Jennie-Lie Kjörnsberg är fd reporter på Länstidningen Östersund, LTZ.
Artikeln är tidigare publicerad i LTZ den 25 februari 2006,
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=307602&avdelning_1=101&avdelning_2=142.. Den ingick i en serie av fyra artiklar publicerade om fallet Gudrun, men den är inte längre tillgänglig på tidningens hemsida.

Artikeln återges här med författarens och tidningschefens benägna tillstånd.

Socialkontorets svar: Vi har inget att dölja

Av Jennie-Lie Kjörnsberg

SÖDRA SVERIGE • LT

- Vi förhalar ingenting och har inget att dölja, svarar verksamhetschefen för socialkontoret i kommunen där kvinnan växte upp.

Däremot kan det ha varit lite si och så med arkivdisciplinen under Barnavårdsnämndens tid, enligt chefen.

- Vi hittar inte hennes handlingar men det är inte av ovilja. Vi håller på att leta och har hittat ett litet blad med ett formellt beslut men hon vill ju ha hela sina journaler, säger verksamhetschefen.

- Kruxet är att vi inte har varit en egen kommun hela tiden.

Först i mitten av 1990-talet bröts kommunen loss ur en större kommun. Därför är det inte säkert att handlingarna finns i den nuvarande kommunens arkiv, menar chefen.

- Dessutom var det lite olika hur det registrerades då. Ibland registrerade man barnen på mamman, ibland på pappan.

- Det är svårt att veta hur man ska söka.

Vilka regler gäller för arkivering av sådana här handlingar?

Alla akter som har med placerade barn att göra sparas i dag i all oändlighet och gallras aldrig, men jag vågar inte säga hur det var när det låg under Barnavårdsnämnden.

Jag vet inte vilka regler som var då. Men vi ska självklart kunna ge den här kvinnan ett besked, säger verksamhetschefen.

Fallet Gudrun. Socialtjänsten "hittade" inte hennes journaler.
Artiklarna är publicerade i Länstidningen Östersund den 25 februari och 9 mars 2006

Powered by AIS