Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Föredrag hållna vid Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR:s Symposium


Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
lördag den 21 augusti 2010


Årets tema:

Kränkningar av mänskliga rättigheter vid tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn

 
The importance of Grandparents and The Charter for Grandchildren
James Deuchars, Grandparents Apart Groups, UK, lecture at the NCHR's Symposium in Gothenburg, Sweden, August 21, 2010Krenkelser av menneskerettigheter i Norge. Föredrag hållet vid NKMR:s Symposium i Göteborg, den 21 augusti 2010

Av Marius Reikerås, advokat

 

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2010

Tillbaka till Huvudsidan