SÄMRE LOTTADE

SÄMRE LOTTADE

De vanartade barnens historia i Norrköping 1903 - 1925

 

 

boktips_samre_lottade

Av Maria Sundkvist

Bild: Ulf Lundkvist

 

 

I maj 1910 lämnade den trettonårige pojken Axel sin

ensamstående mamma i Norrköping och reste till sitt nya

hem, ett fosterhem på landsbygden långt från hemstaden.

Axel var en vanartad gosse, det hade barnavårdsnämnden i

Norrköping bestämt. Vad hade då Axel gjort och vad

innebar det att vara ett vanartat barn och bli skild från

hemmet av barnavårdsnämnden?

I "Sämre lottade" berättas historien om de vanartade

barnen. Vi får möta Axels olyckskamrater i sekelskiftets

Norrköping men också de damer och herrar i

barnavårdsnämnden som försökte "rädda" barnen från vad de

såg som en dålig miljö.

Boken är ett bidrag till en historieskrivning som

synliggör människor och händelser ur det förflutna som

sällan märks i historieböckerna. Här lyfts barnens

historia fram. Deras handlingar sätts i relation till de

som hade makt att bestämma över deras liv.

Ulf Lundkvists karaktäristiska teckningar samspelar med

Maria Sundkvists text till en helhet som levandegör en

viktig del av vårt gemensamma förflutna.

 

 

 

 

SÄMRE LOTTADE

©Maria Sundkvist

© Ulf Lundkvist, bild

Utgiven av Hjelm förlag, 1993

ISBN 91-87922509

 

 

Fru Hjelte och hennes barn

Av Göran Skytte

 

Tillbaka till Böcker

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter