Privatperson kräver omedelbar stängning av Solhem

Privatperson kräver omedelbar stängning av Solhem

Av Petra Östgård

 

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 26 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

 

 

SÄVSJÖ

En privatperson har via e-mail kontaktat länstyrelsen i Jönköping och kräver omedelbar stängning av Solhem, eftersom vårdhemmet anmälts mer än 15 gånger. Socialdirektör Iris Dovrén Råsbrant hänvisar dock till rådande lagstiftning.

 

"Solhem, det kritiserade vårdhemmet i småländska Sävsjö, har anmälts till länsstyrelsen cirka 15 gånger sedan starten 1997. I mars avgör länsstyrelsen om hemmet får vara kvar" skriver mannen och fortsätter:

 

"Det kan inte vara ett särskilt svårt beslut för länsstyrelsen att omgående stänga Solhem efter femton (15!) anmälningar. Om inte, så begår styrelsen tjänstemannafel. Vänligen framför detta vid styrelsens nästa sammanträde".

 

Lagen sätter stopp

Mannen har nu fått svar av socialdirektör Iris Dovrén Råsbrant. Hon hänvisar till 13 kapitlet 6 paragrafen i socialtjänstlagen.

 

Enligt den måste länsstyrelsen ge föreläggande till vårdhemmet att avhjälpa missförhållanden, om sådana framkommer. I föreläggandet ska det finnas uppgifter på vad som måste åtgärdas för att missförhållandena ska försvinna.

 

Länsstyrelsen får förbjuda verksamheten först om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte följs. Som lagen är konstruerad så krävs alltså först ett föreläggande innan man kan förbjuda verksamhet. Det går alltså inte att stänga verksamheten med en gång. Något som Iris Dovrén Råsbrant också fört fram i massmedia.

 

"Nu har socialministern gått ut i medierna och lovat en ändrad lagstiftning" avslutar Råsbrant sitt svarsbrev.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter