Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet
Den gotlands-indiska familjen planerade att flytta till Indien - familjemoderns hemland - men socialen med polisens hjälp satte effektivt stopp för resan genom att hämta deras son, Dominic Johansson, från flygplanet.
En sammanställning av artiklar i olika media 2009-08-05 --
Uppdaterad 2015-07-12

 

gotlandsfallet_sjuaringen_polishamtas_fran_planet
Domenic Johansson några veckor innan socialtjänsten Gotland tvångsomhändertog honom och placerade honom i fosterhem och några månader efter han tvångsseparerades från sina föräldrar.

 

Webbmasters kommentar:
Det här fallet är "bara" ytterligare ett av de oändliga rättsövergrepp som har drabbat - och alltjämnt drabbar - svenska föräldrar eller föräldrar bosatta i Sverige. Polishämtningen av den sjuårige pojken från flygplanet är mer att likna med en kommandoattack än omsorg om ett barn som påstås fara illa pga att varken han eller hans föräldrar ville att han skulle gå i den svenska skolan. Barnet har utan tvekan blivit traumatiserad av myndigheternas agerande.
I fallet Alexander Aminoff fördes Alexander bort från sin skola dagen innan hans mor skulle fara med honom utrikes på en reportageresa.

Ingreppet mot sjuåringen utgör ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 1, Artikel 2: "Rätt till undervisning

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."
Ingreppet utgör också ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 4,
Artikel 2:2 som lyder: "Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget."

 

 

 

 

Domenics föräldrar i tingsrätten
Av Eva Janzon

Christer och Annie Johansson gjorde förra veckan ett nytt försök att få tillbaka sin i dag 13-årige son Domenic, som omhändertogs av socialtjänsten sommaren 2009.

Världen idag, världenidag.se - 2015-04-01

 

 

Tvångsomhändertagande. Internationellt upprop Protesterar till stöd för Domenic
Av Eva Janzon

En amerikansk hemskoleorganisation har startat ett upprop till stöd för svenske pojken Domenic Johansson som tvångsomhändertogs på Arlanda sommaren 2009 och som inte fått träffa sina föräldrar på två år.
Världen idag, världenidag.se - 2013-11-19 

 

 

Föräldrar mister sitt barn
Ledare. Ruth Nordström

Sverige har ett antal gånger fällts av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i fall där barn tvångsomhändertagits och tvångsvis skiljts från sina föräldrar. Utgångspunkten i Europadomstolens prövning är att tvångsomhändertagande av barn från deras föräldrar för att placera barnet på institution eller i fosterhem, utgör ett ingrepp i föräldrarnas, och i vissa fall också barnets rättigheter, enligt artikel 8.
Världen idag, varldenidag.se - 2013-05-06

 

 

Hemundervisning. Föräldrar fråntas vårdnaden HD prövar inte Domenic-fallet
Av Eva Janzon

Högsta domstolen överprövar inte hovrättens beslut att ta vårdnaden ifrån föräldrarna till tvångsomhändertagne Domenic Johansson. Enligt det kortfattade beslutet från Högsta domstolen finns inget skäl att meddela prövningstillstånd.
– Den enskilda människan får tydligen inte vinna över samhället i Sverige, säger Ruby Harrold-Claesson, juridiskt biträde till den elvaårige pojkens föräldrar, Annie och Christer Johansson.
Världen idag, varldenidag.se - 2013-05-02 

 

Överklagande av Svea HR dom - komplettering

 March 1, 2013

 

 

Julens budskap handlar om rättfärdighet.
Ledare: Berno Vidén.

På självaste Nobeldagen avkunnade Svea hovrätt en dom i en lång segdragen tvist orsakad av Gotlands kommun, där en omänskligt hårt drabbad familj står i fokus. Det handlar om Domenic som den 25 juni 2009 brutalt och våldsamt, mot alla gällande mänskliga rättigheter och lagar, separerades från sin familj. Familjen befann sig efter flera månaders noggrann planering ombord på ett flyg som skulle ta dem till mamma Annies hemland Indien. Det var sommarlov och Domenic hade länge sett fram emot att få åka och träffa alla sina kusiner och övrig indisk släkt och vänner.
Midnattsropet - 2012-12-16

 

 

Frustrerande hovrättsmål med hemundervisning i botten.
Text: Hans Lindelöw

Under tre dagar tog Svea hovrätt upp ett mål där Gotlands socialnämnd begär att vårdnaden om nu 11-årige Domenic ska överföras permanent till särskilt förordnad förmyndare. Gotlands tingsrätt avslog nämndens begäran och menade att föräldrarna Christer och Annie ska behålla vårdnaden om sin son. Domenic omhändertogs under mycket brutala och direkt olagliga omständigheter den 25 juni 2009 då hela familjen var på väg till mamma Annies hemland Indien. Ursprunglig orsak till omhändertagandet var att föräldrarna hemundervisade Domenic.
Hans Lindelöw var med under rättegångens sista dag och ger här sina reflektioner:

 Midnattsropet - 2012-12-16

 


"Rättsskandal" - Dominics föräldrar förlorade i hovrätten. Ordföranden i hovrätten reserverar sig mot beslutet

Av Eva Janzon

Advokat Roger Kiska vid den kristna internationella rättsorganisationen Alliance Defending Freedom säger att han blev "djupt besviken och chockad" av hovrättsdomen.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-12-12

  

 

Tvångsåtgärder mot barn granskas
Av Eva Janzon

LVU, lagen om vård av unga, anses bristfällig och utreds just nu på regeringens uppdrag. Bland annat anser barnen själva att de inte får komma till tals inför en placering.

Redan tidigare i år har Socialstyrelsen arbetat fram bindande föreskrifter för bedömning av familjehem och jourhem, eftersom man upptäckt stora brister i de bedömningar som görs av landets socialtjänster.
Världen idag skrev i förra veckan om Dominic Johansson, som tvångsomhändertogs av socialtjänsten sommaren 2009. Den då sjuårige pojken ansågs lida av omsorgsbrister i hemmet, bland annat utifrån att han hållits hemma från skolan under ett år och då undervisats av föräldrarna.

Världen idag, varldenidag.se - 2012-12-03

  

 

Indiens ambassad engagerar sig i fallet
Av Eva Janzon
Den indiska ambassadens förstesekreterare fanns på plats under slutanförandena i Svea hovrätt. Annie Johansson, mor till tvångsomhändertagna Dominic Johansson, är indisk medborgare och fallet har i år uppmärksamhet i hennes hemland.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-11-29

 

 

”Myndigheterna har gjort föräldrarna till främlingar”
Av Eva Janzon
Dominic Johanssons föräldrar riskerar att sabotera sonens liv i den fosterfamilj där han bor, och bör därför fråntas den juridiska vårdnaden. Det hävdade Gotlands socialnämnd på måndagen i Svea hovrätt. Men Dominics föräldrar fortsätter att bestrida det tvångsomhändertagande som skedde sommaren 2009.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-11-29

 

 

Dominics föräldrar har valt isolering
Av Eva Janzon
Av rädsla för att anklagas för att vilja kidnappa sin son, har Christer och Annie Johansson valt att isolera sig helt i Alva på södra Gotland.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-11-26

 


Fallet Dominic uppe i hovrätten. Överläkare: Det går att byta föräldrar
Av Eva Janzon
Christer Johans­son, pappa till tvångsomhändertagna Dominic, klarade inte av att höra på när en överläkare i Svea hovrätt försvarade splittringen av hans familj och tonade ner betydelsen av separationen för pojken.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-11-26

 


Snart har var tionde pojke ADHD
Av Lars Lundström
Socialstyrelsens färska siffror över medicineringen mot ADHD (koncentrationssvårigheter och rastlöshet) visar fortsatt snabb ökning bland barn och vuxna, inte minst på Gotland.

Orsaken till ADHD sammanfattas av landstinget i Uppsala: “Forskare är överens om att ADHD beror på skador i hjärnan som man föds med. Man kan ärva det från sin släkt. Men det kan hända att man får skadorna när man ligger i mammans mage eller när man föds".
Många med hjärndefekt?
Bakom medicineringen står läkaren Henrik Pelling som hävdar att ADHD är en sjukdom som orsakas av brister i hjärnans dopaminsystem.

Gotlands Tidningar, helagotland.se - 2012-09-17

 

Dominics föräldrar gav ett mycket gott intryck
Av Berno
Dag 2 - fredagen den 23 november
Fredagens förhandling pågår i skrivande stund men tyvärr så hålls eftermiddagens utfrågning bakom stängda dörrar. Dagen har i övrigt dominerats av uppspelningar från tidigare tingsrättsförhandlingar. Ett längre vittnesmål av Annies spelades upp där hon utförligt berättade vad hon genomgått, om svåra trauman, kollapser, ja till och med om hur hon vid minst två tillfällen drabbats av hjärtstillestånd i den kamp som följde omhändertagandet av Dominic. 
Hemundervisning, hemundervisning.se - 2012-11-23

 

Dominics vårdnad uppe i hovrätten

Av Eva Janzon
Svea hovrätt tar denna vecka upp fallet med elvaårige Dominic Johansson, som tvångsomhändertogs 2009. Det är Gotlands socialnämnd som överklagat en dom från tingsrätten, som i somras beslöt att inte föra över vårdnaden av pojken till hans fosterhemsföräldrar.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-11-23

 


Beslut i Dominic-målet. Domstol gick emot Socialnämnden
Av Samuel Teglund

Gotlands tingsrätt har beslutat att ogilla Socialnämndens talan och säger nej till ta ifrån föräldrarna vårdnaden av Dominic Johansson.
Världen idag, varldenidag.se - 2012-06-15


Dominic tvingas till nya föräldrar. Pappan: ”Det här känns mer än vidrigt”
Av Eric Lundström

 

Nu verkar de sista chanserna för familjen Johansson på Gotland att få tillbaka sin son definitivt grusade.
Socialtjänsten har valt att ansöka om nya föräldrar till elvaårige Dominic.
- Det här känns mer än vidrigt, säger Christer Johansson, pappa.
Världen idag, varldenidag - 2011-10-21

Vad är målet för samhällsvården?
Av Daniel Hammarberg

 

När jag begrundade LVU-domarna i det internation­ellt uppmärksammade Dominic-fallet, slog det mig hur vagt definierade målen för barns utveckling är stadgade.
Världen idag, varldenidag.se - 2011-03-16

 
Gotlands tingsrätt. Rättegång mot pappa som fört bort sin son

 Gotlands tingsrätt har hållit rättegång mot en pappa som förde bort sin egen son. Mannen är åtalad för människorov, alternativt olaga frihetsberövande.

Det handlar om en pojke som är placerad i familjehem. I slutet av november när de skulle träffas så drog pappan in pojken i sin bil och körde från platsen och sen höll de sig undan ett par dagar.

Pappan som är i 40-års åldern sa vid rättegången att han har en del minnesluckor, men att han ville träffa sin son. Han minns att han var hos socialförvaltningen och hämtade pojken, men anser inte att han gjorde något brottsligt.
Sveriges Radio, sverigesradio.se - 20 december 2010


Förtvivlad pappa tar med sig sonen hem

Efter ett och ett halvt år av besvikelser i domstolsprocesser och statligt övervakade umgängestillfällen à en timme per tillfälle var femte vecka, tog den av förståeliga skäl förtvivlade pappan som aldrig anklagats för något brott mot sin son, måndagen den 22a november, sonen Domenic 9 år, med sig hem för en längre umgängesperiod med familjen. Christer Johansson hade inget annat motiv än att få mer tid med sin son, samt tillåta Domenics farföräldrar som inte sett sitt barnbarn på nära 1,5 år, att få träffa sitt barnbarn. Onsdagen den 24 november ringde Christer polisen i Alva för att informera dem om att Domenic befann sig hemma.
Posting på Friends of Domenic Johansson - December 4, 2010

Dominics pappa häktad

Av Erik Lundström
Pappan till den omhändertagna Dominic på Gotland är häktad, på sannolika skäl misstänkt för olaga frihetsberövande.
Anledningen är att han tog pojken med sig vid det senaste umgänget.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-11-29

Pappa förde bort son från fostermamma
Av Åsa Sveds

Häktad igår - "Ville krama om honom"
Gotlands tidningar, helagotland.se - 2010-11-27

Efter Världen idags samtal backar socialtjänsten: Lovar att skicka handlingarna
Av Erik Lundström

Det tog nästan ett halvår. Men efter Världen idags samtal lovar kommunen bot och bättring.
– Socialtjänsten lovar att skicka en uppsättning till Ruby också, säger Patrik Pettersson, Gotlands kommuns jurist.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-11-02


”Socialtjänsten vägrar lämna ut handlingar”

Av Erik Lundström
Enligt kammarrätten ska socialtjänsten på Gotland ge ut handlingar i fallet Dominic till jur kand Ruby Harrold-Claesson.
Ändå har hon inte fått några papper.
Nu tar hon hjälp av Kronofogden för att få fosterhemsutredningen.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-11-02


”Man vill inte återförena familjen”

Av Erik Lundström
Roger Kiska, som arbetar med den kristna amerikanska advokatorganisationen ADF i Bratislava, ställer sig väldigt frågade till det svenska socialtjänstsystemet.
– Trots att Sverige förlorar den här typen av mål i Europadomstolen gång på gång, förändras inte socialtjänsten. Jag tror att staten tycker att den är bättre på att uppfostra barn än familjen själv. Man stirrar sig blind på barnkonventionen och glömmer de lagar som handlar om föräldrarnas rättigheter, säger han.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-11-02Domare tillintetgör hemundervisande familjens hopp om återförening. Beslutar att barnet som "kidnappades" av staten under 2009 måste vara kvar i socialtjänstens vård
Av Bob Unruh. Translation: Ruby Harrold-Claesson

En domare i en svensk förvaltningsdomstol har fastställt att socialarbetarna kommer att i fortsättningen ha vården om en pojke som togs av polis från ett flygplan när han och hans föräldrar var på väg att flytta till Indien, enligt en ny rapport.
Beslutet av rådmannen Peter Freudenthal rapporterades av Home School Legal Defense Association, som tillsammans med internationella jurister som arbetar med Alliance Defense Fund har redan anmält fallet till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna för att få hjälp att återförena familjen
.
WorldNetDaily, wnd.com - October 07, 2010

Fortsatt tvångsvård för Dominic

Av Erik Lundström
Det blir fortsatt tvångsvård enligt Lagen om vård av unga, LVU, för den i dag nioåriga Dominic som omhändertogs av polisen när familjen skulle resa utomlands förra sommaren.

Världen idag, varldenidag.se - 2010-09-27

Fallet Dominic till Europadomstolen

Av Erik Lundström
I fredags anmäldes fallet Dominic till Europa­domstolen. Anmälarna menar att socialtjänsten brutit mot de mänskliga rättigheterna.
Dominic Johansson tvångsomhändertogs och placerades i familjehem efter ett dramatiskt polisingripande på Arlanda förra sommaren. Pojken och hans båda föräldrar hade just satt sig på flygplanet för att flytta till mammans hemland Indien när polisen slog till.

Världen idag, varldenidag.se - 2010-06-28

"Pappans ombud är olämpligt"

Av Erik Lundström
Ruby Harrold-Claesson får inte längre vara offentligt biträde åt omhändertagne Dominics pappa. Det beslutade Förvaltningsrätten nyligen. Anledningen: Hon har oanmäld besökt pojkens skola.

Världen idag, varldenidag.se - 2010-06-16

Dominic smögs ut via bakdörren

Av Erik Lundström
När ombudet Ruby Harrold-Claesson ville möta Dominic, vars pappa hon företräder i rätten, blev det nej.
I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.

Världen idag, varldenidag.se - 2010-05-14

Förvaltningsrätten har vänt - Dominics familj får sitt ombud

Av Erik Lundström
I onsdagens tidning berättade Världen idag att Christer Johansson, pappa till åttaåriga omhändertagna Domi­nic, fick nej av För­valt­ningsrätten på sitt förslag av offentligt biträde.
Men nu har rätten vänt och Ruby Harrold-Claesson blivit hans ombud.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-04-30

Dominics föräldrar nekades biträde

Av Erik Lundström
Gotlands kommun sågar i ett utlåtande familjen Johanssons förslag på offentligt biträde i sin kamp med att få hem sonen Dominic.
Förvaltningsrätten har nu också sagt nej - man tycker det är för långt avstånd mellan Göteborg och Gotland.
Världen idag,varldenidag.se - 2010-04-28

Ledare: Framtida övergrepp måste förhindras

Av Maria Andersson
Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera FN:s deklaration om barnens rättigheter år 1989. Men att en sak satts på pränt och stater skrivit under dokumentet, är ingen garanti för att verkligheten stämmer med kartan.
Den som vill granska socialtjänstens arbete, får nämligen räkna med kompakt motstånd, det märkte inte minst tvångsomhändertagne pojken Dominic Johanssons föräldrar, när de lagenligt krävde att få ut socialtjänstens journaler om familjen, men förvägrades dem.
Ledare, Världen idag, varldenidag.se - 2010-02-24


Avslag för fallet Dominic i Regeringsrätten
Av Erik Lundström

Regeringsrätten kommer inte att pröva fallet med hemundervisade Dominic, åtta år, som placerats i familjehem.
- Det är trist att rätten inte tar upp fallet, säger juristen Ruby Harrold-Claesson.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-02-09


Dominic-fallet nu en världsnyhet

Av Erik Lundström
Nu har omhändertagandet av familjen Johanssons son Dominic som Världen idag skrivit om, blivit en världsnyhet.
I slutet av december toppade tv-kanalen CBN News sina tv-sändningar med nyheten om den gotländska pojken Dominic Johansson.
”Polisen kidnappade familjens Johanssons barn på flygplatsen”, sa man i reportaget som tog upp bland annat att Dominic inte fick fira jul hos sina föräldrar eftersom socialtjänsten har infört begränsningar i umgänget.
Världen idag, varldenidag.se - 2010-01-04

Dominic ska få träffa föräldrarna

Av Erik Lundström
Nu får Dominic åter träffa sina föräldrar. Det står klart efter socialnämndens möte förra veckan.
- Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.

Världen idag, varldenidag.se - 2009-12-21
 
Kammarrättens dom har väckt ilska bland advokater i USA

Av Erik Lundström

Det kommer att bli en kraftfull respons från vår sida.
Det säger Michael Donnelly från Advocates for homeschooling.
Världen idag, Plusarkiv, varldenidag.se - 2009-12-21

Hål i huvudet
Maria Anderssons blogg

Den regelrätta kidnappningen av pojken Domenic, som Världen idag skrivit om här, visar en otäck bild av rättssäkerheten för svenska medborgare. Det blir mer och mer uppenbart att saker och ting inte har gått rätt till och att både socialtjänst och polis har läst regelboken baklänges när det gäller hur man ska göra när barn är inblandade.
Världen idag, varldenidag.se - 2009-09-28

Experten: Polisen bröt mot all praxis

Av Erik Lundström

 

Enligt rapporten ”Omedelbart samarbete” som kom ut på Växjö universitet 2006, och som handlar om polisers handlingsutrymme vid LVU-handräckning slår man fast att när små barn omhändertas ställs höga krav på flexibilitet, kunskap och fingertoppskänsla.
Världen idag, varldenidag.se - 2009-09-28

Här omhändertas Dominic. Pappan fotade när Arlandapolisen hämtade åttaårige Dominic i flyget
Av Erik Lundström

Familjen Johanssons, åttaårige son, Dominic, omhändertogs på Arlanda den 25 juni.
Världen idag har tillsammans med Nick Maitland, från organisationen för familjerätt i Sverige, RFFR, gått igenom polisens omhändertagande på Arlanda från början till slut. Han menar att polisens agerande starkt kan ifrågasättas.
 Världen idag, varldenidag.se - 2009-09-28


Reaktioner från hela världen efter gripande

Av Erik Lundström
Reaktionerna har inte låtit vänta på sig efter att Världen idag skrivit om omhändertagandet av en åttaårig pojke, som socialtjänsten beordrade polisen att göra på Arlanda i somras.
Flera stora, internationella organisationer ifrågasätter starkt hur staten behandlat pojken.
Världen idag, varldenidag.se - 2009-09-25

Efter polisingripandet på Arlanda: Länsrättens dom starkt ifrågasatt

Av Jonas Adolfsson & Erik Lundström

Familjen hade sålt allt den ägde och skulle flytta till Indien. Men på Arlanda slutade resan tvärt.
Som Världen idag tidigare berättat, stormade polisen planet och omhändertog parets nioårige son.
- Vi bara skakade och tårarna forsade ned för kinderna på oss, säger pappa Christer Johansson.
Världen idag, varldenidag.se - 2009-09-23

Mejlstorm mot socialtjänsten

Av Eva Carlsson Daun
Förespråkare för hemundervisning rasar mot omhändertagandet av sjuåring

Socialtjänsten på Gotland har hamnat i hetluften efter omhändertagandet av en 7-årig pojke i somras. Förespråkare för hemundervisning världen över rasar över beslutet.
– Mejl strömmar in hela tiden. En del är väldigt extrema, säger Marika Gardell, chef för individ- och familjeomsorgenotlands tidningar, helagotland.se - 2009-09-23

Hemundervisad pojke greps på Arlanda
Av Jonas Adolfsson

En hemundervisad svensk pojke har tvångsomhändertagits av polis på Arlanda flygplats.
Händelsen upprör och i dag landar ett internationellt protestbrev hos den svenska regeringen.
Världen idag, varldenidag.se - 2009-09-16

Sjuåring hämtades: Ingen åtgärd
Justitieombudsmannen, JO, kommer inte att vidta några åtgärder till följd av den anmälan mot Gotlands kommun som gjordes av en person sedan socialtjänsten med hjälp av polisen omhändertog en sjuårig pojke.
Gotlands Tidningar, helagotland.se - 2009-08-18

Varför vill ni oss så illa?

Mamma

Jag hade tänkt att hålla tyst, men nu när barn- och utbildningsförvaltningens rapport om vår son och hans skolgång sprids på Internet tillsammans med kommentarer och gissningar så får det vara nog!
Gotlands Tidningar, helagotland.se - 2009-08-11


Socialnämnden JO-anmäld för beslut om skolvägrande pojken

Av Lars Schill
Kommunens socialnämnd har JO-anmälts för tvångsomhändertagandet av den sjuåring som föräldrarna vägra låta gå i gotländsk skola. Enligt anmälaren kan föräldar av filosofiska och/eller religiösa skäl välja hemundervisning.

Gotlands Allehanda, helagotland.se - 2009-08-07

Kommunen JO-anmäld

Av Eva HC Nyström

helagotland.se - 2009-08-06

 

Sjuåring hämtad av polispådrag
Av Mikael Carlson

Föräldrar vägrade låta honom gå i skolan

Föräldrarna till den sjuårige pojken vägrade att låta honom gå i skolan.
Då tog Gotlands kommun polisen till hjälp.
Pojken omhändertogs ombord på ett flygplan - minuterna innan familjen skulle resa utomlands.

Gotlands tidningar, helagotland.se 2009-08-05

 

Familj skulle flytta - då hämtades sonen

Av Marit Sundberg

Föräldrarna ville inte låta sin sjuårige son gå i skolan.
De ansåg att miljön var för stressig.
När familjen skulle resa till Indien för att jobba med ett humanitärt projekt klev polisen ombord på planet och omhändertog pojken.

Expressen, expressen.se - 2009-08-05

 

Dominic Johansson omhändertogs på Gotland
Skriven av Mikael C

Den 25:e juni så kidnappade socialmyndigheten Dominic 7 år på sin väg till Indien för att starta ett nytt liv med sin familj. Efter förhandlingar med socialen utan tydliga resultat går vi ut och berättar om händelsen som har skakat deras liv. Händelsen visar tydligt baksidan på det samhälle vi lever i och hur de som inte följer maktens pipa kan straffas godtyckligt. Hjälp Dominic att komma tillbaka till sin familj.

 


Domenics liv

 

Domenics Blogg

 

 

 

 


The Domenic Johansson Case: Home schooled boy snatched from plane in Sweden
A collection of articles in different media, September 7, 2009 --


Friends of Domenic Johansson Blog spot

Vad är det för fel på hemundervisning?

Christer Annie och Domenic Johansson, Gotlands Allehanda, helagotland.se - 2009-04-07

 

"En rättighet att gå i skola". Politiker tar strid för pojke

Av Åsa Sveds, Gotlands Tidningar, helagotland.se - 2009-06-17

Fallet Alexander - Ett beslagtaget barn
Av Birgitta Wolf


Barnfängelser, i Sverige?
Av Siv Westerberg

 

Eva Aminoff och den mörka sidan av Sverige
Av Mikko Niskasaari
 

Andra artiklar om Gotland

Många brister i Gotlands skolor. Skolinspektionen granskar ledning och elevers rätt

Av Ewa Israelson, Gotlands Tidningar, gotlandstidningar.se - 2010-11-24

Gotland stäms för mobbning

Av Åse Lo Skarsgård, dagenssamhalle.se - 2008-04-24

Gotland - Gotlands skolor granskade
SvT nyheter 2008-01-29

Klart olagligt att skilja de små tvillingarna från sin mor
Av Siv Westerberg

 

Tillbaka till Artikelindex

Tillbaka till NKMR:s Entrésida

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS