SYMPOSIETS PROGRAM

 

KLOCKAN
PROGRAMPUNKT

TALARE

09.00

NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson , Sverige, hälsar alla välkommna.

Utdelning av Hedersdiplom till journalisten och konstnären Lillemor Holmberg, för sin outtröttliga kamp för upprättelse för Vetlandafamiljen och till Jan Gillberg, för offentliggörande i sin tidskrift "Origo" av rättsövergreppen mot Vetlandafamiljen.

 
09.15

Visning av SvT-dokumentären "Hem, ljuva fosterhem". Producent: Maria Bergvall Foto: Peter Rinaldo och Caj Muller.
En dokumentär som visar profitörerna inom socialtjänsten.

 
09.50 PAUS  
10.00

"LVU - kommunal människohandel"

Siv Lundin
10.40 "Vi vann kampen om vårt barnbarn" Ingalill Elenius Öman
11.20 55 års kamp för Vetlandafamiljen Lillemor Holmberg
12.00-13.00 LUNCH  
13.10

"Mörkläggarlandet"

Jan Gillberg
13.40

"The Destruction of families' lives through (unnecessary) State interventions and a Bill to reverse the process"

John Hemming
14.30-15.00 KAFFEPAUS  
15.00

"Jäviga domare. Hur vissa domare i förvaltningsdomstolarna begår tjänstefel utan påföljder: Fem fall från Stockholm, Karlstad och Malmö"

Ruby Harrold-Claesson
15.30

Paneldebatt

Moderator: Jur. kand Madeleine Johansson

 
17.00 SYMPOSIET AVSLUTAS  

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

 

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.

För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.
Vänligen kontakta Rigmor Persson.