Skydda våra barn mot enfaldens entreprenörer.

Varför utnyttjar BRIS barnen?

Av Lars-Eric Hagborg, Lund

 

 

 

Lars-Eric Hagborg är lärare på ett gymnasium i Lund. Under ett antal år har han engagerat sig i just de ämnen som tas upp på NKMR:s hemsida. Se t ex artikeln Socialtjänsten är inte alltid bra

Författaren beskriver sig själv som en samhällsmedborgare som "har hjärtat till vänster". Därför anser han att det är "viktigt att även vi som har hjärtat till vänster kan vara oförsonliga motståndare till de tilltagande totalitära tendenserna i samhället."

Artikeln skrevs redan år 2000 men den har fortfarande aktualitet.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

I nummer 3-4 (2000) av BRIS tidskrift Barn & Ungdom är temat ”sexuella övergrepp mot barn”. Chefredaktören, Gunnar Sandelin, säger att BRIS linje är fängelsestraff och behandling. Satsar man inte mer på det senare, kan frustrerade människor ta lagen i egna händer, slutar han hotfullt sin kolumn. Hemmet är vanligaste brottsplatsen är den inledande artikelrubriken. I ledaren däremot hävdar BRIS generalsekreterare, Göran Harnesk, att vuxenvärlden är ständigt frånvarande för barnen. Är den inte detta får vi lära oss att risken är påtaglig för att barnen utnyttjas sexuellt av sina föräldrar.

 

Artiklarna är överlag dåligt underbyggda. Empiriska fakta lyser med sin frånvaro. Påstådda förövare kallas kort och gott för förövare. Det talas om att BRIS kartlagt förövarbilden, något det sannerligen kräver mer än telefonstatistik för att göra. Föräldrarna är odjur, i synnerhet fäderna som ständigt riktar sina lystna ögon mot den egna avkomman. Offren, d v s barnen, är naturligt goda och storasyster ställer upp med sex för att skydda sina småsyskon. Uppdelningen i onda och goda följer den gamla folksagans kategorisering eller kanske ännu mer amerikanska TV-filmers, där kraven på sammansatta personligheter inte ryms i budgeten.

 

BRIS-generalen, Göran Harnesk, har ett förflutet i bland annat socialtjänsten och utan att hemfalla åt konspirationsteorier, ligger det nära till hands att se hur BRIS genererar sysselsättning åt en organisation som alltför ofta i strid med allt sunt förnuft och sann humanitet, skiljer s k offer från sina familjer med livslånga tragedier som följd. Även polisen är inblandad i den grymma hanteringen som de s k offren utsätts för. En artikel handlar om kriminalinspektör, Lone Callias. Mest trovärdig är hon när hon säger att utbildningen hon fick för tjugo år sedan var starkt bristfällig. Hon blev i alla fall chockad över att det var ”så fruktansvärt många sexbrott mot barn”. En kollega till henne är f d polisinspektören Monika Dahlström-Lannes som skrev den ovederhäftiga boken ”Mot dessa våra minsta”. Initierade personer har sagt om boken att den lyckats samla all desinformation och alla vanföreställningar på ett och samma ställe. Lone Callias berättar om förhörsmetoder med barn som gör att man tar sig för pannan. ”Man får ta de lugnt och berätta för barnet att vi är vana vid det här, att övergreppet inte är deras fel och att fler barn också blir utsatta.” Dylika yttrande torde omöjliggöra alla möjligheter att närma sig en sann bild av vad som ägt rum. Istället är det fråga om stark påverkan och, om än omedveten, så dock grov barnmisshandel. Många familjetragedier har helt i onödan skapats av den anda som BRIS representerar. Fäder har helt oskyldiga avtjänat långa fängelsestraff. Barn har gått sönder psykisk för att dess behandlare felaktigt diagnosticerat dem som ”offer”.

 

Barn far alltför ofta illa. Vissa drabbas av sexuella övergrepp. Detta kan vi självfallet aldrig acceptera. Men att göra detta problem till en relativt alldaglig företeelse, är att göra barnen en stor otjänst, inte minst de som verkligen är utsatta. Generalen Harnesk och hans vuxna medarbetare gör sig på ett osmakligt sätt till talesmän för barnen. De formulerar frågan om sexuella övergrepp utan att alls nämna den tunga forskning i Sverige och internationellt som står för en helt väsensskild uppfattning. Den trosvissa fundamentalism som BRIS representerar skadar många barn och deras familjer. I vår kvartersbutik bidrar man med tio öre till BRIS desinformation, då man köper en plastkasse. Har ni det också så? Tänk på miljön.

 

 

 

Barnets bästa i rättsprocessen. Barnombudsmannen manipulerar rättvisan?

Av Alexander Barkman, Lars-Åke & Anette Jacobsson Runo

 

Incesthysterin och Domstolarna. Av Max Scharnberg

Aktionsgruppen för falskt anklagade fäder - Skrivelse till bl. a justitieministern.
Av Dan Ahlmark, Michael Hagman, Gustav Hellsing

Rapport från en konferens i mars 2000. Av Gustav Hellsing.

"Filmjölk bevis för incestbrott". Nu måste alla falska profeter som tjänar stora pengar på att peka ut incestförbrytare stoppas,
kräver Tomas Eriksson


 

 

Powered by AIS