Boktips - Kampen För Familjen (The Fight For The Family)

 

    • boktips_kampen_for_familjen

     KAMPEN FÖR FAMILJEN

     (THE FIGHT FOR THE FAMILY)

     Människorna bakom Barnens Rättigheter

     av Lynette Burrows

  Kampanjen för barnens rättigheter är en av de starkaste lobbygrupperna som arbetar inom familjesfären i dag. Dess föregångsgestalter har lyckats i nästan varje uppgift de har åtagit sig. De har åstadkommit en lag mot skolaga och de har givit barnen tillräckliga 'rättigheter' för att tvinga föräldrar och lärare att tänka sig noga för innan de försöker sätta stopp för - eller att ingripa mot - dåligt uppförande.

  Lynette Burrows visar i detta häftet att lobbyn för barnens rättigheter är en papperstiger. Den består av en liten grupp individer som bildar föreningar, sitter i varandras kommittéer, citerar varandra och publicerar rapporter. De saknar allmänhetens stöd. Utan ekonomiskt understöd från två stiftelser, och den aningslösa medgörligheten av myndigheter och media, skulle de inte överleva.

  De 'rättigheter' som är av intresse för lobbyn är endast två till antalet: 'rättigheten' för barn att uppföra sig illa utan efterräkningar och 'rättigheten' att ingå sexuella relationer vid vilken ålder som helst, utan vetskap eller tillåtelse av deras föräldrar. Målsättningarna passar således bra in i den plan som pedofilorganisationerna upprättat. Pedofilerna upptäckte för bra länge sedan att det enda sättet att få tillgång till barn var genom att övertyga professionella och kamporganisationer att kräva frihet från varje form av tvång för barnen - en politik som lämnar barnen öppna till rovdjursdriften hos de som vill skada barnen.

   

  Obs!

   Engelsk text.

  FAMILY EDUCATION TRUST

  322 WOODSTOCK ROAD - OXFORD OX2 7NS

  Tel. 01865 556848 Fax: 01865 552774

  ISBN 0 906229 14 6 Priset: £4.00

  Tillbaka till Bokindex

    

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter