Pappa oskyldigt anklagad för sexbrott.

Av Rigmor Persson

 

 

Jur. kand. Rigmor Persson, mor till falskt anklagade och sedermera frikända åklagaren Stefan Holmlin kommenterar nedanstående TT-notis angående ytterligare en falskt anklagad män i Sverige år 2001.

 

 

 

 

 

 

Enköping. En man i 40-årsåldern som satt häktad misstänkt för att sexuellt ha utnyttjat sin minderåriga dotter har beviljats drygt 40.000 kronor i ersättning.

Personen som anmälde honom erkänner nu att allt var påhittat, skriver Enköpings- Posten.

Den anklagade pappan anhölls i december förra året och satt häktad till den 12 januari. Under den tid han satt häktad gick han också miste om ett nytt arbete som han räknat med att få. Justitiekanslern beviljar nu 30.000 kronor i skadestånd och 10 400 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst. (TT)

 

(Notis införd i GP den 24 oktober 2001)

 

Kommentar.

Återigen har ytterligare en far utsatts för falska anklagelser om sexuella övergrepp på sitt barn. Frågan man ställer sig är om det är en omöjlighet för polis och åklagare att på ett tidigt stadium i processen inneha kompetensen, logiken och det sunda förnuftet, att kunna urskilja dessa falska anklagelser om sexuella övergrepp. Dessa anklagelser sker i ett stort antal fall i samband med en separation. Man kan inte enbart , vilket oftast sker, blint sätta tilltro till kvinnans ord vid en anmälan vilket uppenbarligen sker nu.  Incest och sexuella övergrepp på barn är i sig så laddat och upprörande där det förekommer,  men för den sakens skull kan inte polis och åklagare vid en anmälan tappa all logik och sunt förnuft. Följderna för fadern vid en falsk anmälan om sexuella övergrepp, även vid en frikännande dom, blir oftast förödande för mannens framtid. I Sverige har under 80-90 talet alltför många män anklagats, häktats och dömts på grund av falska anklagelser från modern vid en separation. Detta för att på ett mycket effektivt sätt sätta stopp för fadern att i framtiden kunna ta hand om och umgås med det gemensamma barnet/ barnen. I bästa fall kan fadern umgås med sitt barn under närvaro av kontaktman utsedd av socialförvaltningen. Stämpeln som incestförövare sitter oftast kvar i sociala myndigheters ögon (det kan ju ha hänt)och detta oavsett en  fällande eller frikännande dom. Alltför många och höga skadestånd har betalats ut under 90-talet till män som anklagats falskt för sexuella övergrepp vid en separation. Är det inte äntligen dags för rättsstaten Sverige att göra något radikalt mot dessa ”häxprocesser”  som bedrivs i våra domstolar på falska grunder?

 

 

AFAF:S skrivelse till justitieministern m. fl

 

Hur står det till inom rättsväsendet när oskyldiga kan dömas till fängelse

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS