Vedklyvsfallet - Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada

Vedklyvsfallet - Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada

Av Inge Henrikson

 

 


Inge Henrikson är journalist på Hallands-Posten. Artikeln är tidigare publicerad i HP den 4 juli 2007, http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=240056.
Dessvärre har artikeln numera försvunnit från Hallands-Posten hemsida.

Artikeln återges här som ett stöd till de fosterhemsplacerade barnen som tvingas utföra farliga vuxensysslor i de fosterhem där socialtjänstens personal har tvångsplacerat dem.

 

 

VÅXTORP
För snart två år sedan inträffade en allvarlig olycka i samband med att två flickor körde en hydraulisk vedklyv på en gård i Våxtorpstrakten. En av flickorna fick fyra fingrar avklippta och nu åtalas paret som äger gården för vållande till kroppsskada.

Syskonen, då 15 respektive 13 år gamla, var sedan ett par år familjehemsplacerade på gården. Den 1 augusti skulle man klyva ved med hjälp av en traktordriven maskin som lånats av en granne.

Enligt vad som framkommit i polisförhören bad flickorna själva att få hjälpa till med arbetet. Mamman i familjen var närvarande. Hon visade dem hur vedklyven fungerade och uppmanade dem att vara försiktiga.

15-åringen lade på vedklabbarna medan hennes lillasyster skötte reglagen. Plötsligt var olyckan ett faktum. 15-åringen hade haft sin vänsterhand mellan en vedklabb och klyvkniven när 13-åringen drog i spaken och satte tryckkolven i rörelse. Fyra fingrar klipptes av.

Enligt utredningen kan lillasystern ha fått syn på en pojke som kom gående och satt i gång klyven av misstag.

Nu har paret som äger gården åtalats för vållande av kroppsskada, som enligt kammaråklagare Gisela Sjövall inte är ringa. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan varit oaktsamma när de låtit flickorna använda vedklyven ”utan tillräcklig ledning och tillsyn” som det heter i åtalet.

I polisförhör har kvinnan uppgett att hon före olyckan inte insåg att arbetsuppgifterna var olämpliga för flickorna. Det förstod hon först i efterhand.

Samma säger mannen. Han hade gått för att hämta posten när olyckan inträffade. Dessförinnan hade han tittat på när flickorna körde maskinen. Det hade fungerat utan anmärkning.

Enligt mannen gick hydraulkolven mycket sakta och han ansåg att vedklyven var säker.

 

 

 

VEDKLYVSFALLET - 15-årig fosterflicka förlorade fyra fingrar

Fosterföräldrar åtalas för vedklyvsolycka
NKMR:s Diskussionsforum

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter