Homosexuella föräldrar - För barnens bästa ?
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

Denna insändare skrevs i anledning av en nyhetsartikel i DN den 3 juni 2002. Den är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten Fria Ord, nätupplaga, den 5 juni 2002  under titel "Studenter stöder sin prefekt".

 

 

 

De fem moderata riksdagsledamöterna som öppet deklarerar att de röstar mot sitt parti i fråga om rätten för homosexuella att adoptera barn tillhör den skara vilseledda som egentligen inte har något i den lagstiftande församlingen att göra. Alla har ju rätt till sina åsikter men deras påstående om "likhet inför lagen" och rubriken på deras artikel i DN "Vi säger ja för barnens skull" är endast dimmridåer. Så lätt vränger man till debatten och komouflerar sina bakomliggande syften med olika mantra. Att ge homosexuella rätten att adoptera barn eller att medge dem rätten till insemination på skattebetalarnas bekostnad är ingalunda ägnat att gagna barnen - eller Sverige - utan de vuxnas egoistiska intressen.  Det finns inget barn - vare sig biologiskt barn eller adoptivbarn - som gagnas av att ha homosexuella som föräldrar. Barn som har vuxit upp i homosexuella hem vittnar om detta.

 

Den 5 juni 2002 kommer Sveriges riksdag att rösta om huruvida homosexuella par ska få adoptera barn. Åtskilliga remissinstanser säger nej till förslaget. Om Sveriges riksdag - mot bättre vetande - röstar ja till detta vidriga lagförslag kommer det att innebära ytterligare ett angrepp på Familjen som samhällsinstitution. En familj skall bestå av två vuxna individer - en man och en kvinna - som väljer att leva tillsammans och avla barn för generationernas fortbestånd. En homosexuell "familj" är ingen familj eftersom parterna inte kan avla barn tillsammans.

 

Personligen finner jag det är synnerligen anmärkningsvärt att homosexuella vill ha barn. Vi människor - till skillnad från sniglar och andra lägre stående livsformer - är enkönade. Beståndsdelarna till ett barn MÅSTE komma från en man och en kvinna. Hur kan en homosexuell kvinna välja bort det motsatta könet samtidigt som hon tillåter sig att insemineras med sperma som nödvändigtvis måste komma från en man? Det torde strida mot hela hennes väsen att tillåta att något som kommer från en man förs in i hennes kropp. En homosexuell man torde också avstå från barn eftersom han måste få ett ägg från en kvinna. Så avskyvärt! 

 

Barn har rätt till sina föräldrar - sina biologiska föräldrar. Barn behöver växa upp i en familj med en man och en kvinna för att kunna utveckla sin identitet som man eller kvinna. Barn behöver också positiva rollmönster. Homosexualitet strider mot naturens ordning. Homosexuella föräldrar utgör ingalunda positiva rollmönster. Barn som växer upp i en homosexuell miljö riskerar att skadas till sin hälsa och utveckling.

 

Eftersom vissa på grund av de högljudda lobbyisterna och en missriktad strävan att vara politiskt korrekt bekänner sig till feminismen och andra avarter som håller på att störta samhället i fördärv måste den hittills tysta majoriteten sätta stopp för de accelererande angreppen på Familjen, samhällets grundsten.

 

Jag vill därför uppmana regeringen att återkalla detta vidriga lagförslag.

 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna.

 

 

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

 

 

Powered by AIS