Swedish

Välj ditt språk

Valberedningens förslag till styrelse i NKMR 2008

 

WWW.NKMR.ORG

Nordiska Kommittén För Mänskliga Rättigheter

Ströms väg 37, 424 71 Olofstorp, Sverige

Tel. +46 31 702 03 85 Fax. +46 31 702 52 42

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

N K M R

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR: s valberednings förslag inför årsmöte den 23 augusti 2008

Valberedning: Endre Dolhamre, Bengt Törngren

Inför årsmötet den 23 augusti 2008 föreslår vi nedan presenterade.

Styrelse

Ordförande: Jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande: Teol. cand. Majken Frost, Danmark (omval)

Vice ordförande : Gry Scholz Naerö, Norge (nyval)

Vice ordförande: Fil. Dr. Anu Suomela, Finland, (omval

Kassör: Jur. kand Rigmor Persson, Sverige (omval)

Suppleant: advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

Suppleant: jur. stud. Sverre Eskeland, Norge (omval)

Speciella Resurser

Jur. kand., med. lic, Siv Westerberg

Prof. Jacob W. F. Sundberg

Jur. kand. Madeleine Antonsen

Arkivansvarig

Ingegerd Alvbring, Fil kand

Götene/Sollebrunn den 4 augusti 2008

Endre Dolhamre / Bengt Törngren

Endre Dolhamre / Bengt Törngren


Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2008

Till Rapporter

Tillbaka till Huvudsidan