Halmstadsfallet: Familjen får inte behålla sitt barn

Lennart Hildingsson är journalist på Hallands-Posten. Artikeln är tidigare publicerad i HP den 17 februari 2007. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 17 februari 2007.

Artiklarna har försvunnit från HPs hemsida och arkiv. De återges här på grund av att de är viktiga för NKMR:s läsare.

 

Halmstadsfallet: Familjen får inte behålla sitt barn
Mamman anses ha ett lättare förståndshandikapp

Av Lennart Hildingsson

 

HALMSTAD
På grund av mammans lättare förståndshandikapp har socialförvaltningen tagit ifrån ett par deras sex månader gamla baby och placerat honom i ett familjehem.

Läs mer: Halmstadsfallet: Familjen får inte behålla sitt barn

Halmstadsfallet

Socialsekreteraren i Halmstad hävdar att modern är förståndshandikappad och har beslutat att tvångsomhänderta parets sexmånader gamla son. Såväl utredningshemmet som mödravården har föreslagit stöd till föräldrarna, men socialnämnden följde socialsekreterarens linje och länsrätten har beslutat om tvångsomhändertagande av barnet.

 

Läs mer: Halmstadsfallet

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter