Om hot mot socialtjänsten - forts.
Av "Janne Jonsson" 


Inlägget är tidigare publicerat, 2004-03-01, i Östersundspostens debattsida "tyck till". Skribenten, en socialsekreterare "Janne Jonsson" skriver om hot mot personalen vid de sociala myndigheterna i Bergs Kommun i Jämtlands län.

 

Länken till inlägget fungerar inte längre.

http://www.op.se/tycktill/forum.php?id=8908&disp=8908&forum=1

 


Det finns en motion hos riksdagen om att de som utövar myndighetsutövning skall vara personligen ansvariga för vad de beslutar. Kommunförbundet vänder sig emot denna motion. Vore det inte bra om de som har makt och möjligheter att styra och bestämma över familjers liv även vore kontrollerade. För mig som socionom låter det mycket bra. Våra beslut har en möjlighet att se över och behandlas innan de går till länsrätten. I dag är det för mycket att ge så mycken makt som det ges av Sveriges kommuner till socialtjänsten. Ofta är socialnämndens ordförande politiskt vald och har därmed inte en aning om vad den / hon beslutar om. Oftast är det en hon. Jag vill inte ge mig in i debatten om jämlikhet men enligt gammal vana brukar kommunerna vid sina debatter inte fästa alltför stor vikt vid vad kvinnorna kommer med. Oftast är de dessutom företrädare för socialnämnd eller liknande.

Än en gång varför uppstår då hotsituationerna inom en ganska liten grupp. När du är utexaminerad socionom är vanligtvis första arbetet på något socialkontor. Ganska fel. Eller hur? De som arbeta inom socialtjänsten i dag bör vara de mest erfarna som kan bemöta människor i kris. Sveriges kommuner vill i dag inte betala för kunskap och erfarenhet. De sätter hellre in en som är nyutexaminerad så de kan hålla lönekostnaderna nere. Kommunerna har i dag inte någon långsiktig plan för hur de skall behandla socialbidragstagare. De ser oftast enbart till nästa kommunfullmäktigemöte eller kanske en vecka framåt. Jag vill inte klaga på enskilda anställda inom socialtjänsten i dag. Men troligtvis skulle mycket vara vunnet om det kunde städas ut bland alla dessa som är politiskt valda och därmed ha möjlighet att påverka enskilda människor.. Det är bland annat det här plus vissa socialsekreterares okunnighet som framkallar hotsituationer.

Det är på sätt och vis ganska märkligt. För c:a 15 år sedan arbetade jag med de som anseddes som de farligaste i samhället, Östersund. Vi hade aldrig dörren låst. Vi fick aldrig något hot mot oss. Vad visar det. Osäkerhet föder rädsla. Hot riskerar att uppträda. Fortsatta låsta dörrar i Berg medför mera osäkerhet. Skicka i stället de anställda socialsekreterarna på utbildning så de lär sig möta människor i kris eller skicka dem på forskarutbildning. Tydligt är i och med att så många klagat att det måste finnas något fel i maskineriet. Troligtvis socialsekreterare som borde byta arbete för att undvika att hela gruppen drabbas av en hotsitiuation. Förhoppningsvis kommer motionen om myndighetsansvar att gå igenom och därmed blir det möjligt att åtala socialsekreterare som handlar fel,. Då står vi inför en situation där hot knappast kommer att förekomma.Om hot mot socialtjänsten
Av "Janne Jonsson"


Artiklar om hot mot socialtjänstens personal

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS