17-ÅRIG POJKES SUICID - JO:S-BESLUT

 

 

 

BESLUT

-JO-                                                                 

                                              Datum               Dnr                 Sid

Justitieombudsmannen            2006-01-24      322-2006          1(1)

Kerstin André                                                         

 

Siv Westerberg

Skårsgatan 45

412 69 GÖTEBORG

 

Er anmälan till JO

 

Ni har i en anmälan till JO begärt att JO ska granska hur "de socialvårdstjänstemän" och eventuellt andra myndigheter eller tjänstemän som står under JO:s tillsyn har hanterat ett visst s.k. barnavårdsärende. Er anmälan är grundad på uppgifter i tre tidningsartiklar.

 

Er anmälan ger inte anledning till antagande att det är påkallat någon åtgärd från min sida.

 

Ärendet avslutas.

 

Kerstin André

 

                                           Linn Pantzar

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________
Postadress                    Gatuadress                            Telefon              Texttelefon        Telefax           Webbplats

Box 16 327                     Västra Trädgårdsgatan 4    08-786 40 00       08-786 61 15       08 21 65 58     www.jo.se

103 26 STOCKHOLM

 

 

 

Siv Westerbergs JO-anmälan med anledning av 17-årig pojkes suicid

 

Hennes son hängde sig i jeansen

Av Tommy Schönstedt

 

17-årig pojke hängde sig på toalett i poliscell
Av TT och Joakim Svensson

 

Pojke hängde sig i cellen
Av Eva Lindström-Ejdeholt

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen

 

 

Powered by AIS