Rättsligt efterspel för barns död

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

 

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida

 

 

 

 

Den 13-åriga flickan dog av brusten blindtarm eftersom föräldrarna inte tog henne till sjukhus i tid. Före den tragiska händelsen granskades familjen av socialförvaltningen - men utredningen lades ner.

I april 2003 dömdes föräldrarna vid en tingsrätt i Småland till villkorlig dom och 75 dagsböter vardera för vållande till annans död. Rätten konstaterar att de inte tycks ha varit fullt medvetna om de rättigheter och skyldigheter de haft gällande grundläggande mänskliga rättigheter och behov. Föräldrarna anses vara utvecklingsstörda.

 

Båda har förnekat brott.

Det var för knappt ett år sedan som den förståndshandikappade och autistiska flickan blev sjuk. Föräldrarna trodde att hon hade maginfluensa, men flickan blev sämre och efter några dagar kunde hon inte behålla vare sig mat eller dryck.

Inte förrän efter ytterligare något dygn, när flickan var blå om läpparna, tog paret den svårt sjuka flickan till akuten i den egna bilen. Kort efter ankomsten kunde läkarna konstatera att hon var död.

Utredningen visade att dödsorsaken var brusten blindtarm med bukhinneinflammation och tarmstopp. Enligt läkare hade flickans liv kunnat räddas om hon fått vård tidigare.

- Det fanns ingen anledning för oss att tro att föräldrarna inte skulle kunna klara en akut kris. Men med facit i hand skulle vi ha jobbat mer aktivt med att hitta ett alternativt boende för flickan, säger Smålandskommunens socialchef till TT.

Socialförvaltningen hade tidigare utrett familjen och resultatet blev att de ansågs behöva visst stöd och råd. Den sista utredningen lades ner i december 2001. Detta trots att situation var så allvarlig att ett tvångsomhändertagande diskuterades.

Efter flickans död anmäldes socialnämndens hantering av ärendet till länsstyrelsen av personal på flickans skola som tidigare hade gjort en anmälan till socialförvaltningen. Länsstyrelsen kritiserar vissa delar av kommunens agerande men finner samtidigt att inget pekat på att föräldrarna inte kunde ta flickan till läkare vid behov. Samtidigt konstaterar myndigheten att budgettekniska överväganden försvårat snabba och effektiva lösningar för familjen.

Enligt socialchefen bestod svårigheterna främst i att hitta ett fosterhem till flickan.

 

Det är märkligt att föräldrarna - som anses vara utvecklingsstörda - inte har fått hjälp av socialtjänsten. "(b)udgettekniska överväganden" kan inte åberopas som ursäkt. Det är ännu mer anmärkningsvärt att föräldrarna - som ju anses vara utvecklingsstörda - har åtalats och dömts för vållande till annans död när man betänker sig att inget åtal har väckts mot fosterföräldrarna till Daniel Sigström, som var valda, dvs handplockade av socialtjänsten i Gottsunda kommun, Uppsala. Daniel dog av ett svårt epileptiskt anfall pga de inte tog honom till sjukhus. Det är synnerligen anmärkningsvärt att man ställer större krav på utvecklingsstörda föräldrar än på fosterföräldrar som betalas av skattemedel.

 

 

 

Varför dog Daniel, 14 år?

Maciej Zaremba

 

Likhet inför lagen?

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS