Fallet Jonas: "Socialtjänsten tog inte hänsyn till Jonas diagnos"

Fallet Jonas: "Socialtjänsten tog inte hänsyn till Jonas diagnos"

En serie artiklar om hur socialtjänstens personal, deras politiska nämnd och förvaltningsdomstolarna inte tar hänsyn till medicinska och andra experters kunskaper utan utsätter barn för fara genom att tvångsomhänderta dem och placera dem i fosterhem.

Artiklarna är publicerade i Dagens Nyheter den 29 september 2009 --

 

 


”Man kan manipulera en utredning utan att ljuga”

Av Malin Nordgren
”Det allvarligaste felet med socialtjänstens utredningar är att de är så subjektiva, man tolkar allt utifrån en förutfattad mening om bristande föräldraförmåga”, sa Riksföreningen autisms ordförande, läkaren Eva Nordin-Olson, i en intervju på Insidan i förra veckan.

Föreningens jurister har granskat en rad fall av tvångsomhändertagande av barn med något autismspektrumtillstånd, och fann att kunskaperna om funktionshindret var dåliga hos socialtjänsten.

Dagens Nyheter, dn.se - 2009-10-09


”Jag känner helt igen mig i Jonas”

Fortfarande finns föreställningen att Aspergers syndrom kan botas med uppfostran, ökade krav eller sanktioner. Tänk om man skulle översätta detta på syn- och hörselskadade, skriver en läsare.

Dagens Nyheter, dn.se - 2009-10-09


”Det allvarligaste är bristen på kunskap”

Av Malin Nordgren

När socialtjänsten har att göra med barn som misstänks ha något autismspektrumtillstånd, måste kompetens om funktionsnedsättningen alltid kopplas in. Det säger Eva Nordin-Olson, läkare och ordförande i Riksföreningen autism, och Ragnar Olinder, förbundsjurist.
Dagens Nyheter, dn.se - 2009-10-01”Vi ansåg att Jonas utsattes för fara”

Av Malin Nordgren

”Omhändertagandet byggde på en bedömning utifrån de samlade omständigheter som fanns”, säger socialchefen. ”Felet med socialtjänstens utredningar är att de tolkar allt ­utifrån en förutfattad mening om bristande föräldraförmåga” säger Riksföreningen autism.

Dagens Nyheter, dn.se - 2009-10-01


”Det handlar om maktmissbruk”

Av Malin Nordgren

”Det är väl känt att det lätt blir konflikter mellan skola och hem när det gäller aspergerfall, eftersom det i skolan ställs stora, ofta outtalade, sociala krav.” Det säger Ewa Stenberg, skolombud för Föreningen autism.
Dagens Nyheter, dn.se - 2009-09-29


"Socialtjänsten tog inte hänsyn till Jonas diagnos"

Av Malin Nordgren
Femtonårige Jonas fick diagnosen Aspergers syndrom några månader efter att han tvångsomhändertagits av socialtjänsten. Under två och ett halvt års tid fick Jonas inte komma hem. Han fick bara träffa sin mamma en gång i månaden, och tala i telefon med henne ett par gånger i veckan.
Dagens Nyheter, dn.se - 2009-09-29 

 

 

Varför dog Daniel, 14 år? En berättelse om fosterhem, socialvård och maktutövning
Av Maciej Zaremba


Otte årig forsøgt selvmord p.g.a tvangsfjernelse
Av Kirsten Skovbo


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter