GP hade fel om Uppdrag granskning

Av: Hannes Råstam, Redaktör Uppdrag granskning, SVT Göteborg

 

 

 

 


Hannes Råstam är redaktör vid Uppdrag granskning, SVT Göteborg.

Artikeln är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten, Fria Ord, den 31 mars 2003.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Den 17 mars kom socialnämndens beslut om de begåvningshandikappade föräldrarna i Oskarshamn, vars barn tvångsomhändertagits av de sociala myndigheterna. Fallet uppmärksammades först i ett reportage i SVT:s Uppdrag granskning som kritiserades på ledarplats i GP den 8 februari.

 

Socialnämndens nya beslut upphäver tvångsomhändertagandet och föräldrarna har nu formellt återfått vårdnaden om sin son. En vårdplan har upprättats med successivt utökat umgänge för föräldrarna och en ny utredning ska göras om två år. För de medier som drivit kampanj mot Janne Josefssons och Lars-Göran Svenssons reportage är socialnämndens beslut problematiskt.

 

Efter JO:s granskning av ärendet skrev Göteborgs-Posten att det är skandalöst "när bristfälligt upplysta reportrar piskar upp folkstormar i vårdnadsfall".

Enligt ledarskribenten har JO tagit ställning i vårdnadsfrågan och "konstaterar att socialnämnden fattade rätt beslut".

 

Men detta är vad som står i JO:s beslut: "Huruvida det finns skäl för att bereda ett barn vård enligt LVU är en fråga som det ankommer på domstol att avgöra. JO är återhållsam med att uttala sig i en sådan bedömningsfråga. I detta ärende finns det inte anledning att göra något avsteg från den principen."

 

GP:s påstående var alltså felaktigt. Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson har tagit del av samtliga handlingar i ärendet. Och till skillnad från GP:s ledarredaktion har Uppdrag granskning inte tagit ställning i fråga om föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn. Reportaget i Uppdrag granskning beskrev och granskade den bristfälliga handläggningen av fallet.

 

Bland annat uppmärksammades att kommunen beslutat om tvångsvård utan att först utreda familjens nätverk, vilket de enligt lag har skyldighet att göra.

 

Ett och ett halvt år för sent har nu kommunen genomfört nätverksutredningen. Utredaren slår fast att det inom familjens nätverk finns tillräckliga resurser för att ta hand om barnet. Kommunens har under denna tid hindrat barnet och föräldrarna från att utveckla naturliga relationer. Denna skada kan socialnämndens nya beslut inte reparera.

 

 

Janne Josefsson och häxjakten

Av Bertil Grennberg

 

Hur odugliga föräldrar ska vi tåla?

Av Göran Rosenberg

 

Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?

Av Brita Sundberg-Weitman

 

”För dumma” för att ha barn

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige, Norge och Tyskland dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn

 

Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS