Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

NKMR:s Hedersdiplom går till Per och Siv Westerberg

Årets hedersdiplom från NKMR går till medgrundaren Siv Westerberg och postumt hennes make Dr. Per Westerberg.

 

Makarna Westerberg är och har varit två storheter som har stött varandra och skrivit in sig i Europas rättshistoria.

De har i alla år varit bosatta i Göteborg. Genom åren har de fått utstå motgångar men har genom sitt starka band
till varandra alltid ridit ut stormen.

 

 

Dr. Per Westerberg

Dr Per Westerberg, människorättsförkämpe


Dr. Per Westerberg, Pelle, som alla som har haft närmare kontakt med NKMR:s med-grundare Siv Westerberg, kallar honom, har lämnat oss, och han har lämnat oss ett stort arv.

Per Westerberg var medlem i NKMR sedan hans hustru, Siv Westerberg, och vi andra ca 40-tal personer som samlades på Christiansborg i Danmark den 30 november 1996, grundade NKMR.

Det ofta sägs att bakom varje stor man finns en stor kvinna. Det stämmer! Och, bakom varje stor kvinna finns en stor man.

 

 

 

 

Jur. Kand., med.lic Siv WesterbergJur kand., med. lic Siv Westerberg, människorättsförkämpe

Jur kand., medicine licentiaten Siv Westerberg är en av grundarna av NKMR, fd styrelsemedlem och numera speciell resurs i NKMR.

 

Hon har, under de senaste drygt 30 åren varit uppmärksammad i den offentliga samhällsdebatten, dels på grund av att hon blev fråntagen sin läkarlegitimation under mycket tvivelaktiga former, dels och huvudsakligen på grund av att hon har vunnit ett stort antal mål mot Sverige i Europakommissionen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

 

Siv Westerberg innehar europarekordet i mål vunna i Europadomstolen mot ett enskilt land. Med början 1997 till och med 2003 blev Siv Westerberg nominerad för mottagande av The Right Livelihood Award (Alternativa Nobelpriset), av 34 framstående nordiska och internationella jurister och andra professionella, men Stiftelsen har inte hedrat henne för sitt arbete för skydd av de nordiska familjernas mänskliga rättigheter.

 

Sammanfattningsvis kan man dock framhålla att Siv Westerberg har varit mycket framgångsrik såväl i sin juridiska verksamhet som i sin medicinska. Kanske var det en Ödets nyck att placera Siv Westerberg i en position där hon som medicinare och jurist är av största nytta för sina medmänniskor.

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter