Swedish

Välj ditt språk


Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg har en egen hemsida:

Cour Européenne des Droits de l'Homme
European Court of Human Rights

EUROPADOMSTOLEN - DOMAR & BESLUT I LVU-MÅL MOT DE NORDISKA LÄNDERNA
samt
DOMAR & BESLUT I MÅL OM TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE och/eller VÅRDNAD AV BARN I ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

 

R. v. Finland

 C. v. Finland

CHAMBER JUDGMENTS IN THE CASES OF O, HAMMERN, RINGVOLD AND Y v. NORWAY
Press release issued by the Registrar

K.A. v. Finland

K & T v. Finland - Grand Chamber dom

S.N mot Sverige - Fallbeskrivning

S. N v. Sverige - Admissibility Decision

Familjen Lindelöf mot Sverige - Admissibility Decision

Familjen Lindelöf mot Sverige - Förlikningen

K & T v. Finland

K & T mot Finland

TAPAUS K. & T. v. SUOMI

L. mot Finland

NUUTINEN v. SUOMI

Nuutinen v. Finland

Hokkanen mot Finland

Paulsen-Medalen & Svensson mot Sverige

Johansen mot Norge

Widén v. Sweden. Friendly Settlement. Commission Report

Aminoff v. Sweden. Friendly Settlement. Commission Report

Liljas v. Sweden

Gärdh & Kjell Persson mot Sverige

Nyberg mot Sverige

Nyberg mot Sverige - Admissibility decision

Cecelia & Lisa Eriksson mot Sverige

Cecelia & Lisa Eriksson mot Sverige - Concurring opinion of Gro H. Thune

Margareta & Roger Andersson mot Sverige

Gun & Stig Olsson 2 mot Sverige

Gun & Stig Olsson mot Sverige 

DOMAR & BESLUT I MÅL OM TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE och/eller VÅRDNAD AV BARN I ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

Saviny v. Ukraine

 Case of x v. Croatia (forced adoption)

 Moser v. Austria

Scozzari and Giunta v. Italy

Case of Venema v. The Netherlands. Press release

Case of Venema v. The Netherlands

Kutzner c. Allemagne

Kutzner v. Germany - English summary

Kutzner v. Tyskland

 
Z. and others v. The United Kingdom

McMichael v. United Kingdom

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie

Keegan c. Irlande

Bronda c. Italie

Buscemi c. Italie

Gnahoré c. France

Elsholtz v. Germany (Parental Alienation)

Hoffmann v. Germany (Parental Alienation)

P., C and S. against the United Kingdom (Münchhausen)

P., C och S. mot Storbritannien - Press Release - Sammanfattning

P., C and S. against the United Kingdom - Press Release

P., C and S. against the United Kingdom - Verdict

Venema v. the Netherlands (Münchhausen)  

Boughanemi v. France  

Haase v. Germany

ADMISSIBILITY DECISIONS

 

K. T. v. Norway


McMichael v. The United Kingdom


”Justitiekansler Lambertz missköter viktig uppgift”
Av Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer


Europadomstolen drunknar i ärenden. Av Jan Mosander

Sverige dömt i Eurppadomstolen för brott mot mänskliga rättigheter
Redogörelse för fallet Margareta och Roger Andersson v. Sverige

Powered by AIS