Feliciafallet - Några snabba repliker på vissa inlägg i fallet Felicia

 

 

 

 

Några snabba repliker på vissa inlägg i fallet Felicia

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand
Ordf. i NKMR

 

 

 

Detta inlägg av Ruby Harrold-Claesson har nr.173 i Aftonbladets debatt om TV-dokumentären om Felicia och de två andra fosterbarnen hos familjen Högmark i Heby. För att se övriga debattörers inlägg i Feliciafallet v g se http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,5671,00.html och http://tycktill.aftonbladet.se/WebX?128@67.tZAVaQyrlPC^0@.ef4d8be

  

 

  

Gudrun Skyman m fl: Det påstås att ingen äger ett barn. Detta utesluter även socialens och fosterföräldrarnas rätt till barn. Av egen erfarenhet som juridiskt ombud för föräldrar till fosterhemsplacerade barn vet jag att barn behandlas godtyckligt av socialmyndigheterna och fosterföräldrar ges företräde framför de biologiska föräldrarna.

Bo Vinnerljung m fl: LVU lämnar inget utrymme för långsiktiga planeringar för tvångsomhändertagna barn. Det vore en kränkning av barnets och dess familjs och släktingars mänskliga rättigheter att adoptera bort tvångsomhändertagna barn. Inte heller bör man ta till vårdnadsöverflyttning.

Det hävdas att barn som har bott i fosterhem i mer än ett år skall ej flyttas pga att de har rotat sig i den nya miljön. Med ett sådant resonemang kan man överhuvudtaget inte omhänderta barn! Det är anmärkningsvärt att socialtjänsten utan omsvep kan skilja barn från deras nära och kära och förorsaka dem stor sorg och förtvivlan, men att det alltid uppställs hinder i vägen när barn skall återlämnas till sin släkt.

Det hävdas också att modern har begått brott och därmed har hon förbrukat sin rätt till föräldraskap över sin dotter. Alla vet vi hur svårt invandrarnas situation är i Sverige. Arbetslöshet, främlingsskap, avsaknad av släkt och vänner. Felicias ensamstående mor begick ett svårt brott. Nyligen visade Aktuellt ett reportage om en 17-årig mor som hade det så dåligt ekonomiskt att hon tvingades lämna ifrån sig sitt barn. Hade Maria fått hjälp och stöd kanske hon hade sluppit begå brott!

Fallet Felicia handlar om ett utländskt barn bosatt i Sverige. Modern, som är utländsk medborgare kan lämna Sverige när som helst - och hon har rätt att ta sitt utländska barn med sig. Sverige och svenskarna kan ej göra anspråk på äganderätt till ett utländskt barn. Det vore en kränkning av folkrätten.

Det är uppenbart att såväl socialtjänsten som fosterföräldrarna har begått grova fel i detta fall. Barnet skall återförenas med sin mor utan onödigt dröjsmål.

 

Diskriminering av invandrarföräldrar

Sverige stjäl barn på samma sätt som Australien

Rättsövergrepp mot barn och föräldrar

Alvorlige grunner til omsorgsovertagelse?

Tillbaka till Artikelindex

Till Pågående rättsfall

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter