Oasen kritiseras för sin vinstdrivande verksamhet

Av Carl-Johan Larsson

 

 

Carl-Johan Larsson är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 6 april 2005.

 

Artikeln återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

ANEBY

Barnhemmet Oasen i Aneby har den senaste tiden uppmärksammats och kritiserats av media för sin vinstdrivande verksamhet.

 

Barnhemmet Oasen AB Är ett utrednings- och behandlingshem där kommuner i främst södra Sverige placerar barn och familjer med sociala problem. Oasen har de senaste dagarna ifrågasatts för sin vinstdrivande verksamhet.

 

I dag har Oasen ramavtal med ett 50-tal kommuner. Vårdavgifterna varierar från 3000 kronor till 4000 kronor per barn och dygn. Verksamheten har omsatt 236 miljoner kronor på fem år. Den genomsnittliga vinsten för företaget under samma period har varit 8,4 procent av den totala omsättningen.

 

Under senare år har styrelseordförande och ägaren Rune Nensén tagit ut en lön och aktieutdelning på sammanlagt 400000 kronor i månaden men tjänar i dag 100000 kronor i månaden.

 

- Vi har för branschen en normal vinstnivå och har en klart lägre vinstnivå än statens egna företag. Jag framstår nu som en guldkalv som pumpar ut pengar ur företaget men den största vinsten stannar i företaget. Jag har svårt att förstå varför privata vårdföretag inte får tjäna pengar, säger Rune Nensén till tidningen.

 

Vinsten provocerar

Varför är det provocerande med vårdföretag som tjänar pengar? Alla som tjänar lite mer än genomsittet ska hängas ut. Man kanske har uppfattningen att social omsorg att man inte ska tjäna pengar men med det system med privata vårdföretag vi har i dag så ser det ut så här, säger Rune Nensén.

 

Men det är inte bara de ekonomiska vinsterna Oasen kritiseras för. Länsstyrelsen riktade för ett år sedan kritik mot barnhemmet på ett par punkter. Bland annat att det fanns brister i tillsynen över barnen på avdelningen Karlsborg.

 

Vi har efter det delat in barnenheten i två avdelningar med mindre grupper och högre personaltäthet.

 

Placeras i ett rum

Oasen har även anklagats för att låsa in barnen i ett så kallat timeoutrum. Men att barn låses in förnekas av behandlingshemmet. Till timeoutrummet förs barnet med personal när det, enligt behandlingshemmet, är kraftigt utagerande, där finns varken lås eller dörr.

 

Det är ytterligare en metod som vi utför med tillsynsmyndighetens godkännande. Det är en metod som vi använder när barnen beter sig oacceptabelt. Då får barnet finnas i ett trist utrymme i längst femton minuter. Det är inget vi håller på med dagligen. Vi har samma befogenheter som föräldrarna, säger Rune Nensén.

 

Den här typen av kritik är besvärlig enligt Rune Nensén.

 

Det kan kännas att vi hamnat i ett läge där man lyfter ut enskildheter som är kontroversiella mer än att se helheten i det vi håller på med. Vi anser att vi är ett seriöst vårdföretag. Hade vi inte haft ett förtroende hos kommuner och enskilda klienter hade vi inte funnits, säger han.

 

100 anställda

Behandlingshemmet Oasen utreder och behandlar familjer och barn upp till fjorton år med bland annat beteendeproblem och sociala problem. Oasen består av två enheter, en familjeenhet och en barnenhet. Sammanlagt finns det 47 behandlingsplatser. På Oasen finns det cirka 100 anställda.

 

 https://www.tranastidning.se/2020-11-22/ivo-har-synpunkter-pa-oasen-ungdomscenter-det-ar-for-trangt

 

 

Tjänar miljoner på utsatta barn
Ägaren lever lyxliv – medan barnen vittnar om övergrepp

Av Annika Sohlander

 

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö

Artiklar från Smålands Tidningen och Vetlanda-Posten
den 22 februari - 6 mars 2002

 

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Omhändertagna barn bara en bricka i spelet
Av Siv Westerberg

 

 

Fosterbarn som god butikk
Av Siv Westerberg

 

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona


 

 

 

 

Powered by AIS