Götenefallet - Tre insändare

GÖTENEFALLET - TRE INSÄNDARE

 

 


Under perioden 1 - 15 september 2003 publicerades tre insändare i Mariestads Tidning. Samtliga insändare var kritiska till socialnämndens i Götene kommun behandling av trebarnsfamiljen i Götene som idag är splittrad och mor och de två yngsta barnen lever som flyktingar utomlands. Insändarna undertecknades dessvärre med pseudonymer vilket har försvårat möjligheterna att komma i kontakt med författarna för att inhämta deras tillstånd att publicera deras artiklar.

GT publicerade en artikelserie om Götenefallet mellan november 2002  - januari 2003. Samtliga artiklar finns publicerade på NKMR:s hemsida.

På grund av insändarnas vikt och värde tar NKMR sig friheten att publicera texterna i den fromma förhoppningen att deras upphovsmän/kvinnor skall höra av sig och lämna sitt tillstånd till publiceringen. Det är utomordentligt viktigt att andra än de som läser Mariestads Tidningen får läsa Era insändare.

Tack på förhand.
Webmaster.

 

 

Sluta slösa Götene

En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden
Publicerad 2003-09-01

 

En skam för Götene

Upprörd Götenebo
Publicerad 2003-09-15

 

Erkänn att stora misstag begåtts

Av Iakttagande socionom

Publicerad 2003-09-15

 

 

Kampen om Barnen Götenefallet
En artikelserie i Göteborgs-Tidningen den 9 - 14 och 22 november 2002

 

Götenefallet - De förlorade sin kamp om barnen
Av Tomas Svedberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter