Kent Sänd fick ingen upprättelse
Av Patrik Nyberg, fil. mag., journalist och samhällskritiker

 

 

 


Patrik Nyberg är fil.mag., journalist och samhällskritiker i Göteborg. Artikeln är tidigare publicerad i Kristdemokraten 2006-05-05.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Krister Lumme har skrivit boken Guds lilla barnaskara om sin uppväxt på ett barnhem på Åland under 1950-talet. En tid präglad av kärlekslöshet och pennalism. Han var med och startade föreningen Samhällets Styvbarn tillsammans med numera avlidne Kent Sänd år 2004. Föreningen har nu ett hundratal medlemmar och kämpar för att Sverige ska följa det norska exemplet och ge barnhemsbarnen skadestånd. I Norge utbetalades i juni 2004 skadestånd på uppemot 300000 kronor till dem som utsatts för övergrepp på barnhemmen.

- Jag känner en otrolig lättnad för att vi barnhemsbarn nu fått vår upprättelse, säger Krister Lumme och syftar på den ursäkt som socialminister Morgan Johansson riktat till de svenska barnhemsbarnen.

- Kent Sänd blev ett offer för sin barndom. Det är med stor sorg jag tänker på Kent och att han aldrig fick uppleva socialministerns ursäkt. Vi barnhemsbarn straffades för något som vi inte kunde rå för, säger han. Fortfarande väntar de på en ursäkt från de kommuner som hade ansvar för barnhemmen. I dag har Krister Lumme lämnat föreningen och är på väg att starta en ny. Den nya föreningen ska främst verka för insyn och förbättringar i den sociala familje- och ungdomsvården.

 

- Min förväntan är att Sverige vaknar upp och att man tittar längre fram i historien. För där har också övergrepp skett.

 

©Kristdemokraten eller artikelförfattaren.

 

 

 

Bortplockad inskription ska sättas tillbaka

Av Patrik Nyberg

 

Kent förde sin olycka vidare
Av Patrik Nyberg

 

Två artiklar om Kent Sändh och Samhällets styvbarn
Av Patrik Nyberg

 

Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden.
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Samhällets Styvbarn

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS