Götenefallet - Erkänn att stora misstag begåtts

Erkänn att stora misstag begåtts

Av Iakttagande socionom

 

Signaturen "En av flera Götenebor som tappat förtroendet for socialnämnden" påtalar (1 september) Götene kommuns dåliga ekonomi och sambandet med omhändertagandet av tre barn. Socialnämndens målsättning vid en åtgärd i en familj måste vara att på sikt återförena familjen och genom stöd ge möjlighet till ett gott liv. Naturligtvis är detta inte alltid möjligt, vid till exempel svårt missbruk, men sådant finns Ju inte i det aktuella fallet.

 

Barn har ratt till sina föräldrar och föräldrar har rätt till sina barn. Erkänn att stora misstag begåtts i detta ärende och låt Götenefamiljen åter få leva ett normalt liv. De har blivit så förorättade och misshandlade av samhället att det är dags for återupprättelse. Ingen förälder är perfekt och vi behöver alla hjälp och stöttning da och då, men sluten ungdomsvård av tvång är en oerhörd dyrbar åtgärd och är långt ifrån alltid av god kvalitet.

 

Götene socialnämnd manas till snar omprövning av ett infekterat ärende, dels for att rädda ekonomin, men framför allt for att ge en familj livet åter.

 

 

 

Tillbaka till Götenefallet - Tre Insändare

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter