Inte bara Oskarshamn

Inte bara Oskarshamn

 

Av Sven-Erik Berg, Morfar, Nordmaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Berg och hans familj har egna erfarenheter av socialtjänstens härjningar. Hans dotterdotter, Tina, tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem, under täckmanteln "barnets bästa". Tina placerades hos ett barnlöst par. Det visade sig ganska snart att socialarbetarna tillvaratog den barnlösa fostermoderns intressen genom tvångsomhändertagande av Tina. Tina hade blivit utsatt för en förtäckt adoption. Detta var en illojal tillämpning av LVU. Lagen om vård av unga - LVU - kom inte till för att ge socialarbetarna makten att avhjälpa sina barnlösa väninnors barnlöshet utan den är avsedd som en skyddslag för utsatta barn.

 

 

 

Läs Sven-Erik Bergs redogörelse för Tinafallet och begrunda de rättsövergrepp som de sociala myndigheterna utsätter obemedlade ensamstående mödrar för. Vi skall heller inte glömma att "köpt vård" utgör stora kostnader för skattebetalarna. 

 

 

 

Detta inlägg föranledd av Kalla faktas reportage om Gueblauoifallet i Oskarshamn publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskarshamn, Bergsjön, Nordmaling och Stockholm är bara exempel på några platser där det förekommit märkliga tvångsomhändertaganden av barn.

I åtskilliga kommuner i vårt avlånga land arbetar socialsekreterare som tycks ha grava känslomässiga störningar. Konsekvenserna blir ytterst förödande för

den familj som råkar i klorna på någon av dem.

 

 

Givetvis föreligger det något grundläggande fel i själva systemet, när sådana familjemarodörer ostraffat, månad efter månad, år efter år, kan ägna sin energi

åt att trakassera biologiska föräldrar, ljuga, förvanska viktig dokumentation, trotsa domstolsbeslut etc.

 

 

Det borde vara fullkomligt självklart att sökande till socionomutbildning skall genomgå avancerat personlighetstest. Förhoppningsvis kunde man då på ett tidigt stadium sortera bort de allra värsta psykopaterna. Samtidigt som den destruktiva familjepolitiken därmed minskade, kunde miljardbelopp frigöras för vettigare insatser. Men – då krävs det att våra styrande blir medveten om problematiken och vågar erkänna den. Detta kan å andra sidan inte vara helt lätt eftersom dessa lever i sin egen lilla värld – ett gott stycke från vanliga människors verklighet. Men, vi måste ändå fortsätta att hoppas.

 

 

 

 

Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

 

 

 

Barnarov

 

Av Sven-Erik Berg

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 


Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

 

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar - Kalla faktas granskning

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

Årligen omhändertas tusentals barn i Sverige och frågan är vad som egentligen behövs för att ett barn ska bli tvångsomhändertaget? Kalla fakta granskar ett fall som börjar med ett vanligt läkarbesök, men slutar med ett förlorat barn.

Artiklarna och läsarreaktionerna är hämtade från TV4.se.

Hela programmet kan ses på Webb-TV på www.tv4.se. Klicka på Kalla fakta

 

 

De förlorade sitt barn

 

Korrespondens mellan Kalla fakta och Oskarshamns kommun

 

Oskarshamns kommun polisanmäls

 

Läs tittarnas kommentarer till inslaget

 

 

 

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Föräldrar JO-anmäler handläggare på socialen
Av: Sven Ström

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 

Tillbaka till Artiklar

 

Oskarshamnsfallet 2 - Två inlägg i Metrodebatten

 

Oskarshamnsfallet 2 - Två inlägg i Metrodebatten

Inläggen nedan är tidigare publicerade som diskussionsinlägg i Metro den 5 - 6 oktober 2004, som uppföljning av Metrokolumnen Svenskt monopol på ”bra normer” och de efterföljande diskussionsinläggen.Normer från 30-talet

Av Ove Mollvik, ingenjör

 

 

 

 

Ove Mollvik, ingenjör, är en flitig samhällsdebattör. Han skriver ofta om sociala frågor, skolfrågor, handikappade barns villkor i samhället m m.
 
 Inläggen publiceras med författarens välvilliga tillåtelse.

 

 

 

 

 oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

 

Ett osvenskt utseende ansågs i folkhemmet leda till manipulativt osvenskt beteende och sannolikt kriminalitet förr eller senare. Särskilt vackra barn omhändertogs med förkärlek och utsattes för akademikers perverterade moderskänslor. Fenomenet har tid efter annan återkommit i olika skepnader under olika förevändningar och kryptiska teorier.


Efter 90-talets pinsamma avslöjanden om systematiska diagnostiseringar och sanslösa fosterhemsplaceringar vill expertisen fortfarande inte erkänna hur man lurats av primitiva instinkter. Istället utses en Nobelpristagare till att styrka teorierna grundade på svenska undersökningar som under många år genomfördes efter samma värderingar som Rashygieniska Institutet bildades kring. När övriga forskarvärlden krävde insyn i materialet förstördes det. Men teorierna lever vidare nu i neuropsykiatriska och genmanipulerande termer.


Fallet Rabie är ett typfall av många som bara ingen vill tro är sant. Den som vill veta hur verkligheten ser ut kan ta del av NKMR.org

 


oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

********************************

 

 

 

Anmälningsplikten missbrukas
Av Ove Mollvik oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

 

2004-10-06
 

 


Tillsammans med tystnadsplikten som också lika lättsinnigt missbrukas i omvänt syfte har socialvårdande tjänstemän med polis och skolpersonal ihop uppnått totalitär maktfullkomlighet.

Den stelt fixerade Normen som socialdiktaturen nu formats kring är lika inbillad som godtycklig. Ifrågasätt beslut från en enda tjänsteman och du får hela systemet emot dig. Normen gäller över lagen vad du än säger.

Övergreppen mot avvikande individer sker rutinmässigt från dessa medelklassiga uppkomlingar i mitten. Vare sig de själva ser sig som socialister, nyliberaler eller världsförbättrare i sin kollektiva självgodhet samverkar de över alla ideologiska gränser. Samtycket mot de annorlunda bara det inte uttalas stärker den PK gemenskapen.

Sverige har övertagit gamla DDR’s roll som världsledande på falskt angiveri, spioneri och dolda registreringar mot varje självständig medborgare.

oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten
Svenskt monopol på "bra normer"
Av Nabila Abdul Fattah

 

Normer från 30-talet

Av Ove Mollvik

 

Anmälningsplikten missbrukas
Av Ove Mollvik

 

Tre inlägg i Metrodebatten

Av Ove Mollvik

 

Tillbaka till Artiklar

 

 oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

OSKARSHAMNSFALLET II - Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

OSKARSHAMNSFALLET II

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson

 


Håkan Carlsson är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 29 september 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern samma dag.

Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

 

oskarshamnsfallet2_socialtjansten_tiger_om_nytt_fall_i_tv

- Vi försöker inte gömma oss bakom sekretessen. Att vi inte vill kommentera fallet beror på att vi vill skydda barnet, säger socialchefen Rolf Persson som tillsammans med Ted Lindqvist höll i presskonferensen. Foto: Hasse Broms

 

 

 

 

Än en gång figurerar socialnämnden i Oskarshamn som nämnden som vill att barn omhändertas utan anledning.

 

Men har socialnämnden och -förvaltningen gjort fel? Är historien som TV4 och Kalla fakta gav i måndags kväll den rätta och den sanna?
Frågetecknen är många, men svaren få. Socialtjänsten tiger av sekretesskäl. Att föräldrarna tilllåtit myndigheterna att svara på frågor av högst privat och personlig natur spelar ingen roll. Socialtjänsten tiger ändå, av hänsyn till den som aldrig tillfrågats om han vill ha sin uppväxt penetrerad in i minsta detalj i tidningar, radio och tv, den femårige pojken.
Så någon motversion som balanserar Kalla faktas version av fallet kommer inte myndigheterna att presentera. Det klargjordes vid presskonferensen som socialtjänsten i Oskarshamn höll på tisdagen med anledning av måndagens tv-program.

Inga anmärkningar
Presskonferensen innehöll det förväntade. Socialtjänsten hänvisade till alla rättsliga prövningar som gjorts av fallet. Sammanlagt fem överklaganden har avslagits av läns- och kammarrätter. Två gånger har regeringsrätten vägrat prövningstillstånd. Dessutom har både länsstyrelsen och JO granskat fallet, utan att anmärka på någonting. Det tolkar socialtjänsten givetvis som att inget fel begåtts och att de beslut som fattats trots allt varit de rätta.
TV4 anklagas av kommunen för "ensidig vinkling" och för att bara använda sig av "fragment av helheten". Där upprepar sig historien. Likadant lät det förra gången då SVT:s Uppdrag granskning i december 2002 synade ett annat omhändertagande.
Då lärde sig kommunen ett och annat av den folkstorm som utbröt och det massmediala intresset efteråt.
- Vi har förberett oss bättre den här gången, menar kommunens informationsansvarige, Ted Lindqvist.

Orolig för konsekvenser
Men svaren på frågorna som tv-tittarna ställer sig uteblir alltså. Och det beror inte på att kommunen vill mörka fallet, enligt socialchefen Rolf Persson.
- Vi gör det för barnets bästa. Och folk som tar kontakt med oss i förtroende måste också kunna vara övertygade om att informationen stannar här, säger han.
Rolf Persson hoppas också att måndagens program inte får till följd att andra föräldrar med barn som väger för lite inte vågar ta kontakt med vården för att få hjälp, i rädsla för att deras barn ska omhändertas av samhället. De som såg reportaget kunde lätt få uppfattningen att det räcker med att ett barn är underviktigt för att samhället ska gå in och omhänderta det.
- Så är det naturligtvis inte. Det är jätteviktigt att föräldrar tar kontakt med barnavårdscentralen om deras barn inte mår br
a, säger han.
Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-10-05

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
Artiklar som publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om Gueblaouifallet
. 


Tillbaka till Artiklar

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Socialnämnden JO-anmäld

Socialnämnden JO-anmäld

Tvångsomhändertagandet av femåring har fått flera att reagera

Av Leif Lundqvist, journalist.

 

 

 

 

 


Leif Lundqvist är journalist på Oskarshamns-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i OT den 30 september 2004. Den ingår i den serie artiklar som följde efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om socialnämndens tvångsomhändertagande av familjen Gueblaouis lille son Rabie.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

OSKARSHAMN

Två personer har nu JO-anmält socialnämnden i Oskarshamn för beslutet att tvångsomhänderta den femårige pojken och placera honom i ett fosterhem.

 

Anmälningarna har lämnats in efter  TV 4-programmet Kalla Fakta som sändes i måndags kväll.

 

En av anmälarna är en man från Frösön i Jämtland. Han anser bland annat att socialnämnden i Oskarshamn på mycket grumliga och suspekta grunder, fattar beslut att föräldrarna ska fråntas vårdnaden och att deras son ska fosterhemsplaceras.

 

"Upprörd vämjelse"

-Med upprörd vämjelse får man ta del av hur socialarbetande människor inom Oskarshamns kommun, avsiktligt eller annars av okunskap, misstolkar invandrarföräldrarnas omsorg och oro över sin son som inte går upp i vikt enligt normalkurvan, skriver mannen bland annat i sin anmälan till JO.

 

Han  vill att JO gör en utredning om kommunen handlat korrekt  när mamman skiljdes från sin son  och bara pappan fick närvara på utredningshemmet, om socialnämnden fått relevant information för att fatta korrekt beslut att fosterhemsplacera pojken, om den sociala myndigheten i kommunen överskridit alla befogenheter när man försökt övertala pojkens föräldrar att skriva på en försäkran att avsäga sig umgängesrätten med sin egen son och vilken person i kommunen som är ansvarig för att inte föräldrarnas misstanke om att mjölkallergi kunde vara orsaken till barnets problem, har utretts.

 

Inkompetent personal

Den andra anmälaren, en kvinna från Hässelby, tycker att den personal i Oskarshamns kommun som varit inblandad i beslutet att tvångsomhänderta pojken är totalt inkompetent och borde avskedas nu på en gång. Deras agerande är skamligt och helt vansinnigt.

 

Anmälaren hoppas och ber att det blir större utredningar på neutrala platser med rätt människor i utredningen när det gäller så  allvarliga saker såsom rätten att ta någons barn.

 

LEIF LUNDQVIST

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0491-872 55

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

 

Oskarshamnsfallet 2 - Föräldrar JO-anmäler handläggare på socialen
Av: Sven Ström

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Säger inget som kan skada barnet

Säger inget som kan skada barnet
Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Vi gömmer oss inte bakom sekretessen för att slippa svara på frågor. Lagstiftningen är sådan att vi inte får prata om uppgifter som rör enskilda personer och deras förhållanden.

 

Socialchefen Rolf Persson och informationschefen Ted Lindquist var igår väl rustade för att bemöta reaktionerna efter Kalla Faktas program om familjen Gueblaoui. De berättar att Kalla Fakta inte begärt ut några handlingar från socialförvaltningen trots att de hade en fullmakt. De ifrågasätter därför om Kalla Fakta haft all information för att kunna ge en

rättvisande bild.

 

I programmet sades det att de ansvariga på kommunen, trots fullmakt om upphävd sekretess, vägrade svara på frågor.

 

­- Även om föräldrarna ger fullmakt till socialtjänsten att yttra sig i ärendet till media så innebär det inte att sekretessen upphör.

 

Rolf Persson förklarar att hänsyn måste tas till barnet. Även om föräldrarna upphävt sekretessen så kan inte uppgifter lämnas ut som kan skada barnet.

 

Undersökningar gjorda

När ett barn besöker barnavårdscentralen med viktproblem utreds barnet. Sjukvården gör då de undersökningar som krävs. Självklart har sjukvården gjort dessa undersökningar på det barn som visades i TV 4.

 

Ted Lindquist förklarar att utredningar är gjorda på pojken vad gäller mjölkallergi.

 

I programmet talades det en del om att föräldrarnas intelligens skulle ha med omhändertagandet att göra. (Deras intelligens är normal)

 

­- Det vi bedömer är föräldraförmågan. Det handlar om att kunna se barnets behov, om att kunna knyta an till barnet och att kunna reflektera ur barnets perspektiv, säger Rolf Persson.

 

Han poängterar att det aktuella omhändertagandet gått igenom ett rättslig process i flera nivåer.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

OSKARSHAMNSFALLET II - Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

OSKARSHAMNSFALLET II

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd

 


Anette Swärd är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 29 september 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern samma dag.

Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

 

Oskarshamn. Reaktionerna efter Kalla faktas program är färre och mer nyanserade än efter Uppdrag granskning för knappt två år sedan.
Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind var inte med på presskonferensen dagen efter programmet i TV4 om ett omhändertagande av ett barn. 2002 följde en tittarstorm efter SVT:s program om ett annat omhändertagande av ett barn och Rigmor Eklind hotades. Därför var man förberedda på att det kunde hända igen.
- Vi har inte sett något tydligt riktat hot, säger socialchef Rolf Persson, som ger information tillsammans med informationschef Ted Lindquist.

Inrättade telefonpool
Fram till eftermiddagen hade Rigmor Eklind fått ett hundratal e-postmeddelanden och Rolf Persson ett 40-tal. För två år sedan handlade det om tusentals. En del har även ringt till kommunen och då fått prata med en telefonpool som socialkontoret inrättat.
Men tittarstormen uteblev.
- De som hört av sig är mer nyanserade och ser att det är svårt att ta beslut i sådana här ärenden. Det de reagerar mot är att vi inte svarat på frågor. De uppfattar det som att vi döljer något, säger Rolf Persson.
Han betonar att de är så öppna de kan vara beroende på sekretessen.
- Det är föräldrarna som beslutat att häva sekretessen men vi har ett etiskt ansvar för barnet och säger inget för barnets skull, säger Rolf Persson.

Ska få svar
Alla som e-postat eller skrivit till kommunen kommer att få ett svar. En del av avsändarna, och även läsarreaktioner på Oskarshamns-Tidningens hemsida, kräver precis som för två år sedan Rigmor Eklinds och Rolf Perssons avgång.
- Det är klart att man tar till sig det här och det går inte obemärkt förbi, men jag känner att vi har gjort rätt, säger Rolf Persson.

 

 

 

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-09-29

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-10-05


Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
Artiklar som publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om Gueblaouifallet
. 


Tillbaka till Artiklar

 

Oskarshamnsfallet 2 - "Med sådana metoder kan alla barn omhändertas"

"Med sådana metoder kan alla barn omhändertas"

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Ett barnomhändertagande i Oskarshamn har åter blivit en riksangelägenhet. Kalla Faktas program i måndags kväll handlade om hur Mounir och Zohra Gueblaoui förlorade sin son.

­

Om man använder sådana här metoder kan man omhänderta samtliga barn i Sverige, säger Bo Edvardsson, docent i psykologi, i programmet.

 

För knappt två år sedan tog SVT:s Uppdrag granskning upp fallet med Lasse och Karin som fått sin son omhändertagen. Oskarshamns kommun försattes i det närmaste i chock av alla de reaktioner som kom från hela landet. Erfarenheterna från det fallet fick kommunens politiker och tjänstemän att agera annorlunda den här gången.

 

Ingen från kommunen ställde upp på någon inspelad intervju för programmet.

Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind (s) nekade till att över huvud taget svara på några frågor. Det som erbjöds var ett möte med socialchefen Rolf Persson och informationschef Ted Lindquist, utan tevekameror.

 

Skolexempel på diskriminering

Kalla Fakta hade fått ta del av handlingar från makarna Gueblaoui. Med hjälp av olika experter har handlingarna granskats.

­Det är ett skolexempel på diskriminering. Jag anser att det var felaktigt att omhänderta pojken, säger Masoud Kamali, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

I programmet togs fallet Gueblaoui upp som ett exempel. I Sverige omhändertas barn till föräldrar med utländsk härkomst i högre grad än andra barn.

 

Färre reaktioner

De dyrköpta erfarenheterna från "Lasse och Karin-fallet" hade också fått Oskarshamns kommun att förbereda sig på de reaktioner som skulle komma.­ Reaktionerna från allmänheten var färre den här gången, och mer nyanserade, säger socialchefen Rolf Persson.

 

Det är nu endast han som sköter kontakterna med media för socialnämnden och socialförvaltningen.­ Vi har haft diskussioner i socialnämnden och vi har valt att det är jag som ska stå för kommentarerna.

 

Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind avstår alltså från kontakt med media.

När "Lasse och Karin-fallet" uppmärksammades i teve utsattes Rigmor Eklind för dödshot. Inför måndagens program hade därför kommunen kontaktat polisen för att skydda utsatta personer. Några hot har hittills inte förekommit i det här fallet.

 

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Klarar Rigmor att rida ut stormen?

Klarar Rigmor att rida ut stormen?

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 30 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Göte Pettersson (m) anser att en person i Rigmor Eklinds ställning inte kan gå och gömma sin när media ställer frågor.

­- Min reaktion när jag såg programmet var att man som offentlig person måste kunna svara på frågor och stå för sina handlingar.

 

Kalla Faktas granskning av tvångsomhändertagandet av Zohra och Mounir Gueblaouis son har väckt starka reaktioner.

 

­- Vi har aldrig blivit så nedringda som efter måndagens program, säger Per Hermanrud på TV4 och berättar att en uppföljning kommer om några veckor.

 

Och socialförvaltningen i Oskarshamn har för första gången fått diarieföra en kaktus.

 

"Till socialkontoret och alla dem som har med Zohras sak att göra: imponerande vad ni klarar av", hälsar en norsk kvinna på norska via det kort som medföljer kaktusen.

 

I programmet underkände flera experter grunden för omhändertagandet. Med erfarenheterna från mötet med Uppdrag granskning för två år sedan i ryggen, valde politiker och tjänstemän på Oskarshamns kommun att inte ställa upp på någon bemötande teveintervju.

 

 

Rigmor på annan ort

Många av de privatpersoner som e-postat till kommunen har krävt att socialnämndens ordförande Rigmor Eklind ska avgå.

 

Efter att Nyheterna sökt Rigmor Eklind ringde hon upp och sa följande:

­- Jag är på annan ort och vill läsa tidningarna innan jag kommenterar. Jag återkommer på fredag kväll. Nu har jag i alla fall ringt upp. Hej då.

 

Många har blivit upprörda över hur Rigmor Eklind gömde sig undan TV4:s reporter bakom stängd dörr och vägrade svara på frågor.

 

Vad tycker då några andra av politikerna i Oskarshamn?

 

 

Reagerade negativt

Göte Pettersson (m) reagerade negativt. Han förstår att det måste ha känts tufft för Rigmor Eklind att möta kameran men anser att man ändå måste ha det kuraget.

­

- Det är upp till partiet att sköta om hon ska avgå. Min uppfattning är att det minsta man kan kräva av en person i den ställningen är att man inte går och gömmer sig, säger Göte Pettersson.

 

 

Oerhört negativt för Oskarshamn

Jag tycker att Rigmor Eklind får svara för sig, säger Bo Malm (v), vice ordförande i socialnämnden.

Han anser dock att måndagskvällens teveprogram var oerhört negativt för Oskarshamn.

­

- Tre gånger har socialnämnden gått igenom det här ärendet från början till slut. Tre socialsekreterare har fått svara på frågor. Vi har inte kunnat upptäcka några fel, säger Bo Malm angående barnomhändertagandet.

 

Han hävdar att vänsterpartiet alltid ska göra allt de kan för att fakta ska komma fram.

­

- Mig får man inte tyst på. Men jag kommer inte att bryta mot några lagar eller säga något som kan skada ett barn eller någon annan som behöver hjälp.

 

 

Wretlund ger sitt fulla stöd

Kommunalrådet Peter Wretlund (s) ger Rigmor Eklind sitt fulla stöd.

­- Generellt sett så tycker jag absolut att politiker ska svara på frågor. I det här fallet är jag övertygad om att Rigmor Eklind med sina tidigare erfarenheter gjorde ett klokt beslut. Jag har stor förståelse för hennes val.

 

Peter Wretlund säger sig förstå att folk reagerar negativt när en politiker går och gömmer sig. Men han betonar att de granskande teveprogrammen innebär en extrem situation.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Kalla faktas påståenden om barnhemmet Oasen är vilseledande och felaktiga

Kalla Faktas påståenden avseende barnhemmet Oasen är både vilseledande och felaktiga.

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Det skriver Oasens styrelseordförande Rune Nensén i ett pressmeddelande.

 

Barnhemmet Oasen i Aneby medverkade i utredningen av familjen Gueblaoui. De anser att deras insatser i utredningen inte alls kom till sin rätt i måndagskvällens Kalla Fakta i TV4.

"De slutsatser som gjorts på basis av Oasens noggranna utredningar har ­trots TV4:s påståenden om det bristfälliga utredningsmaterialet ­ bekräftats i inte mindre än tre länsrättsdomar och tre kammarrättsdomar."

 

Ambitiösa utredningar

Från Oasens sida framförs att deras utredningsmaterial var mycket omfattande. Bland annat samverkade barnhemmet med sjukvården för att försöka ta reda på om det fanns medicinska eller fysiologiska förklaringar till de symtom pojken visade.

"Ingen av dessa ambitiösa utredningsinsatser redovisades i programinslaget."

 

Enligt Kalla Fakta skrevs ett av de viktigaste intygen, som låg till grund för omhändertagandet, av en psykolog som aldrig träffat vare sig barnet eller föräldrarna.

 

Enligt Oasen var detta intyg endast en mindre del i utredningsmaterialet.

 

 

 

"Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?"
Av Brita Sundberg-Weitman

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Hur ska vi kunna leva ett normalt liv?

Hur ska vi kunna leva ett normalt liv?

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Oron för sonen och kampen för att få honom tillbaka överskuggar allt för Mounir och Zohra Gueblaoui i Oskarshamn.

 

Från radion hörs en väderleksrapport och på spisen pågår matlagning i flera kastruller. Mounir säger välkommen och visar in oss till köksbordet där en barnstol står på ena kortsidan. Zohra ber, berättar Mounir, men strax efter kommer även hon och sätter sig.

 

­- Vi har inte träffat vår son på tre månader och jag är väldigt orolig. Han mår inte bra, säger Mounir.

 

Han berättar att sonen, som nu hunnit bli fem år, pratar väldigt lite och fortfarande använder blöjor. I ett utlåtande från psykolog bedöms hans utveckling ligga på en 2-årings nivå. Enligt Mounir går han upp och ner i vikt. Och både Mounir och Zohra är oroliga över sonens tillstånd.

 

­- Jag vill att han ska undersökas ordentligt innan det slutar i katastrof för honom. Jag vill att hans mage undersöks och att det görs en röntgen av hans hjärna, säger Mounir.

 

Ledsen och rädd

Pojken blev omhändertagen i juni 2001. Han var då knappt två år. En månad senare placerades han i ett familjehem på annan ort. Omhändertagandet föregicks av en utredning som bland annat innebar att Mounir och pojken vistades på utredningshem. Zohra fick av någon anledning inte vara med.

 

­- Jag känner mig mycket ledsen och rädd, säger Zohra.

Hon berättar att hon gråtit mycket, att hon inte kunnat äta och att hon tappat hår. När hon pratar blir det tydligt hur präglad hon är av sorgen.

 

­- Jag blir så ledsen när jag ser en pappa med ett barn. Och jag undrar varför inte jag ska få vara med mitt barn, säger Mounir.

 

Jag kan sköta om ett barn

Zohra berättar att hon och hennes man har det bra tillsammans. De hjälps åt hemma och dricker inte alkohol.

-­ Jag kan sköta om ett barn. Jag gav honom mat, duschade honom och var ute och promenerade med honom. Innan han togs ifrån oss tränade jag honom att sitta på pottan, säger Zohra.

 

Hon berättar att sonen började prata några ord innan han omhändertogs.

 

I vardagsrummet finns många av sonens saker framme. Där finns en filt på golvet med ett babygym. Bredvid står en babysitter och en barnsäng.

­- När jag hade ammat honom lade jag honom här på filten. Då låg han här och sparkade och lekte. Jag blir glad i hjärtat när jag tittar på hans saker, säger Zohra.

 

Hon flyttar sig till sonens skåp som står intill. När hon öppnar ramlar det ut en påse födelsedagsljus. Hon visar upp en mjuk hårborste och en sparkdräkt.

 

Blir glad när han träffar oss

Mounir och Zohra har tidigare fått träffa sin son var tredje vecka. Ett nytt beslut från den 22 september säger att de bara får träffa honom var sjätte vecka.

­- Han blir glad när han träffar oss och vill prata med oss, säger Mounir.

 

Nu är ett överklagande av tvångsomhändertagandet på väg till Regeringsrätten.

 

 

Fotnot: Nyheterna har följt rättsprocessen kring familjen Gueblaoui.

Tidigare har vi valt att låta dem vara anonyma. Nu när de medverkat i teve finns det inte längre någon anledning att inte låta dem träda fram.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

OSKARSHAMNSFALLET 2 - INVANDRARPOJKE TAGEN AV SOCIALEN I OSKARSHAMN

 

En sammanställning av artiklar om Gueblaouifallet som publicerades i Östran/Nyheterna efter Kalla faktas reportage den 29 och 30 september 2004. 

 

 

Med sådana metoder kan alla barn omhändertas

Av Lotta Lindqvist

Ett barnomhändertagande i Oskarshamn har åter blivit en riksangelägenhet. Kalla Faktas program i måndags kväll handlade om hur Mounir och Zohra Gueblaoui förlorade sin son.

 

 

Hur ska vi kunna leva ett normalt liv?

Av Lotta Lindqvist

Överallt i lägenheten finns sådant som påminner om sonen. Zohra visar oss några av alla de fotografier som finns uppsatta.

Tomrummet efter sonen fyller Zohra och Mounirs liv.

 

 

Kalla Faktas påståenden avseende barnhemmet Oasen är både vilseledande och felaktiga.

Av Lotta Lindqvist

"De slutsatser som gjorts på basis av Oasens noggranna utredningar har ­trots TV4:s påståenden om det bristfälliga utredningsmaterialet ­ bekräftats i inte mindre än tre länsrättsdomar och tre kammarrättsdomar."

 

 

Säger inget som kan skada barnet
Av Lotta Lindqvist

Vi gömmer oss inte bakom sekretessen för att slippa svara på frågor. Lagstiftningen är sådan att vi inte får prata om uppgifter som rör enskilda personer och deras förhållanden.

 

 

Klarar Rigmor att rida ut stormen?

Av Lotta Lindqvist

Göte Pettersson (m) anser att en person i Rigmor Eklinds ställning inte kan gå och gömma sin när media ställer frågor.

­- Min reaktion när jag såg programmet var att man som offentlig person måste kunna svara på frågor och stå för sina handlingar.

 

 

Ännu en granskning av Oskarshamn på gång
Av Lotta Lindqvist

Ska det bli ytterligare ett granskande teveprogram från den sociala verksamheten i Oskarshamn? Kalla Fakta har pratat med Bo Malm (v) om det privata vårdföretaget som fick fortsätta vårda ungdomar i flera år, trots upprepade larm om missförhållanden.

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

OSKARSHAMNSFALLET 2 - INVANDRARPOJKE TAGEN AV SOCIALEN I OSKARSHAMN

En sammanställning av artiklar som publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om Gueblaouifallet. 

 

 

 

Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd
Hur går det egentligen till när ett barn omhändertas? Oskarshamns kommunfullmäktige ska bjuda in allmänheten att ställa frågor.

Frågan är aktuell sedan två omhändertaganden i Oskarshamns kommun tagits upp i två olika tv-program inom en tvåårsperiod.
Barometern, barometern.se - 2004-10-05

 

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd
Oskarshamn. Reaktionerna efter Kalla faktas program är färre och mer nyanserade än efter Uppdrag granskning för knappt två år sedan.
Barometern, barometern.se - 2004-09-29

 

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson

Än en gång figurerar socialnämnden i Oskarshamn som nämnden som vill att barn omhändertas utan anledning.

 Barometern, barometern.se - 2004-09-29

 

 

Socialnämnden JO-anmäld
Av Leif Lundqvist

Tvångsomhändertagandet av femåring har fått flera att reagera

 Oskarshamns-Tidningen,ot.se - 2004-09-30

 

Oskarshamnsfallet 2 - Föräldrar JO-anmäler handläggare på socialen
Av: Sven Ström

Ett par föräldrar i Oskarshamn som fått sin son tvångsomhändertagen, JO-anmäler två handläggare på socialförvaltningen.

Bakgunden är enligt dem att sonen blivit utsatt för en rituell omskärelse och att de själva utsattes för utpressning.

Oskarshamns-Tidningen,ot.se - 2004-09-03

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Underkända som föräldrar

Kalla faktas granskning av Gueblaouifallet

 

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Oskarshamnsfallet 2 - Ännu en granskning av Oskarshamn på gång

Ännu en granskning av Oskarshamn på gång
Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 30 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Ska det bli ytterligare ett granskande teveprogram från den sociala verksamheten i Oskarshamn? Kalla Fakta har pratat med Bo Malm (v) om det privata vårdföretaget som fick fortsätta vårda ungdomar i flera år, trots upprepade larm om missförhållanden.

 

Socialnämndens vice ordförande Bo Malm blev förvånad när han såg Kalla Faktas program i måndags kväll om familjen Gueblaoui.

 

­- Jag är förvånad över att jag inte var med, säger han.

 

TV4-reportern Per Hermanrud gjorde nämligen en telefonintervju med Bo Malm när han arbetade med programmet. Han var dock inte så intresserad av att prata om barnomhändertagandet utan tog istället upp det privata vårdföretaget.

­

- Han ville prata med mig om vårdhemmet och vi pratade en stund om detta.

 

Bo Malm redogjorde för sina ståndpunkter. Han berättade om Roger Gabrielssons anmälan till länsstyrelsen, och om den allvarlig kritik som länsstyrelsen riktat mot socialnämnden i Oskarshamn. (Roger Gabrielsson var tidigare anställd av socialförvaltningen.)

 

Samlar information

Han frågade mig om jag sympatiserar med Gabrielsson och jag sa att det gör jag helt och fullt, säger Bo Malm.

 

Per Hermanrud avrundade med att säga att han kanske skulle återkomma till Bo Malm.

 

När Nyheterna når Per Hermanrud på TV4 bekräftar han att Kalla Fakta även intresserar sig för vårdhemmet. Hittills har det dock handlat om att samla in information. Det är ännu inte bestämt om det ska resultera i ett teveprogram.

 

Föreståndaren missbrukade

Roger Gabrielsson var en av flera personer som slog larm om grava missförhållanden på vårdhemmet. Trots hans information om att föreståndaren var aktiv missbrukare, fick vårdföretaget fortsätta vårda ungdomar i Oskarshamn under flera år. Föreståndaren har senare visat sin vara en av de inblandade i en knarkhärva i länet.

­

- Blotta misstanken om att det förekommer missförhållanden på ett vårdhem ska räcka för att gå in och bryta, sa Bo Malm i Nyheterna i augusti.

 

Han krävde svar på hur det kunde komma sig att informationen inte fördes vidare till nämnden.

 

­- Hade den informationen kommit fram så hade jag krävt att all samverkan skulle upphöra med omedelbar verkan, har Bo Malm förklarat.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

OSKARSHAMNSFALLET II - Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

OSKARSHAMNSFALLET II
Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd

 


Anette Swärd är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 5 oktober 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern den 29 september 2004.
 
Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

 

 

OSKARSHAMN

 

Hur går det egentligen till när ett barn omhändertas? Oskarshamns kommunfullmäktige ska bjuda in allmänheten att ställa frågor.

 

Frågan är aktuell sedan två omhändertaganden i Oskarshamns kommun tagits upp i två olika tv-program inom en tvåårsperiod.
- Ett omhändertagande sker inte godtyckligt och är inte enkelt. Vi vill att folk ska få möjlighet att få information och ställa frågor till socialtjänsten. Det finns en okunnighet om vad som ingår i sekretessen och det är många som har frågor som de har rätt att få svar på, säger Sylvia Borg (v).

Tjänstemän och politiker
Det är hon som tillsammans med Bo Malm undertecknat brevet från vänsterpartiets fullmäktigeledamöter till ordförande Yvonne Bergvall (s). De föreslår att både tjänstemän och politiker ska finnas på plats för att informera och svara på frågor vid fullmäktiges oktobersammanträde på måndag nästa vecka.
- Det är ett jättebra förslag, tycker Yvonne Bergvall, men vi har inte möjlighet att få med det redan till måndag.

I november
Däremot till sammanträdet i november. Yvonne Bergvall kan även tänka sig att man bjuder in representanter från länsrätten, som är den myndighet som beslutar om ett omhändertagande.
- Om vi ska göra något så ska vi göra det bra och allmänheten ska få god tid på sig innan, säger Yvonne Bergvall.
Kommunfullmäktige har sina sammanträden andra måndagen varje månad och har vid flera tillfällen haft information inom olika områden. I november hålls mötet något tidigare än vanligt och tar alltså upp frågan om hur ett omhändertagande av barn och ungdom går till, vad som krävs för att det ska ske, vem som tar beslutet och vad sekretesslagen säger.Allmänheten kan få ställa frågor om omhändertagande

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-10-05

Reaktionerna inte så häftiga som för två år sedan

Av Anette Swärd, Barometern, barometern.se - 2004-09-29

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson, Barometern, barometern.se - 2004-09-29


Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
En sammanställning av artiklar i Östran/Nyheterna Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn
Artiklar som publicerades i Barometern och Oskarshamns-Tidningen efter Kalla faktas reportage den 27 september 2004 om Gueblaouifallet
. 


Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter