorm till Sveriges radio.
Världen idag - 2006-01-11

 

Bodström och polisledningen är tysta
Av Ruben Agnarsson 

Världen idag har ett flertal gånger sökt justitieminister Thomas Bodström utan resultat. Linda Romanus, Bodströms pressekreterare, sade först att det berodde på att hon tappat bort artiklarna och Nuri Kinos telefonnummer. Efter påstötningar meddelade hon att Bodström avböjer att kommentera och att han i stället hänvisar till polisledningen.
Världen idag - 2006-01-11

 

Polisen ljuger och oskyldiga döms

Av Nuri Kino

JK bekräftar Världen idags uppgifter och ska vidta åtgärder. Som den första svenska myndigheten går nu Justitiekanslern ut och bekräftar Världen idags uppgifter om missförhållanden inom poliskåren. Efter att ha läst Världen idags artiklar säger justitiekansler Göran Lambertz att han känner sig tagen och att han kommer att vidta flera åtgärder.

Världen idag - 2006-01-09

 

JK: Poliser ljuger - oskyldiga döms

Stockholm, TT

Poliser ljuger och domstolarna har för bråttom, hävdar justitiekansler Göran Lambertz. Följden blir att oskyldigt dömda personer sitter i svenska fängelser.
Göteborgs Posten - 2006-01-07

 

 

 

 

Rätten och rättvisan

 

 

Justitiekanslern och rättssäkerheten - forts

 

Andra artiklar i Världen idag

Polisartiklar har lett till omfattande åtgärder
Av Ruben Agnarsson 

Världen idag - 2006-02-22


Rikspolischefen agerar mot missförhållanden
Världen idag - 2006-01-13

 

– Polischefer håller varandra om ryggen
Av Nuri Kino

Världen idag - 2006-01-13

 

"Många tiger om polisbrott"
Av Nuri Kino

Världen idag - 2006-01-13


Artiklar har gett starka politiska reaktioner
Av Ruben Agnarsson 

Världen idag - 2006-01-11

 

Mord, justitiemord, oskyldigt dömda, grova vapenbrott, olaglig brottsprovokation
Av Nuri Kino

Världen idag - 2006-01-02

Artiklar får stor uppmärksamhet
Av Nuri Kino

Världen idag - 2005-12-28

 

Justitieutskottets ordförande: ”Det här är ett Sverige jag inte vill ha”
Av Nuri Kino

Världen idag - 2005-12-28

 

Världen idags samlingsmapp om missförhållanden inom poliskåren

 

*******

Den offentlige försvararens ställning måste stärkas

Av Tomas Nilsson
Advokaten Nr 9, 2006 Årgång 72

JK oroar sig för rättssäkerheten

Av Nils Funcke

Advokaten Nr 2, 2005 Årgång 71

Thomas Bodström inte värd annat än förakt
Av Jan Guillou

Aftonbladet - 2004-06-20

Domarkåren förbjuder effektivt försvar
Av Max Scharnberg

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS