LVU behöver ändras från grunden

Av Bo Ammer

 

 

 


Hanteringen av LVU-ärenden är idag så sjuk att den behöver ändras i grunden, skriver Bo Ammer. Han knyter an till ett inlägg av Mona Lisa Karell från den 25/4.

Repliken publicerades i Nerikes Allehanda den 9 maj 1998.

 

 

 

Det känns alltid stimulerande när man får väl underbyggda och sakliga svar på en inledd debatt.

Mona Lisa Karell bekräftar i sitt svar att det förekommer grava felaktigheter vid nuvarande LVU-hantering. Till stöd för sin bekräftelse åberopas socionomstuderandes C-uppsatser vid Högskolan i Örebro. Noterbart är också att Karell inte är främmande för, att använda ord som kvacksalveri för att åskådliggöra kvalitén på BUP:s och socialtjänstens arbete i omhändertagandefrågor.

 

Charlataner

Samhället reagerar med skärpa, om charlataner försöker sälja bantningskurer, hårväxtstimulanser m m. Dryga böter väntar den, som inte vetenskapligt kan bevisa sin produkts läkarmässighet. När samma typ av charlataner "bortrövar" barn från sina nära och kära, kan inga som helst motsvarande reaktioner iakttagas. Den eller de som protesterar framstår som röster i öknen. Situationen ter sig som mycket allvarsam.

Frågan som infinner sig är given - hur ger vi de familjer upprättelse som drabbats av charlataner i sin sociala utredning och av kvacksalvare i BUP-utredningar berörande ett eller flera av dess familjers barn.

Bakgrunden till min debatt är, att jag anser det fullständigt oacceptabelt att barn, med sådana utredningar som underlag, med tvång blivit frihetsberövade och tagna från sina hem och från sina anförvanter.

Jag delar Karells uppfattning att forskningen om hur sociala utredningar skall genomföras och uttolkas måste intensifieras och utvecklas. Särskilt viktigt torde detta vara om och när barn är inblandade. Min tilltro till högskolans arbete i dessa frågor är faktiskt stor. Det är ju just vetenskap och läkarmässighet jag efterlyser i nuvarande utredningsmetodik.

Därför tror jag att syftet med konferensen, den 18/3 som Karell hänvisar till, varit det allra bästa. Vad jag kritiserat är de slutsatser som framkommit efter konferensen - bl a bestående i enskilda socionomers utsagor om hur man undertrycker anhörigas berättelser i sitt utredningsmaterial och därmed avstår från lagens krav om opartiskhet och saklighet. Vidare har jag kritiserat de idéer som framlagts om att utredarna själva skall få pröva sina utredningar som nämndemän i länsrätten.

 

Sjuk hantering

Risken finns alltså, att konferensen 18/3 mer befäster det LVU-system man i dag tillämpar, och i stället ger legitimitet åt charlatanska utredare att fortsätta - nu med ett diplom från högskolan på väggen. Hanteringen är i dag så sjuk, att den i grunden måste förändras. Jag tror inte att det räcker med aldrig så goda fortbildningsambitioner.Arbetar socionomer som kvacksalvare?
Av Mona Lisa Karell?


Där lagen slutar, tar tyranniet vid
Av Peter Klevius


Kvacksalvari och missbruk av lagen
Av Bo Ammer


Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona


Tragedier vid tvångsomhändertaganden
Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS