Rättsskandal: Den skandalösa rättvisan
Av Sven-Erik Berg, Nordmaling    

 

1994 tvångsomhändertog de sociala myndigheterna i Nordmalings kommun
Sven-Erik Bergs nyfödda dotterdotter, Tina. Hon placerades i fosterhem, under täckmanteln: "barnets bästa". Tina placerades hos ett barnlöst par. Det visade sig ganska snart att socialarbetarna tillvaratog den barnlösa fosterhemsmoderns intressen genom tvångsomhändertagande av Tina. Tina hade blivit utsatt för en förtäckt adoption. Detta var en illojal tillämpning av LVU. Lagen om vård av unga - LVU - kom inte till för att ge socialarbetarna makten att avhjälpa sina barnlösa väninnors barnlöshet, utan den är avsedd som en skyddslag för utsatta barn.

Sven-Erik Berg demonstrerade utanför socialkontoret. Han polisanmäldes och Umeå tingsrätt dömde honom för förtal av socialarbetarna. Läs hans redogörelse för "Tinafallet" och begrunda de rättsövergrepp som de sociala myndigheterna utsatte den obemedlade ensamstående mamman för.

Med anledning av övergreppen vid Umeå tingsrätt mot Sven-Erik Berg, beslagtar Kronofogden sedan snart tio (10) år tillbaka delar av hans och hans hustrus lön/pension varje månad. Här har man så att säga beskurit familjens möjligheter att driva frågan om upprättelse. Det finns helt enkelt inte ekonomiska möjligheter därtill.

 

Hittills har Sven-Erik Berg varit i kontakt med alla kända myndigheter/instanser som rimligtvis kan ha någon makt att ingripa (tillsynsmyndigheter, "granskande program" vid TV samt ett stort antal tidningar, såväl nationellt som internationellt). Några har visat visst intresse, men menar att det är för omfattande - det skulle bli svårt att beskriva på ett sätt som gör det överskådligt för läsaren.

Nedan följer en kort och koncis redogörelse för de svenska myndigheternas rättsövergrepp och förföljelse av morföräldrarna som ville skydda sin dotterdotter från livet som fosterbarn.

Redogörelsen publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

  

Umeå tingsrätt har lyckats med konststycket att få mig dömd för förtal.

 

I grunden beror detta på att jag avslöjat och anmält grovt tjänstefel.

 

Eftersom jag av allt att döma inte kunde fällas på sakliga grunder, har åklagare och övrig personal vid tingsrätten tydligen ansett sig behöva:

 

·        åsidosätta domarreglerna (Efter ens talan må ingen dömas)

 

·        bryta mot Domstolsverkets normer (I ett visst skede av förhandlingarna skall den tilltalade avge sin version av vad som inträffat, vilket förvägrats mig). Sedan står det i protokollet: ”Båda parter är hörda”

 

·        strunta i Europakonventionen (beträffande allas likhet inför lagen samt allas rätt till en objektiv och rättvis rättegång)

 

·        agera vid sidan om de befattningsbeskrivningar som normalt skall styra respektive individers agerande vid rättslig instans

 

·        att strunta i åklagares objektivitetsplikt

 

 

 

     Utöver ovan nämnda lag-/regelvidrigheter kan nämnas;

 

·        att sanningen har friserats på ett och annat ställe i protokollen

 

·        att tingsrätten har funnit anledning att håna mig i texten

 

·        att åklagaren/tingsrätten har ”råkat tappa bort” de skriftliga bevis som talar till min fördel.

 

·        att endast motpartens förhör finns inspelat. Hur bevisa felen ?

 

·        att aktuell åklagare har läst ”mellan raderna” i en skriven text och där funnit budskap, insinuationer och påståenden som är ”mycket kränkande för min motpart”.


 

M.m, m.m.  RÄTTVISA ?   Blää !!

Ansvarig åklagare: Annika Öster.Att förre JK, Göran Lambertz ger det här förfaringssättet sin välsignelse innebär bara att skandalen är fullbordad. Lambertz har, i egenskap av rikets högste juridiska tjänsteman, i uppsatsen/föredraget ”Rättshaverister – problem eller utmaning”, kränkt och hånat mig och andra som vågat anmäla de övergrepp vi utsatts för inom rättsväsendet. Han har klassat oss som mer eller mindre psykiskt störda och därtill delat in oss i klasserna a – f.

 

 

 

 

 

TINAFALLET
Av Sven-Erik Berg

BARNAROV
Av Sven-Erik-Berg

Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona


Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson

Tillbaka till Artiklar

 
Powered by AIS