Omhändertaganden av barn är en stor kostnad för samhället.

Av Birger Hjelm, jägmästare

 

 

Birger Hjelm är jägmästare i Uppsala. Artikeln är tidigare publicerad i den norska tidningen Samfunnsmagasinet den 19 februari 2004.

Artikeln sändes till de stora svenska tidningarna men dessa vägrade att publicera den. T. ex tackade SvD nej till artikeln under förevändning av platsbrist.

 

Den ågerges här med författarens benägna tillstånd.

 

I socialstyrelsens publicering ”Jämförelsetal för socialtjänsten år 2002” finner vi följande siffror. Den totala kostnaden för ”Individ och familjeomsorgen” var 25 miljarder kronor år 2002. Av denna kostnad uppgick ekonomiskt bistånd/socialbidrag till 9.6 miljarder kr. ”Insatser till barn och unga” uppgick till 9.8 miljarder kronor (9 800 000 000 kr) vilket är en ökning med 11% eller cirka en miljard kronor från året innan. År 2002 var alltså en brytpunkt där dessa insatser nu har passerat socialbidragen i årliga kostnader.

 

Vari består då dessa 9,8 miljarder kronor av? Huvudsakligen, med några procents undantag för administration o dyl., är det utbetalningar till familjehemsföräldrar och institutioner, varav övervägande delen är privata i form av tex HVB-hem, Västrumsgården i Oskarshamnsfallet faller även under denna kategori. Man finner i publikationen att kommunernas kostnader i genomsnitt i familjehem för varje barn är ca 700 kr/dygn, och i institution ca 3 200 kr/dygn. Man behöver inte vara världsmästare i huvudräkning för att räkna fram ungefärliga månadsintäkter. Det kan vara en synnerligen lukrativ verksamhet. Om delar av denna verksamhet vilar på ovetenskaplig och bräcklig grund så förorsakar det inte bara mänskliga tragedier, det är även monumentalt slöseri med skattemedel.

 

Varje arbetande medborgare betalar årligen tusenlappar till detta som kunde komma till bättre användning. 9.8 miljarder skulle till exempel räcka till - många mils konstruktion av nya eller bättre motorvägar, anställning av flera lärare och förbättrade villkor i skolorna, anställning av fler poliser, byggandet av fler och billigare bostäder osv.

 

Sammanställningen för jämförelsetalen år 2003 kommer senare i år och då får vi se om kostnaden för omhändertaganden av barn kommer att passera 10 miljarder kr (10 000 000 000 kr).  

 

 

Jämförelsetalen finns på socialstyrelsens hemsida under följande adress:

http://www.sos.se/FULLTEXT/125/2003-125-9/sammanfattning.htm

 

 

Omsorgsovertagelse av barn knekker svensk kommuneøkonomi

Av Birger Hjelm

Powered by AIS