God Jul & Bättre Nytt År 2020

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Bättre Nytt År 2020

 


I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som sociala myndighetspersoner och personal i berörda domstolarna i våra nordiska länder har förorsakat de i onödan tvångsomhändertagna barnen och deras familjer.

Julen är Familjens högtid.

 

 

Våra nordiska länder har rykte om sig att vara högsäten för mänskliga rättigheter, men likväl kränks barns och deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv varje dag.
Det är hög tid att barnens, deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, som garanteras i Artikel 12 i FN:s Deklaration, Artikel 8 i den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och, Artikel 16 i FN:s Barnkonvention, ska respekteras och tillämpas av personal inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

NKMR vill här tillkännage - eller påminna om - att Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, Frankrike, i tre (3) domar som meddelats sedan september 2019, har funnit Norge skyldigt till allvarliga kränkningar av barns och deras familjers mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.
Europadomstolens domar gäller - och måste respekteras av - ALLA europeiska stater.


Varma julhälsningar från

STYRELSEN


 

Merry Christmas & Better New Year 2020

Joyeux Noël et Meilleure Année 2020

 

Baby funnen i ett stall

Tillbaka till NKMRs Huvudsida

 

 

 

 

 

NKMR 23 År

 

 


NKMR 23År, 30-11-1996 - 30-11-2019
Organisationen: Society of Friends of Abandoned Children Úsmev ako dar, Smile as a gift och Associationen för Familjerättsdomare har förärat Ruby Harrold-Claesson ett Hedersdiplom för "enastående mod, medkänsla och humanitärt engagemang för barns rätt att inte bli separerade från sina föräldrar "
(Art. 9 Barnkonventionen)

NKMR är hedrade och gläds över att vårt arbete för att skydda barns mänskliga rättighet att inte bli separerade från sina föräldrar erkänns bland annat av Associationen för Familjerättsdomare i Slovakien.

 

Läs mer...

International Conference in Slovakia

 

 

 


30 ročné jubileum platnosti Dohovoru OSN o právach detí
30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child

International Conference on

Child removal proceedings in the Council of Europe Member States and Related Human Rights Issues

Bratislava, Slovakia

25 - 27 November 2019 

 

 

Läs mer...

FN:s BARNKONVENTION 30 ÅR

 

  

  BARNKONVENTIONEN 30 ÅR.
   VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  På 30 årsdagen av Barnkonventionen, 20 november 1989 - 20 november 2019, vill NKMR påminna om vikten av att ta hand om våra barn, med särskild uppmärksamhet på deras välbefinnande genom rätten till privat- och familjeliv och goda uppväxtvillkor. Det finns en stor inflation av mänskliga rättigheter, vilket gör det viktigt att komma ihåg vad barns rättigheter täcker.

Läs mer...

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 2019

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2019

 
2019 markerar 25 års jubileum för FN:s Internationella Familjeår och idag är Internationella Familjedagen.
FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen.
FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - våra nordiska samhällen ej undantagna.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

Årets tema är "Familjer och klimataktion: Fokus på SDG13".
NKMR vill därför påminna om att Familjen är samhällets grundsten. Utan välfungerande familjer blir samhället kaotiskt.
Våra nordiska samhällen är levande bekräftelser för påståendet.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

  

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 12, stadgar:

"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp."

Läs mer...

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag 2018

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag - 10 december 2018

70 år av Mänskliga Rättigheter - 1948 - 2018.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 70 år!

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FNs Deklaration fyller således 70 år idag.
Eleanor Roosevelt
pdfNKMR firar de mänskliga rättigheternas dag - 2018

Till Minne av Nancy Schaefer

 

Till Minne


Senator Nancy Schaefer, 1937 - 2010

Idag, för åtta år sedan, mördade några fega människohandlare NKMR:s vän, fd Georgia State Senator Nancy Schaefer och hennes make, Bruce Schaefer.
Brottslingarna försöker att dölja sitt brott genom att påstå att Bruce Schaefer mördade sin hustru och sedan begick självmord.
Men, vi som känner till Nancy Schaefers och hennes makes gärningar, vet att mördarna finns att söka utanför familjen Schaefer.
Sedan igår, den 25 mars, hålls minnesceremonier och "Rallies" runtom i USA för att hedra Nancy Schaefer.
NKMR hedrar vår vän, fd Georgia State Senator Nancy Schaefer och hennes make, Bruce Schaefer.
Läs gärna: pdfNKMR:s Livstidsutmärkelse 2017

Fortsatt kamp mot LVU

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar välkomna till 2018!

Ett Nytt År i kampen för skydd
av barns och deras familjers rättigheter
mot onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar!

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag 2017

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag - 10 december 2017

69 år av Mänskliga Rättigheter - 1948 - 2017.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheternafyller 69 år!

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FNs Deklaration fyller således 69 år idag.

Eleanor Roosevelt
Fru Eleanor Roosevelt med den universella Deklarationen om mänskliga rättigheter.

FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

pdfNKMR firar de mänskliga rättigheternas dag, 2017

NKMR firar Internationella Barndagen 2017

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA BARNDAGEN
den 20 november 2017 

 

 


FN: s universella barndag grundades 1954 och firas den 20 november varje år för att främja internationell gemenskap, medvetenhet bland barn över hela världen och förbättra barnens välfärd.

 

Den 20 november är ett viktigt datum eftersom det är datumet 1959 då FN:s generalförsamling antog förklaringen om barnets rättigheter. Den 20 november 1989 var också datumet då FN: s generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter.


Sverige, Danmark, Norge och Finland har signerat och ratificerat FN:s Barnkonvention. Men trots de högtidliga muntliga och skriftliga erkännanden fortsätter sociala myndighetspersoner i samtliga våra nordiska länder att kränka barns mänskliga rättigheter genom att tvångsomhänderta barnen och tvinga dem att bo hos vilt främmande människor, oftast utan någon kontakt alls med föräldrar, syskon eller andra släktingar, även i fall då ingen saklig grund för sådana ingripanden är förhanden.
Därigenom traumatiserar de sociala myndigheterna i våra nordiska länder flera tiotusental barn och deras familjer varje år.

Det är totalt rättsstridigt att ge barn rättigheter, samtidigt som man fråntar dem sina grundläggande mänskliga rättighet till privat och familjeliv som garanteras i FN:s Deklaration angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

 

NKMR firar Internationella Familjedagen 2017

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2017 

 

2017 markerar 23 års jubileum för FN:s Internationella Familje År och idag är Internationella Familjedagen.
FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

Årets tema är "Familjer, utbildning och välbefinnande".
NKMR vill därför påminna om att familjen är den första platsen där utbildning ges och relationer skapas.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

  

"Familjen är den naturliga och grundläggande gruppenheten i samhället och har rätt till skydd av samhället och staten".
Artikel 23, Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.

pdfNKMR firar Internationella Familjedagen - 2017

NKMR firar MR dagen 2016

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2016
1948 - 2016.

 

 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 68 år!


Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 68 år idag. FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

Temat för De mänskliga rättigheternas dag 2016, är "Stå upp för någons rättigheter idag" Stand up for someone's rights today.

UN High Commissioner message - Human Rights Day 2016

 
De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.


Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer...

NKMR firar Internationella Familjedagen 2016

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2016 

2016 markerar 22 års jubileum för FN:s Internationella Familje År och idag är
Internationella Familjedagen.

FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

pdfNKMR firar Internationella Familjedagen - 2016

 

Petition nr 2434/2014 - Hearing in European Parliament

Petition nr 2434/2014 - Hearing in European Parliament, PETI Committee

The Petition No. 2434/2014 has been scheduled to be heard at the meeting of the Committee on Petitions which will take place on 19.04.2016 in Brussels. 
The presentation will be heard at around 9:30 AM.

A delegation of signataries will defend our Petition at the hearing in the PETI Committee.

We are pleased to invite you to follow the Committee proceedings as a webcast via European Parliament streaming over the following link:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI, either live, or deferred as of the following day

Please see the Communication to Members of the PETI, from the European Commission regarding our petition.

pdfEuropean Parliament - Petition No. 2434-2014 - Commission statement


pdf Memorial - Petition No. 2434/2014

pdfEuropean Court of Justice Judgment Case C-435/06

pdfPETI Agenda 18-19 April 2016-final

pdfPresentation - PETI - Brussels - 2016-04-19

pptPETI - Brussels - 19 April 2016

For more information, please see:

Petition nr 2434/2014 - Admissible

 

Internationella Kvinnodagen 2016


Regeringsformen 1 kap 9

På Internationella Kvinnodagen vill NKMR hylla alla kvinnor / mödrar som har blivit utsatta for grova övergrepp av sociala myndighetspersoner, personal i förvaltningsdomstolar och / eller dito i de allmänna domstolarna, som har berövat dem deras älskade barn genom tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering eller vårdnadsöverflyttning.


Bestämmelserna i Sveriges Grundlag, Regeringsformen 1 kap 9 § är klara och tydliga:
"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet".


Likväl begår angiven personal grova brott mot otaliga svenska kvinnor, dagligen.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter