• Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

  För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna
  Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
  Tel. 031 - 70 20 385, Fax. 031 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053

P R E S S R E L E A S E

 

 

NKMR PÅBÖRJAR SÖK-TJÄNST!

 

 • Alltför ofta har det förekommit att barn - på osakliga och felaktiga grunder - blivit tvångsomhändertagna av sociala myndigheter. Detta innebär en katastrof för hela familjen. Mänskliga rättigheter går upp i rök.

  Det förekommer alltför ofta att de sociala myndigheterna gömmer barn på hemliga adresser.

  Föräldrarna saknar hjälp mot myndighetsapparaten som ej kontrolleras av någon utomstående. Klagomål om missförhållanden i 'familjehemmet' (fosterhemmet) som framställs föranleder ingen åtgärd. Därför finns ett behov av medborgarvittnen som å föräldrarnas vägnar kan kontrollera barnens välbefinnande i de hemliga fosterhemmen.

  Med hjälp Internet vill nu NKMR starta en försöksverksamhet med en medborgarvittnen och en SÖK-tjänst. Här erbjuds en möjlighet att klarlägga i vilket fosterhem det tvångsomhändertagna barnet befinner sig och hur dess dagliga tillvaro är.

  NKMR's hemsida på Internet har redan visat att det finns ett stort intresse inte bara i Norden utan t o m i andra världsdelar att få kännedom om dessa frihetsberövanden av barn i Norden som allt som oftast strider mot Europakonventionens garantier.

  Maktfullkomligheten hos ideologiskt belastade socialarbetare eller olämpliga fosterfamiljer, de naturliga föräldrarnas förtvivlan, och barnets försök att rymma, matvägra eller ibland rent av begå självmord, som vi har haft fall på, allt detta är så ofta illustrerat i så många fall att man förvånar sig över Tystnaden. NKMR försöker nu bryta denna tystnad och återvända till mera naturliga familjeförhållanden.

  För vidare upplysningar se NKMR's hemsida.

   

  Ruby Harrold-Claesson
  Jur. kand.
  Ordförande i NKMR

  Till SÖK-tjänst

  Tillbaka till huvudsidan

Powered by AIS