Vindafjord saken

Video av at barna tvangsfjernes fra hjemmet sitt av barnevernet publiseres på YouTube. På filmen kan man tydelig se hvor dramatisk situasjonen er for både barn og pårørende. Barna bæres ut i bilen mens de skriker og kjemper imot.

Barnevernet i Vindafjord kommune reagerer sterkt, og viser til at "publiseringen av videoen rammer barna". Men, det som rammer barna er barnevernets mishandling.
YouTube,  Samfunnsmagasinet, sfm.no, P4.no og Nettavisen.no, 2. februar 2007 --

 

 

 

 

Barnas mareritt
Video på YouTube

 

På filmen kan man tydelig se hvor dramatisk situasjonen er for både barn og pårørende. Barna bæres ut i bilen mens de skriker og kjemper imot.

 

 

 

 

 

Barnas mareritt 4
Video på YouTube

 

På filmen kan man tydelig se barnevernets oppførsel og hvor dramatisk situasjonen er for både barn og pårørende.

 

 

 

 

 

Barnemishandlingen Karita. Åpent brev til Karita Bekkemellem
Av Jan Hansen

 

Kjære minister. I media framstår du ofte som selveste skytsengelen for vern av barn og deres rettigheter. Igjen viser det seg at det kan være milevis mellom liv og lære hos mange som arbeider for "barnets beste". Og er det noe jeg under ingen omstedigheter aksepterer så er det barnemishandling. Og langt mindre når det offentlige selv står bak slik virksomhet.

 

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 2. februar 2007

 

 


Reagerer på barnevernfilmene

 


Av Harald Nygaard Kvam

P4 (Oslo): - Foreldrene skader kun barna, når de publiserer filmer der barn hentes med makt av Barnevernet.
P4.no, 05.02.2007

 

- Dette rammer barna

 

 

Av Gøril Huse
Mor la ut video av at barna tvangsfjernes fra hjemmet sitt av barnevernet.
- Jeg beklager virkelig at noen har valgt å gjøre dette. Dette rammer jo i første rekke barna som omhandles i videoen, sier Iren Konstance Hebnes til Nettavisen
.
Nettavisen.no,
05.02.2007

 

 


- Foreldre kan gjøre som de vil

 

Av Ida Johansson
Videofilmer av politiet som henter barn, kan ikke straffeforfølges, mener Datatilsynet.
Nettavisen.no, 05.02.2007

 

 


Anmelder barnevernsfilm
Av Gøril Huse

Barnevernet anmelder publiseringen av en video av barn som blir tvangshentet av barnevernet.
- Videoen innebærer en krenkelse for de barna som er på videoen, og det kan få store konsekvenser for dem, sier Iren Konstance Hebnes til Nettavisen.
Nettavisen.no,
09.02.2007

 

 

Filma tvangshenting, la ut på nett

 

Av Arild Færaas

 

På internett ligg ein video som viser barnevern og politi idet dei hentar to born frå ein heim i Haugalandet. Nokon i familien filma episoden. Kommunen har no meldt videopubliseringa til politiet.

 

 

Haugesunds Avis, haugesunds-avis.no, 10.02.2007

 

 

 

 

 

Vindafjord Kommune politianmeldt
NKMR, (Nordiske Komiteen for Menneskelige Rettigheter), politianmeldte Vindafjord Kommune den 7/2-2007 på bakgrunn av et videoklipp på nettstedet Youtube. Juristen, Ruby Harrold Claesson, som er leder av NKMR, sier på telefon til sfm.no at slik atferd som her ble vist fra barnevernets side overfor forsvarsløse barn er helt meningsløst

 

Samfunnsmagasinet, sfm.no, 13.02.2007

 

 

Barnevern – bare til barnas beste?

 

 

Av Erik Grindheim

 

Leder i barnevernet i en kommune i distriktet uttaler i et intervju i Nettavisen at det alltid er en historie før og etter en aksjon med tvangshenting av barn i hjemmet med politi.
Ingen bakenforliggende historie kan rettferdiggjøre en slik vold mot barn, utøvd av en instans som skal ivareta barnas beste.

 

Grannar.no, 22.02.2007

 

 

Til beste for barna?

 

 

Av Rune L. Hansen
Et meget tankevekkende oppslag om barneverntjenesten i lokalavisen Grannar, side 8, torsdag 15. februar 2007. En mor er fratatt to barn av barnevernet.
Den dramatiske og forskrekkelige hendelsen ble filmet, og filmen er offentliggjort på internett. Hvilket altså står omtalt i oppslaget i lokalavisen Grannar på en meget så spesiell måte.
Jeg og min familie ble dypt rystet da vi leste dette oppslaget. Et oppslag som er så selvavslørende at det ryker av det.
Grannar.no, 22.02.2007

 

 

 


Tilsynsfører i barnevernet politianmeldt
Av Jan Hansen

Lærer krever oppreisning på ½ million for krenkelser og farlige løgner nedtegnet i flere samværsrapporter som ble brukt overfor barnevern og domstol som bevis
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 01.09.2007

Driver psykologisk krig mot norsk familie!
Av Jan Hansen

 Barnevernet i Vindafjord Kommune bryter både norsk lov, FNs barnekonvensjon og den Europeiske Menneskerett Konvensjonen.
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 10.09.2007

Anmeldte tilsynsfører for falske anklager
Av Jan Hansen

Nå hevner barnevernet i Vindafjord Kommune seg på mor. De bryter også loven ved å fortsatt nekte mor lovmessig rett til samvær med sine barn.
Samfunnsmagasinet, sfm.no, 20.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindafjord saken - Överklagande av beslut

 

Vindafjord saken - Underretning om avgjørelse

NKMR:s polisanmälan mot Vindafjord kommune

 

NKMR:s tilläggsanmälan mot Vindafjord kommune

Kommentar til ”Vindafjordsaken”

 

Av Erik Grindheim

 

Vindafjord saken - Bekreftelse fra politiet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS