Artiklar

Fallet Tommie Karim: Den bästa måste väl vara hans pappa

Den bäste måste väl vara hans pappa

Av Annika Larsson, Brynäs i Gävle

 

 

Annika Larsson är kontorist och en medmänniska i Brynäs i Gävle som har blivit illa berörd av socialtjänstens omänskliga och familjefientliga behandling av Tommie Karim och hans lille moderlösa son, Mario.


Inlägget är tidigare publicerat som en insändare i Gefle Dagblad den 3 januari 2006.

Det återges här med författarens välvilliga medgivande.

 

 

 

 

 

Den stackars Tommie Karim ska nu alltså utredas för att Socialtjänsten "vill pröva hans lämplighet som för­älder, med barnets bästa för ögonen". Det bästa för ett barn är väl att fä växa upp hos sina biologiska föräldrar, om de inte är helt olämpliga att sköta ett barn? Innan det tragiska mordet på pojkens mamma inträffade, var detta en till synes helt vanlig familj, så vad håller socialen på med? Kan det inte räcka med sorg och elän­de i denna unga pappas liv? Hur kan sociala myndigheter fä handla så självsvåldligt, ja, rent rättsvidrigt?

 

Ponera att barnets mor hade dött en naturlig död (av sjukdom till exempel), hade pojken även då blivit jourhemsplacerad?

Skulle inte tro det eftersom grabben tydligen har både farmor, och farfar (kanske ytterligare några nära anhöriga?) som skulle kunna rycka in som tillfälliga vårdnadshavare!

 

Jag skulle vilja rekommendera Tommie att omgående kontakta en advokat för att först och främst få sin son tillbaka.

 

Han ska också begära ett rejält skadestånd av staten för den långa tid han satt häktad. När han fatt sitt skadestånd blir det nog inte så svårt eko­nomiskt iallafall att klara av att skö­ta sonen på egen hand, så mycket pengar kommer han förmodligen att vara berättigad till.

 

Sedan kan det sociala få hjälpa ho­nom (i den mån han själv önskar), stötta så mycket de bara kan.

 

Men han vill förmodligen inte ha någon söm helst kontakt med, de sociala myndigheterna efter detta. Själv Skulle jag nog akta mig väldigt noga!

 

Detta ärende är en så allvarlig sak att jag tycker alla Gävlebor borde gå ut och demonstrera på gator och torg, för att sonen ska återbördas till sin pappa omgående!

 

 

 

Tragedi med fosterhemsbakgrund
En sammanställning av artiklar i olika media

 

FALLET TOMMIE KARIM

OSKYLDIGT ANKLAGAD - FRÅNTAS SITT BARN

 

 

Tillbaka till FALLET TOMMIE KARIM - NÅGRA INSÄNDARE

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter