Skåne följer inte fosterhemslag
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.


 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 

Nedan följer en notis som jag saxade ur Svenska Dagbladet 2004-08-11.

"Den nya lagen från 1999 om att barn som ska fosterhemsplaceras i första hand ska få bo hos släktingar fick inget genomslag. Särskilt inte i Skåne där länsstyrelsen i en uppföljande rapport konstaterar att kommunerna inte följer lagen.
Ingen förändring har skett sedan lagen infördes, skriver Metro Malmö
Totalt är antalet anhöriga fosterföräldrar lika litet som när lagen infördes för fem år sedan."

Rapporten gäller Skåne men inget tyder på att det skulle vara annorlunda någon annanstans i Sverige. Det skall dock noteras att socialtjänsten placerar barn hos släktingar - endast i de fall där det finns dokumenterade slitningar mellan släktmedlemmarna.


De enda slutsatserna som man kan dra är

1 - den biologiska familjen saknar betydelse i socialstaten Sverige

2 - tjänstemännen inom socialtjänsten behöver inte respektera och tillämpa lagarna.

Är detta acceptabelt i ett s k civiliserat, demokratiskt samhälle?

Svaret är NEJ!

Det är dags att riksdagen och regeringen ser till att även socialarbetarna lär sig att respektera - och tillämpa - lagarna eftersom de skall gälla lika för alla.

 

Powered by AIS