Överåklagare inleder förundersökning mot socialtjänstemän

Av Ruby Harrold-Claesson, jur kand

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 


I en notis i sin e-tidning den 21 december 2006 rapporterade Blekinge Läns Tidning (BLT) att två tjänstemän vid socialförvaltningen i Karlshamn är misstänkta för tjänstefel. Överåklagaren har beslutat att inleda en förundersökning mot socialtjänstemännen. Ärendet rör ett tvångsomhändertagande enligt vård om unga (LVU) och överåklagaren har sänt ärendet tillbaka till åklagarkammaren i Karlskrona.

 

Det var den 31 augusti som chefsåklagare Tommy Clevenhult beslutade att inte inleda en förundersökning, men han har fått bakläxa av överåklagaren, Peter Hertting som har beslutat att pröva på nytt det fall där personal vid socialförvaltningen i Karlshamn har anmälts för tjänstefel. I beslutet skriver Peter Hertting att det finns anledning att ta upp ärendet igen då det kan antas att personalen gjort sig skyldiga till tjänstefel.

 

­Det kommer att inledas en förundersökning som förhoppningsvis ska leda till åtal och en fällande dom.Tvingades överklaga till överåklagaren

Ärendet lades ner i augusti då chefsåklagare Tommy Clevenhult ansåg att de anmälningar som hade gjorts inte kunde ge någon anledning att anta att ett brott hade begåtts. Det juridiska ombudet, Eva Johansson, och hennes klient överklagade dock åklagarens beslut och överåklagaren beslöt att ta upp ärendet igen. Förundersökningar ska inledas och fallet ska återgå till Blekinge tingsrätt i Karlskrona.

 

Fallet rör två barn som varit tvångsomhändertagna av socialen enligt lagen om vård av unga, (LVU). Socialtjänstens personal hade öppnat brev som barnen hade skickat till en bekant och några brev har också försvunnit helt. Det finns också brev som socialtjänstemännen ännu inte hade lämnat tillbaka till de omhändertagna barnen och deras föräldrar.

 

 

Kränkning av mänskliga rättigheter

Det här fallet är inte unikt. Socialtjänstens personal har ovanan att öppna brev som föräldrar skickar till sina tvångsomhändertagna barn och viceversa. I vissa fall ger socialsekreterarna fosterföräldrarna i uppdrag att samla in brev eller kort som föräldrarna skickar till sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn. Socialtjänstemännen har emellertid inga befogenheter att censurera de omhändertagna barnens korrespondens över huvudtaget. Ett sådant förfarande utgör inte enbart tjänstefel utan också en grov kränkning av barnens och deras familjers mänskliga rättigheter till privat och familjeliv som garanteras av den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Artikel 8 lyder:

"Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens."

 

Socialtjänstens förfarande utgör också brott mot Artikel 16 i FN:s Barnkonvention som lyder:

"1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp."

 

Det är välgörande att överåklagaren har beslutat att fallet ska prövas på nytt eftersom det är mer regel än undantag att socialtjänstemännen begår brott i sin tjänsteutövning, och polisanmälningar om deras brott leder ingenstans på grund av att åklagarna oftast underlåter att ens inleda en förundersökning.

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS