God Jul & Bättre Nytt År 2019

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Bättre Nytt År 2019!  I vår moderna värld. Tänk om...?

 


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.

 

Den 10 december 2012, De Mänskliga Rättigheternas Dag, skickade 32 framstående nordiska jurister och andra professionella via NKMR en Rapport till Europarådet och Europa Unionen, FN:s organ för mänskliga rättigheter och FN:s Barnkommitté. Rapporten till Europarådet uppmärksammades och en serie av barnskyddskonferenser hölls i flera europeiska länder.
Den 23 december 2013 skickade NKMR en Petition undertecknad av 40 framstående nordiska jurister och andra professionella till Europaparlamentets Petitionskommitté (PETI). Petitionen förklarades admissible och PETI inbjöd till en presentation den 19 april 2016. Uppföljning ägde rum den 9 februari 2017, men den utlovade 'fact-finding mission' gällande tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringarna av barn i Sverige och de nordiska länderna har ännu inte ägt rum. I stället för att företa en granskning av missförhållandena kring tvångsomhändertagandefallen valde PETI-ordföranden, Cecilia Wikström, att företa en 'fact-finding mission' för klagomålen gällande svårigheterna för EU-medborgarna att få dokumentation för att underlätta deras anställningar och vistelse i Sverige.

Våra nordiska länder har rykte om sig att vara högsäten för mänskliga rättigheter, men likväl kränks barns och deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv varje dag.
Det är hög tid att barnens, deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, som garanteras i Artikel 12 i FN:s Deklaration, Artikel 8 i den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och, Artikel 16 i FN:s Barnkonvention, ska respekteras och tillämpas av personal inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

Varma julhälsningar från

STYRELSEN

 

 

 
 

Merry Christmas & Better New Year 2019

Joyeux Noël et Meilleure Année 2019

Baby funnen i ett stall

Tillbaka till NKMRs Huvudsida

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter