Ruby Harrold-Claessons brev till nämndemannen pga hans skiljaktiga mening

Juristkonsulten/Juriste Consultante

Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

2005-02-01

 

 

Nämndemannen
Adress

 

 

 

Angående: Mål nr XXXX-04

 

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ombud i ovan angivna målet för fadern, vill härmed tacka dig för den klarsynthet och integritet som du har visat vid författande av din skiljaktiga mening. Du är den enda nämndemannen som vågade rösta mot lagmannen. De andra bara följde med. Systemet ska ha sin gång och krossa fadern och hans familj. Ett par fosterföräldrar som enligt din skiljaktiga mening är välbeställda, ska få sin försörjning tryggad, på bekostnad av fadern och hans familj.

 

Som du säkert redan vet har lagmannen BB vid tre olika tillfällen vägrat att förordna mig som offentligt biträde för fadern. Enligt honom skulle avståndet mellan Göteborg och Örebro vara för långt. Faktum är att jag mellan 1998 – 2002 har varit offentligt biträde i olika mål i länsrätten i Örebro. Då var det ingen som reagerade mot avståndet till Göteborg och så vitt jag vet har inte avståndet mellan Göteborg och Örebro ökat sedan dess.

 

Domen i detta mål avspeglar den rättsosäkerhet som råder i det här samhället. Föräldrar som hamnar i socialtjänstens blickfång blir utsatta för allsköns förtal, falska anklagelser och rättsövergrepp av såväl socialtjänsten som personalen i förvaltningsdomstolarna. Faderns grundläggande mänskliga rättighet till en opartisk rättegång så som garanteras i Artikel 6 i den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna har satts ur spel. Det här fallet är inget undantag. Fadern fick inte ha det ombud som han själv valde. Och han hade inte råd att betala mig, så jag kunde inte komma eftersom jag inte kan arbeta gratis och betala ur egen ficka för att försvara andra mot justitiemord i de svenska domstolarna.

 

I egenskap av ordförande i Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna, kan jag informera dig att jag har kommit i kontakt med åtskilliga hundratals liknande fall. Jag vill därför hälsa dig välkommen att avlägga besök på NKMR:s hemsida (www.nkmr.org) där vi publicerar på åtta språk. Jag vill särskilt göra dig uppmärksam på förordet till Birgitta Wolfs bok "Fallet Alexander - Ett beslagtaget barn" skrivet af fd lagmannen i Solna tingsrätt, Brita Sundberg-Weitman. URL:et till artikeln är: http://www.nkmr.org/index.php?option=com_content&id=746&catid=174&view=article

 

Tack än en gång för visat civilkurage.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson,

Jur. kand.,

Ordf. i NKMR

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Skiljaktig mening i en LVU-dom

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter