Ursäkten är en klen tröst
Av Bo Grapenskog


Bo Grapenskog är pensionerad musiker, f d fosterbarn och barnhemsbarn. Han är en flitig samhällskritiker och som offer för den sociala vanvården har han skrivit åtskilliga insändare om rättsövergreppen som myndighetspersoner och fosterföräldrar utsatte honom och hans olycksbröder och systrar för.

Artikeln nedan är tidigare publicerad som insändare den 19 oktober 2011, i sektionen "Fria Ord" i Göteborgs-Posten.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.


Jag undrar varför inte kommunerna ska vara med och betala vad de ställde till med för oss barnhemsbarn?

En ursäkt nu betyder absolut inget, när man har gått igenom hela livet med vetskap om att myndigheterna har förstört ens liv. Varför fick inte jag eller några andra barn­hemsbarn en chans? Det har tagit så många år att konstatera att en annan regering och inte minst kommunerna gjorde sådana fa­tala misstag.

Man kan inte göra barn så illa och tro att en ceremoni skulle läka en själ som är sön­derbruten.

Man kan inte värdera ett förlorat liv i pengar. För det liv jag hade kunnat få utan dessa traumatiska upplevelser hade natur­ligtvis varit ett helt annat.

Att leva med panikångest i 50-60 år är inte ett värdigt människoliv. Att inte ens kunna njuta av vad livet har att ge.

I sin fatala bild trodde myndigheterna att föräldrarna skulle straffas.

Men vilka straffade de? Jo, alla vi barn som fick ett helvete, både då och i resten av våra liv.

Samhället har under så många år undvikit att ta upp detta på agendan. Och nuvarande barn och äldreminister Maria Larsson (KD) sa först nej till ersättning, men senare ändra­de hon sig på grund av den politiska pressen.

Det talas mycket om vanvårdade barn. Tänk er själva scenariot. Tre stycken myndighetspersoner tar sig in i huset, griper bar­net och dra honom över gårdsplanen, medan han skriker så lungorna nästan sprängs. De slänger in honom i bilen och kör sedan iväg utan att säga ett ord. Pojken tror att han har blivit kidnappad. Han skriker ut sin ångest, varför har ni tagit mig? Inget svar utan bi­len fortsätter till ett väntande helvete på ett barnhem. Detta var bara första etappen.

Tyvärr är det så att det inte finns något som hjälper, är själen förstörd så är den det för evigt.


Plågades av sin fosterfar – får ingen ersättning

Av Erik Olsson, Dagens Nyheter, dn.se - 2011-09-30

Hundratals yngre utan kompensation

Av Christina Lucas/TT, Dagens Nyheter, dn.se - 2011-09-29


Får inga pengar – utsattes för sent

Av Sofia Tanaka/TT, Dagens Nyheter, dn.se -2011-09-29

Fosterbarn får 250 000 kronor

TT/Göteborgs-Posten, gp.se - 2011-09-28

Vanvårdade fosterbarn får ersättning
Dagens Nyheter, dn.se - 2011-09-28


Den svenska vanvården av barn är att likna vid Abu Ghraib-skandalen

Av Daniel Hammarberg,.danielhammarberg.se - 2011-09-27

Slapp rättssäkerhet vid tvångsomhändertagning av barn

Av Tina Lundberg Åsén, Punktinsatser, punktinsatser.com - 2011-09-27

Regeringen ska lära av de utsatta barnen

Av Maria Larsson, Aftonbladet, aftonbladet.se - 2011-09-27


”Barn i nutid måste också kunna få upprättelse”

Av Fredrik Malmberg, barnombudsman, Dagens Nyheter, dn.se - 2011-09-26


Powered by AIS