Feliciafallet - Rättsövergrepp mot barn och föräldrar

 • Rättsövergrepp mot barn och föräldrar

  Av Lars Jörgensson

   

   

 

 

  

 

 • Har läst 133 mail och artikel i Aftonbladet 30/8. Författarna av artikeln har bara skummat på ytan av fakta och ger inget hel bild av vad som gäller vid LVU och tillfällig resp. permanent placering.

  Såg tyvärr inte programmet i SVT men jag har ändå en mycket klar bild av hur socialförvaltningen (omsorgsnämnden)agerar och resonerar i fall LVU och/eller omhändertagande.

  För att få en mer nyanserad uppfattning angående den totalitära statens (svenska)resonemang i ärendet rekommenderar jag läsning av utredning 1986:20 "Barns behov och föräldrars rätt". Efter att ni läst och förstått innehållet i detta "den totalitära statens rättigheter" och symbiosanklagelsen, är ni välkommen att debattera.

  Jag har själv erfarenhet av hur omsorgsnämnden i Strömstad kommun resonerar och det är skrämmande. De tycks var mer rädda om sina positioner än att erkänna att de gjort ett förhastat beslut vid ett LVU som de inte kan försvara och förlorat i hovrätten. Med största nöje skall jag gå ända till Europadomstolen(om de skulle få gehör i HD) för att hävda barnens bästa och familjens mänskliga rättigheter som inte skall behöva bli lidande p.g.a kommunens inkompetenta agerande "G D S G" metoden (går det så går det).

  För mer skrämmande läsning ang. myndigheters agerande hänvisas till sidan nkmr.org och länkar.

   

   

  Diskriminering av invandrarföräldrar

  Sverige stjäl barn på samma sätt som Australien

  Replik på några inlägg i Feliciadebatten

  Alvorlige grunner til omsorgsovertagelse?

  Tillbaka till Artikelindex

  Till Pågående rättsfall

   

   

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter