• Sammanbrott i familjehem

  Socialstyrelsens rapport 1995:9

   

sammanbrott_i_familjehem

 • I denna rapport om s k sammanbrott i familjehem redovisas dels en sammanställning av företrädesvis brittisk forskning, dels en aktstudie av 189 placeringar i Sverige.

  Rapporten visar att det är vanligt med sammanbrott inom den svenska familjehemsvården. 44 procent av placeringarna i aktstudien hade varit föremål för sammanbrott. Ytterligare studier behövs emellertid för att skapa större säkerhet om hur ofta sammanbrott förekommer. Det är också angeläget med mer kvalitativt inriktad forskning om vad olika sammanbrott får för konsekvenser för de inblandade parterna. Alla sammanbrott behöver inte vara dåliga utan kan i vissa fall leda fram till något positivt för barnet/den unge.

   

  ISBN 91-7201-021-5
  ISSN 1100-2808


  Tillbaka till Bokindex

   

   

Powered by AIS