Kritiken ny för länsstyrelsen

Av Catarina Saha

 

 

Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 22 januari 1997 och ärendet följdes upp i en serie artiklar av samma författare. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • - Om Olof Rehman har kritik mot vårt sätt att arbeta så bör han vända sig till oss med den. Det säger Carl-Gustaf Hultman, socialkonsulent vid länsstyrelsens sociala enhet och den som har gjort utredningen som Olof Rehman anser vara partisk.

  Carl-Gustaf Hultman känner inte till Rehmans kritik förrän VK berättar om den, den har inte framförts till länsstyrelsen. Och att Rehman vänder sig till kammarrätten med kritiken är enligt Hultman formellt fel. Kammarrätten granskar inte tillsynsmyndigheten vid länsstyrelsen.

  - Om någon anser att vi arbetar fel så kan man vända sig till justitieombudsmannen, JO, och göra en anmälan, berättar Carl-Gustaf Hultman. Men våra beslut i tillsynsärendena kan i princip inte överklagas, i så fall måste man vända sig till regeringen.

   

  Inte utrett vårdnaden


  Vårdnadstvisten i hovrätten har nu inletts, och Carl-Gustaf Hultman betonar att vårdnadsfrågan inte har något med sociala enhetens tillsynsärende att göra.

  - Vi har inte utrett vårdnadsfrågan, det är inte vår uppgift, säger Carl-Gustaf Hultman. Vi har inte heller bedömt lämpligheten av att den ena eller andra föräldern ska ha vårdnaden om de fyra barnen.

   

  Mamman begärde


  Det var mamman som begärde att socialkonsulenten skulle granska hur socialtjänsten i Umeå hade skött sitt arbete. I sin granskning såg man att socialtjänsten hade agerat på ett sätt som allvarligt kritiserades. Hultman anser att det inte innebär att man tagit ställning för mamman

  - I det här ärendet är det i första hand barnens väl och ve som vi har bekymrat oss om och hur de olika händelserna har påverkat dem, säger han.

   

  Rimligt?


  Är det då inte rimligt att man i en sådan här utredning kontaktar pappan? Detta har inte länsstyrelsens gjort, vilket pappans advokat Olof Rehman är kritisk till.

  - Hur vi utför vår tillsyn är vår sak att bestämma, säger Carl-Gustaf Hultman. Och det är som sagt inte vårdnadsfrågan som vi har utrett, utan hur socialtjänsten har arbetat.

   

  Familjetvist leder till granskning

  Inte någon engångsföreteelse

  "Många har missuppfattat sin funktion"

  Socialen vägrade lyssna

  "Oskickligt och partiskt"

  Länsstyrelsen JO-anmäls

  Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS