SYMPOSIETS PROGRAM

 

KLOCKAN
PROGRAMPUNKT

Presentatör

10.00

NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson , Sverige, hälsar alla välkomna.

Ruby Harrold-Claesson
10.10

Visning av filmen "Guldburen". Guldburen är en dramatisering av boken "En bur sökte sin fågel. Berättelsen om Ewa och Kasia" av Ewa Nowacka.
Fakta: Den 16 augusti 1985 tvångsomhändertogs treåriga Katarzyna (Kasia) Nowacka av de sociala myndigheterna i Sverige. Mamman Ewa har själv skrivit denna berättelse.

Produktion: Sveriges Television AB Kanal 1, Stockholm; Regi: Björn Melander; Manus: Agneta Pleijel; Producent: Madeleine Sundgren; Foto: Ralph M. Evers, Musik: Benny Andersson; Manusbearbetning: Björn Melander.

Guldburen består av fyra (4) delar och den har visats på SvT 1 under 1991. Sedan dess har den inte visats i repris.
Filmen är 270 min lång, så vi kommer att visa endast EN del.

 
11.00

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom, postumt, till Brita Nordström, grundare för Stiftelsen FAMILJEKAMPANJEN, för hennes långvariga engagemang, hennes livsuppgift att värna om och skydda barns och deras familjers mänskliga rättigheter i Sverige. Brita Nordström öppnade omvärldens ögon för de politiska och sociala experiment som hade sjösatts i Sverige och de nordiska länderna. (Se presentation)


Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till Docent Bo Edvardsson, Örebro Universitet, kursboksförfattare, för ovärderliga insatser att kritiskt granska hur socialtjänstens personal bryter mot föresatserna i socialtjänstlagen och i stället "förtrycker, förnedrar och förföljer" människorna som de är anställda att hjälpa och stödja. I sina handböcker Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor har Bo Edvardsson tillhandahållit de verktyg som skulle göra myndigheternas arbete rättssäkert och vetenskapligt. Bo Edvardsson har varit handledare till åtskilliga uppsatsstudenter och tillsammans med dem har han författat minst 400 forskningsarbeten där de sociala myndigheternas arbete har utsatts för kritisk vetenskapligt granskning. (Se presentation)


Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till Janne Josefsson, granskande journalisten och popular TVpersonlighet,  Uppdrag granskning, för ovärderliga insatser att kritiskt granska myndighets-Sverige i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet. På de mänskliga rättigheternas dag, den 10 december 2002 visade SvT Janne Josefssons reportage: "För dumma" för att ha barn om Karin, Lasse och deras lille son Calle i Oskarshamn. Reportaget väckte en folkstorm i Sverige, men socialen släppte inte sin prestige: de lämnade inte tillbaka Calle till hans föräldrar. I Fallet Louise i Vetlanda, åstadkom Janne Josefsson en lösning för flickan och fallet tvingade många kommunpolitiker att lämna sina poster. Janne Josefsson var också verksam i reportageprogrammet, Striptease, där han avslöjade bl a turerna kring Fallet Frank i Lerum och domarnas extraknäck. (Se presentation)

Ruby Harrold-Claesson


Jenny Beltrán

11.20 Henning Witte, Rechtsanwalt, jur dr: "Mind control för nedbrytning av familjen" Ruby Harrold-Claesson
12.00 -
13.00

LUNCH

 
13.00

Zoe Kiourou, para legal student. "Fosterbarns rättslöshet. 15-årig flicka dog i fosterhem".
Presentation av resultatet av ett uppsatsarbete, med titel: "Lex Donia".

Jenny Beltrán
13.40

Socialantropolog: "Forskning och debatt om politisk korruption i svenska
förvaltningsdomstolar"

Ruby Harrold-Claesson
14.20

Marius Reikerås, jur kand., "Norges menneskerettsbløff ."

Jenny Beltrán
15.00 -
15.30

KAFFEPAUS

 
15.30 Elisabeth Scheffer, jur kand., "Det tysta skriet i Sverige. LVU-omhändertagande av barn, 2016." Ruby Harrold-Claesson
 

PANELDISKUSSION

Tvångsomhändertagande av barn - nedbrytning av familjen.

Moderator: Jur kand Madeleine Johansson

 

Panelen:
Jur kand Jenny Beltràn, Zoe Kiouruo, Elisabeth Scheffer, Henning Witte.

 
17.30

SYMPOSIET AVSLUTAS

 

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

 

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.

För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.
Vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Invitation to NCHR Symposium 2016

 
Huvudsida för Symposium 2016