Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

 

SYMPOSIETS PROGRAM

 

KLOCKAN
PROGRAMPUNKT

TALARE

09.00

NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson , Sverige, hälsar alla välkommna.

Ordförande
09.15

Visning av Russia Today-dokumentären "Legal abduction".
Dokumentären visar tvångsomhändertaganden av ryska barn i Finland.


Report on the Fact finding visit to Denmark 20 - 21 06, 2013,

 

PAUS

Utdelning av NKMR:s första Livstids Utmärkelse till jur. kand. med lic Siv Westerberg och till
hennes make Dr Per Westerberg, postumt, för deras outtröttliga kamp för skydd av barns och
deras familjers mänskliga rättigheter i Sverige, de nordiska länderna och internationellt

 

Ordförande
09.50

Johan Bäckman. "Kränkningar av mänskliga rättigheter i det finländska barnskyddet: fallet
med ryska mödrar och barn i Finland och konsekvenserna för de rysk-finska relationerna "

 

Johans Bäckman
10.30

Ian Josephs, "Forced Adoption. The Aggravated situation in the UK".
Paus (10 min)

 

Ian Josephs

PAUS

11.20

Søren Bernhard Lindegaard, "Tvangsfjernelser af børn i Denmark".

 

Søren Bernhard Lindegaard
12.00-13.00 LUNCH
13.10

Sofia Rapp Johansson, "Ett f d tvångsomhändertaget barn berättar om sin kamp förupprättelse"

 

Sofia Rapp Johansson
13.50

Jan Hansen, "Fakta om norsk barnevern och brott begångna vid tvangsfjernelser av barn".

 

Jan Hansen
14.30-15.00 KAFFEPAUS
15.00

Solveig Holmström. "Tvångsomhändertagande av barn i Finland. - En mormors synpunkter och
missnöje över socialmyndigheternas godtyckliga beslut, att isolera barn som är i samhällets
vård, från sin närkrets. "

Solveig Holmström
15.40

Paneldebatt med våra föredragshållare som debattörer.

Moderator: Jur. kand Madeleine Johansson

 

17.00 SYMPOSIET AVSLUTAS

 

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

 

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.

 

 

För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.
Vänligen kontakta Rigmor Persson.


Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter