Dr. Per Westerberg har avlidit

 

Det är med djupt beklagande som vi i NKMR meddelar att vår avhållne medlem, Dr. Per Westerberg, make till NKMRs med-grundare, jur kand, med lic Siv Westerberg, har avlidit. Per Westerberg, 95 år gammal, avled den 13 januari 2013.

 


Per Westerberg

Styrelsen i NKMR tillsammans med våra medlemmar och sympatisörer vill här framföra vårt djupa deltagande till Per Westerbergs efterlevande.

Må han vila i frid!

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter