Swedish

Välj ditt språk

Säkerheten viktigast i skogsarbete

Av Bengt Andersson
 

 


Bengt Andersson är journalist på LRF-media.
Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Land och på nätsidan lantbruk.com, 2007-09-18,  http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=34272
men den har tagits bort från hemsidan.

Webbmasters kommentar:


Artikeln är mycket viktigt för NKMR och för fosterbarn runtom i Sverige och de nordiska länderna eftersom fosterbarn ofta används till tunga sysslor med farliga redskap.
Trots flera telefonsamtal och lämnade meddelanden har ingen kontakt upprättats med ansvarig utgivare eller författaren, för att inhämta deras tillstånd att publicera artikeln på NKMR:s hemsida.
NKMR ber om överseende med intrång i er copyright.


 

Skogen är en farlig arbetsplats. Få skogsarbeten är tillåtna för minderåriga. Regelverk sätter stopp för de flesta redskapen. Föreskrifter och råd från Arbetsmiljöverket redogör tämligen detaljerat för vad som är tillåtet och inte tillåtet för minderåriga.

I skogen är det egentligen väldigt lite som är tillåtet - dock med undantag för lärarledd undervisning. Och genomgångna utbildningar, godkända av någon myndighet eller arbetsgivare/fack, ger 16-åringar rätt att arbeta inom aktuella kompetensområden.

Reglerna gäller

Arbete mot ersättning i någon form räknas som anställning. Då gäller hela regelpaketet från Arbetsmiljöverket som i princip innebär stopp för alla arbeten med motordrivna redskap och skärande verktyg.
Snäva begränsningar, alltså. Så vad är det för skogsjobb som återstår för minderåriga?
- Arbeten med yxa eller röjkniv och handarbeten, säger Lennart Bergius, arbetsmiljökonsult med den "gröna sektorn" som specialitet. Att sätta plantor går bra, fast inte kemiskt behandlade.
- Den mest ideala uppgiften jag kan komma på för en minderårig är stamkvistning. Ofarligt arbete som är mycket värdefullt för fastigheten.
Vid anställningar (allt arbete som utförs mot någon form av ersättning) har arbetsgivaren ansvaret. Hjälper den minderårige till hemma på gården ligger ansvaret på föräldrarna.

Arbetsgivaren följer upp
Arbetsgivaren ska ge instruktioner och kontrollera att de blivit rätt uppfattade. Utrustning och verktyg som tillhandahålls ska dessutom vara i tip-topkondition, understryker Lennart Bergius:
- Personlig skyddsutrustning är en självklarhet. Maskiner och redskap ska ha alla skyddsanordningar på plats och i funktion. Fingra aldrig på skydden! Varenda detalj är monterad för att hjälpa oss att överleva när vi råkar göra något misstag.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1996:1) gäller rakt över vid anställningar. Lika precist är det inte reglerat för minderåriga barn som arbetar i den egna familjen.

- Jag anser att säkerhetskraven som gäller för anställda ska vägleda föräldrarna när de tar hjälp av sina minderåriga barn, säger Lennart Bergius.

 

Olyckor inträffar alltför ofta
Men kan det inte uppfattas som väl petigt med alla förbud och begränsningar för 15-16-åringar som är uppvuxna med lantbruk och naturligt vana vid miljön?
Den erfarne arbetsmiljöspecialisten biter av direkt:
- Det händer tillräckligt med elände med erfarna vuxna runt till exempel vedmaskiner, kranar och vinschar, ofta dåligt underhållna och med gammaldags teknik. Då är det onödigt att utsätta minderåriga för riskerna.
Lennart Bergius betonar att han inte är sur "förbudsgubbe" när han predikar respekt för samhällets restriktioner. Vad han vill ha sagt är att 13-åringar som kan och vet allt ska skolas in i arbetslivet successivt och med omtanke.
- Lägg kraft på att lära dem att bli säkerhetsmedvetna. Lär dem att känna till och hantera riskerna.


Fakta:Arbetsmiljöverkets råd och föreskrifter för minderåriga
· Arbetsuppgifter ska väljas med stor omsorg. Särskild hänsyn ska tas till fysiska och psykiska förutsättningar. Betryggande säkerhet ska ges mot olycksfall, belastningsskador, överansträngning, extrema klimatförhållanden, skador från buller och vibrationer och andra förhållanden som kan skada den minderårige.
· Arbeten med anknytning till skogsbruk och träbearbetning som är förbjudna med undantag för utbildning och fullgjord utbildning:
· Köra traktor med vinsch-, last-, skördar- eller grävaggregat eller frontlastare med redskap.
· Köra skogsvagn med lastaggregat eller vinsch, lunnare, skotare.
· Köra terrängskoter.
· Köra skördare, fällare, kvistare och kapare (eller kombinationsmaskiner) i skogsavverkning.
· Köra markberedningsaggregat, sådd- eller planteringsmaskin inom skogsbruket.
· Köra buskröjningsmaskin.
· Köra band-, ram-, stick- och cirkelsåg, barknings-, kap-, hugg- och klyvmaskiner.
· Köra motorsåg, röjsåg och buskröjare med metallblad för röjning av till exempel sly.
· Sätta skogsplantor som är behandlade med kemiska bekämpningsmedel.
(Föreskrifterna som behandlar minderåriga i arbetslivet heter AFS 1996:1 med ändring 2001:31. Finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se.)

 

 

Vedklyvsfallet: 15-årig fosterflicka förlorade fyra fingrar

Fosterföräldrar åtalas för vedklyvsolycka
NKMR:s Diskussionsforum


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS