TRE DEBATTINLÄGG SAXADE FRÅN BORGERDEBAT

 

Nedan följer tre debattinlägg som har lånats från sektionen Forældre og børn på diskussionsforum Borgerdebat.dk. För andra inlägg i den här saxade diskussionen hälsas ni välkomna att besöka Borgerdebat.dk.

 

 

Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse

Af Tommy Jensen

 

 

Godkjenning for å få barn ?
Av Marianne Haslev Skånland

 

 

Den politiska ideologin bakom tvångsvård

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Borgerdebat 

Powered by AIS