Vännäs – mer märkliga turer

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling


 

 

Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör.


Sven-Erik Bergs barnbarn blev omhändertaget och placerat i fosterhem.
I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kamp för barnets rätt till sin egen familj. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Tjänstemännen brott blev aldrig utredda, men Sven-Erik Berg och hans hustru åtalades och dömdes.

Sven-Erik Berg och hans hustru kämpade vidare för sitt barnbarn - och de vann.

Barnet återlämnades till sin släkt.


Sven-Erik Berg har skrivit artikeln nedan för NKMR:s hemsida.

 

De sociala myndigheterna i Vännäs kommun har i februari månad 2011 omhändertagit en 12-årig flicka och hennes 14-årige bror. Modern hade fram till dess haft ensam vårdnad beträffande flickan samt delad vårdnad vad avser pojken.

Som grund för agerandet från socialen anges att pojken skall ha sagt till en kamrat på skolan att mamman luggat eller slagit honom. Lärare och sociala kopplades in.

En myndig syster till pojken, skolkurator, elevvårdsassistent och familjehem har vittnat om att pojken ljuger i olika sammanhang. Företrädare för socialen, och sedermera företrädare för rättvisan vid Umeå tingsrätt, har konsekvent bortsett från dessa kompetenta personers utlåtanden å yrkets vägnar, samtidigt som man reservationslöst har köpt pojkens utsago, en pojke som har konstaterats befinna sig på en 9-årings nivå.

De sociala myndigheterna har placerat barnen hos moderns barnlösa syster i en annan kommun 15 – 20 mil hemifrån. Modern har inte ens fått ta del av någon vårdplan beträffande flickan. Företrädare för socialen har uttalat sig sålunda till barnen: Ni skall bo hos NN och NN tills ni blir myndiga.


Det är ingen slump att barnen hamnat just där. Flickan har ibland vistats där i samband med skollov.  Det barnlösa paret har haft möjlighet att ekonomiskt ”skämma bort” flickan och har med andra ord kunnat ”köpa” hennes förtroende. Som ensam försörjande har modern inte kunnat ställa upp i motsvarande grad.

Dessutom ser det ut som det skett någon slags överenskommelse i ett tidigare skede, mellan socialen och det barnlösa paret, att barnet skall placeras hos paret så snart flicka uppnått 12 års ålder. Placeringen verkställdes också i detta skede. Då kunde man ju åberopa flickans egen köpta önskan.


Mannen i det hem där barnen nu tillbringar sin tid, har vid ett flertal tillfällen observerats, då han på ett iögonfallande sätt har smekt och pussat på flickan. Samma beteende har noterats när mannen har vistats i sällskap med en annan minderårig flicka.

Enskild handläggare tycks ha beslutat om begränsat umgänge. Barnen har förbjudits att ta kontakt med modern eller med någon annan person i moderns forna hemby. Tilltaget har så här långt resulterat i en hjärtinfarkt och obeskrivlig frustration och förtvivlan hos ett par morföräldrar.

Sven-Erik Berg, Nordmaling, 2011-09-15


Vännäsfallet: "Socialen stal vårt barn"
En serie artiklar i olika media, 2007-07-09 --


Förtäckta adoptioner - två fall

Föredrag hållet av Ruby Harrold-Claesson vid NKMR:s symposium i Göteborg, den 17 juni 2000

Tinafallet
Av Sven-Erik Berg


MYNDIGHETSMAFFIAN

 

Powered by AIS