BOKINDEX/BOOKS

 

 

 

 

 

 

Böcker, Avhandlingar, Uppsatser, Recensioner, Bokannonser

 

 

 

Böcker, Avhandlingar, Uppsatser

The Effect of Joint Custody on Family Outcomes
Martin Halla, University of Linz & IZA, Journal of the European Economic Association. Published: 2011


Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier av föräldraalienation
Lena Hellblom Sjögren


Barn far illa av föräldraförlust
Av Lena Hellblom Sjögren

Föräldraalienation
Uppsats på Wikipedia


BUP-utredningar. En kritisk granskning
Författare: Irén Berg och Rose-Marie Bergqvist, Uppsats, Örebro universitet, 2002. Handledare: Docent Bo Edvardsson


Minnen från en stormig professur : om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga
Av Jacob W. F. Sundberg


Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige. En personlig odyssé om att lära och växa i dagens Sverige
Av Jonas Himmelstrand


Ängel - en antologi av tvångsomhändertagna ung­domars egna berättelser
Birgitta Hedman-Lindgren är informatör på SIS och redaktör för boken Ängel


”OMÖJLIGHETSPRINCIPEN" - Om behovet av ett fungerande resningsinstitut
Uppsats av Thomas Wettergren, uppläst för seminariedeltagarna av jur kand Therese Juel vid Stiftelsens, Rättsstatens Vänner, seminarium i Stockholm i november 2010


Ett gott hem? Normer för en lämplig fosterbarnsplacering Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926–1935
Rapportserie i socialt arbete. Nr 3, 2007


Human Rights and Traditional Values
By Professor Emeritus Jacob W.F. Sundberg


Why love matters. How affection shapes a baby's brain
By Sue Gerhardt


Återförening eller en familj för livet
Författare: Caroline Jonasson. Handledare: Eva Ryrstedt, Lunds Universitet, Juridiska fakulteten


Femte Kolonne
Av Gertrud Galster


Parent Abuse On The Rise: A Historical Review
Paul W. Robinson, Leah J. Davidson & Michael E. Drebot, Brigham Young University, American Association Of Behavioral Social Science, AABSS Online Journal - 2004


The Madhouse
By Daniel Hammarberg


Barnets röst som källa: -en kvalitativ studie om barnperspektiv i barnavårdsutredningar
Författare: Christina Sigfrids och Elin Benendo. Handledare: Elinor Brunnberg, Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, 2006


Den värsta draken. Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige
Författare: Abigail A. Lehrer och Josefine Ahlin. Handledare: Bo Edvardsson, Mittuniversitet, Institutionen för socialt arbete, VT 2010


Takebarn en studie över utpensioneringen av fosterbarn från Göteborgs fattigvård under åren 1800-1920
Författare: Ingeborn, Torsten, Ödenäs 1989


 RETORIKFALLET. Förföljande strategier i ett LVU-ärende
Författare: Linda Ärlig. Handledare: Bo Edvardsson


Rett og rettferdighet – Rettsikkerhetsutvalget, Den Norske Advokatforening

Barnevern. Sosialdiktatorisk mishandling og historisk ille familieforfølgelse
Av Arild Holta


100 tigrar i djungeln : En studie om Posttraumatisk stressyndrom hos barn
Lisa-Maria Pettersson, Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, HT 2009


Den onda föräldern - attributionsmönster i sociala utredningar
Författare: Maria Eriksson och Hanna Wiesel, Örebro Universitet, Handledare: Bo Edvardsson


En utvidgad möjlighet till vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade unga
Line Zandén Gren


Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten
Författare: Teresa Jansson, Örebro Universitet, Handledare: Bo Edvardsson


Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar
Bo Edvardsson, Föredrag


Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar
Bo Edvardsson, Föredrag
(Pdf)

 

Barnets historia
Terra Scania - Kategori: Familjen, livet och döden


De oönskade barnen på 1800-talet
Terra Scania - Kategori: Familjen, livet och döden


Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen?
En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"
Författare: Niklas Sellberg, Handledare: Lars Ericsson, Examinator: Karsten Åström, Lunds Univ. VT 2005


Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

By Max Scharnberg, Associate Professor

Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

By Max Scharnberg, Associate Professor (Download the Book here)

Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon
Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, Norge


Barn som aktører i sosialt arbeid
Førsteamanuensis Liv Schjelderup og førstelektor Cecilie Omre,
Universitetet i Stavanger, ForsaNorden - Nordisk Symposium, Århus, august 2008


LINKÖPINGFALLET: Förföljande strategier, förtryckande metodik och myndigheters misshandel av barn.
Författare: Berit Rönnbäck. Handledare: Bo Edvardsson


Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - Same same but different?
Examensarbete av: Malin Hedlund & Celina Lovén


BBIC – en farlig vårdideologisk paradox: Enögd barnperspektivsmonopolism hindrar helhetssyn
Av Maths Lundsbye


Röster om BBIC
Av B Aronsson & J Kildén


Rättshaverister – problem eller utmaning?
Göran Lambertz, 2005


Utredningsmetodik i ett omhändertagandemål
Bo Edvardsson, 2008
 

Förhörsmetodik: strategi, teknik och analys
Bo Edvardsson, 2001


ABE Interviews: Is the Child's ‘Best Evidence’ being achieved in alleged sexual abuse cases? (Part 1)
Brenda Robinson, Family Law Week


Sverige och rättsstaten på 2000-talet
Brita Sundberg-Weitman


Huntford och Europakonventionen
Jacob W.F. Sundberg, professor emeritus


The New Totalitarians
By Roland Huntford
(nerladdning)

The New Totalitarians
Roland Huntford


Errors in investigations of disputable cases of child sexual abuse
Bo Edvardsson


Content strategy in police interviews of children in alleged child sexual abuse cases
 Bo Edvardsson


Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor
Bo Edvardsson


Saklighetsproblem i en social utredning med psykologutredningar och BBIC-modell
Bo Edvardsson


Källkritik vid utredningsarbete
Bo Edvardsson, Föredrag


Overgrep. Søkelys på psykiatrien
Gro Hillestad Thune


Prioriterar socialtjänsten rätt?
Projektledare: Tommy Lundström


"Hon gör sitt bästa efter sin förmåga" En juridisk studie av LVU-domar med barn till föräldrar med utvecklingsstörning
Mirjam Jonsson


Länsrättens bevishantering i LVU-mål med hedersrelaterad problematik
Lena Gavlevik och Lena Jelic


Outside the Comfort Zone. Erfarenheter från ett projekt för att utveckla brukarinflytande i socionomutbildningen
Arne Kristiansen, Verner Denvall och Cecilia Heule

 

Rättviselotteriet. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Rättviselotteriet. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Familjen i den svenska modellen
Åsa Lundqvist


Forced Drugging of Children in Foster Care: Turning Child Abuse Victims into Involuntary Psychiatric Patients
M. McKay


Håll käft och le
Per-Arne Pettersson och Tina Lundberg


Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
Sverre Kvilhaug


Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge
Dag Hiåsen


En virkelighet sentrale norske medier fortier
Erik Strand


The Dangers of the Therapeutic Culture
Germund Hesslow

 

Hvordan håndterer domstolene fms-sager?
Max Scharnberg

 

Återfunna minnen och återfunnet trams
Max Scharnberg


Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet
Olle Hammarberg


Maktovergrep og Justismord
Berit Aarset


Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Joar Tranøy


Våre naboland har også skampletter på sine rulleblad
Jan Hansen


Den Underdåniga Lydnaden
Birger Hjelm
Med förord av Bo Edvardsson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Doris Kaleva


Makten över barnen
Maija Runcis


Atskillelse barn og foreldre
Sverre Kvilhaug


Lagen och Europakonventionen
Sundberg & Sundberg


Kampen om rätten till en barndom
Jonathan Riddarstål

 

Felaktigt dömda
Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt

 

Rätten och rättvisan
En film av Henrik Alexandersson

 

Lika inför lagen. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar
Maritha Jacobsson


 Gud räknar kvinnors tårar
Pia Degermark

 

Myndighetsmaffian
Sven-Erik Berg

  

Familjepolitik, förändringar i familjen - Jämförelser mellan Sverige, Italien och England. Kapitel 2

Patricia Morgan. Översättning: Krister Pettersson

 

 Röd Åklagare
Xiao Rundcrantz

 

Vitsippornas tid
Martin Hillebard

 

 Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Joar Tranøy


 "Til pasientens beste"
Joar Tranøy


 Familjen finns den?
Reinhold Fahlbeck


  'Resan utan mål' En hyllning till Anders Agell
Jacob W. F. Sundberg


 En bur sökte sin fågel
Berättelsen om Ewa och Kasia
Ewa Nowacka, Bo Edvardsson och Agneta Pleijel


 Hellre fria än fälla
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren

 

Om Sverige och andra stater som svarande i Europadomstolen
professor em. Jacob W.F. Sundberg

  

Anatomin av en häxprocess
Anders Agell

 

Sämre lottade
Maria Sundkvist

 

Frigör familjen
Ingegerd Troedsson

 

Parts- og vitneavhør - i straffesaker og sivile saker
Nils Erik Lie

 

 Menneskerettigheter i straffeprosessen
Sverre Erik Jebens

 

 Formynderterror. Historien om en barnevernsak
John Hollen

 

 Fru Hjelte och hennes barn
Göran Skytte


 Utanför systemet!
Tapio Salonen

 

 Salutogena perspektiv inom socialtjänsten
- en studie av 20 socialarbetares sätt att möta information om en familj
Jörgen Ahr och Jörgen Andersson

 

 Myndighetsutövning i Skola och Socialtjänst
Johan Hettinger

 

Makten, männen, mörkläggningen
Deanne Rauscher & Janne Mattsson

 

Straff utan brott
Siv Westerberg

 

 Tidigare liv....?
Berit Broström

 

Livsglad og vital svensk advokat på 72 år, ger ut sin andra bok
Jan Hansen

 

Animal Farm
George Orwell

 

 1984
George Orwell

 

 Tre böcker Vuxna barnhems- och fosterbarn berättar

 

 Om Europakonventionen och Språnget Österut. Slutet på en epok?
Jacob W. F. Sundberg

 

 Mot bättre vetande
Lennart Sjöberg
   

 

 Er kommunen min mor?
Hvorfor hader kommunerne børn?
En bog om tvangsfjernelser
Else Sommer

 

 Stigmatiseringen Av Obducenten 
Patrik Nyberg
 

 

   Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre
Ved Åge Simonsen

 

 Barndom i fosterhjem i egen slekt.
Amy Holtans doktorgrad

 

 Barnet och rättsprocessen
Titti Mattsson

 

 Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning

Brita Sundberg-Weitman

 

 Forældres rettigheder over egne børn
Uddrag af Henrik Døckers bog "Menneskeret i Europa. Beskyttelsessystemet i Strasbourg."

 

 Tvångsadoption?

 Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets “anknytning”

 Lennart Sjöberg

 

 Var är pappa?
Ulf Gyllenhak
 

 

 Myten om den goda modern och att barn alltid talar sanning
Stefan Holmlin
 


 Ekot om incest - sexuella övergrepp mot barn i en serie nyhetsprogram 1998
Peter Klevius

 

 

Recensioner, Bokannonser

Placerade ungdomar skriver i ny bok. Redaktören: ”Man blir alltid förvånad över hur ungdomar kan ha det”
Av Erik Lundström,Världen idag, varldenidag.se -  2011-11-02


Vuxna vågar inte tala med barn
Svenska Dagbladet, svd.se - 14 mars 2011, uppdaterad: 8 april 2011


Justitiemord och rättssäkerhet
Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog


OVERGREPENE SOM ALDRI STOPPET!
Fra redaksjonen av sfm.no, Oslo Samfunnsmagasinet, sfm.no - 10.11.2010


Takebarn : en studie över utpensioneringen av fosterbarn från Göteborgs fattigvård under åren 1800-1920
Författare: Ingeborn, Torsten, Ödenäs 1989


Förbjuden bok om ritualmord publiceras på Internet
Av Patrik Nyberg, Crimenews.se - 2009-11-29


Uppsala universitet censurerar rapport
Av Patrik Nyberg, Kristdemokraten.se - 2009-11-02


Sanning om "ritualmord" döljs
Av Patrik Nyberg, Uppsala Nya Tidning, UNT.se - 2009-10-12


Socialtjänsten splittrade Birger Hjelms familj. Reportage om Birger Hjelm och han bok Den Underdåniga Lydnaden
Av Jan Bärtås, Smålandsposten, Lördagsbilagan - 2009-10-10


Gellert Tamas: "De apatiska, Om makt myter och manipulation"
Maciej Zaremba Dagens Nyheter, dn.se - 2009-10-01


Barn och fred är inte att leka med
Gerd-Peter Löcke, Ordf. För Internationellt Finlandssvensk kulturforum, IFISK. Recension publicerad i Fredsposten i maj 2009


Hur hamnade trettonåringen på hemmet?
Per Dahl, politisk chefredaktör, Ledare, Barometern, barometern.se - 2009-05-10


Stora brister i skydd för utsatta barn
Eva Bergstedt


Socialsveriges övergrepp mot familjer
Tommy Hansson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Doris Kaleva


Barnen från Källbäck
Annica Öhman


Letandet efter den hemliga lillasystern blev fröet till Annicas bok om Källbäck

Brister i barns rättssäkerhet
Ulrika Oredsson


Family Policy, Family Changes
Patricia Morgan
Resumé av Krister Pettersson


Family Policy, Family Changes
Patricia Morgan


Några tankar om filmen "Den bästa av mödrar".
Siv Westerberg


De rena och de andra.
Recension av Maciej Zarembas bok om tvångssterilisering i Sverige och andra länder
Håkan Lindgren


En häxprocess anatomi
Nils Wiklund


Advokat skriver bok om barn og foreldre
Rune Fardal


Ny bok "Atskillelse barn og foreldre"
Marianne Haslev Skånland


Flere reaksjoner i kjølevannet av forfatter John Holdens bok om "Formynderterror"
Marianne Haslev Skånland


Fosterhem inte bättre för missbrukarbarn
Jan Isakson


Parts- og vitneavhør - i straffesaker og sivile saker. Bokomtale.
advokat Nils Aga


Formynderterror - Et mesterverk av forfatteren John Hollen.
Jan Hansen


Averøy barnevern og oppvekstetat, Møre og Romsdal
Marianne Haslev Skånland


Brott, mat och andlig spis till Jul
Patrik Nyberg


Recension. Straff utan brott
Marguerite Bjellvi


Makten, männen, mörkläggningen
Thomas Kanger


Straff utan brott. Marianne Haslev Skånlands tal till Siv Westerberg

Recension. Straff utan brott
Madeleine Karlin


Recension av boken Förädlade Svenskar”
Recensent: Birger Hjelm
 


Den tusende gången
Lars-Eric-Hagborg


 Kritik af psykologer
Boknotis i Berlingske.dk


 Bedre enn forventet
Anmeldt av Knut T. Reinås


 Der mangler dansk forskning om anbringelse af børn uden for hjemmet
Ny udgivelse: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - en forskningsoversigt.
Pressemeddelelse 28.04.03


Recension Jan Guillous bok “Häxornas försvarare”
Gustaf Hellsing

Tærskler for anbringelse. En vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i børnesager.
Tine Egelund og Signe Andrén Thomsen


 Sverige - en rättsstat?
Bertel Nathhorst

 Sverige som rättsstat
Elise Claeson


 Sverige som rättsstat

 DSM
Debatt Sanningsökande Mediakritik


 Kan styckmord förträngas?

 Per Lindeberg: Döden är en man. Historien om obducenten och allmänläkaren. Fischer & Co Stockholm 1999

 J P Roos

 IPT - Issues In Child Abuse Accusations

 The Trip to Nowhere. Family Policy in the Swedish Welfare State Analysed by Means of Comparative Law Method Immanent in the European Convention on Human Rights
Jacob W. F. Sundberg


 Kulturens Barn. Kontrastiva analyser av kulturmönster avseende förhållandet till barn och ungdom i Sverige och Orissa, Indien
Gudrun Ekstrand
 


 Haverier i socialbarnavård? Fem fallstudier
Gunvor Andersson, Karin Aronsson, (red.), Sven Hessle, Anna Hollander, Tommy Lundström
Presenterad av Ruby Harrold-Claesson


 Korta recensioner av: Jeopardy in the Courtroom by Stephen J. Ceci & Maggie Bruck; Hemligheter och Minnen av Lena Hellblom Sjögren; På den anden side (red.) Jette Rantorp
Søren Friis Smith


 HEMLIGHETER OCH MINNEN
Lena Hellblom Sjögren


  Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott
Knut Ahnlund


 Recension: Hemligheter och minnen. Svårigheterna med tillförlitligheten i sexualbrott
Max Scharnberg


 Om Vadstrupgårdsagen
Leif Blædel


 Die biologischen Wurzeln des Inzestverbots
Jörg Klein


 På den anden side. 10 indlæg i pædofili-debatten
redigeret af Jette Rantorp


 Presentation av "På den anden side. 10 anderledes inlæg i pædofili-debatten"
Pædagogisk Medhjælper Forbund


 Hjärnstress: Utdrag ur Christina Doctares bok "Hjärnstress"


 Fallet Alexander - Ett beslagtaget barn
Birgitta Wolf. Förord av Brita Sundberg-Weitman


Den kommenderade Familjen. 30 år med Alva Myrdals familjepolitik
Ingegerd Troedsson.


 En bur sökte sin fågel. Berättelsen om Ewa och Kasia
Ewa Nowacka, Bo Edvardsson och Agneta Pleijel


 Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of American Justice
Margaret A. Hagen


 The Truth about Cinderella
Martin Daly and Margo Wilson


 KRITISK UTREDNINGSMETODIK
Bo Edvardsson


 FACTS OR FICTION AS EVIDENCE IN COURT
A Witness Psychological Analysis of a Swedish Legal Case of

 

Alleged Cutting-up Murder and Child Sexual Abuse
Astrid Holgerson & Birgit Hellbom


 Lawless Sweden: Using the Judiciary to Expand the Power of the Welfare State
Eric Brodin


 Recension: Sex, lögner och terapi. Psykologer medverkar i moderna häxprocesser
Ebbe Schön


 I'll Be the Parent, You Be the Kid
Paul Kropp


 Confident Parenting - a hands on approach to children
Anne Davis


 Sammanbrott i familjehem
Socialstyrelsen rapport 1995:9


 RÄTTSSTATEN ÅTER!
Brita Sundberg-Weitman


 RÄTTVISAN OCH PSYKOLOGIN
Lennart Hane (redaktör) m. fl


 Presentation: RÄTTVISAN OCH PSYKOLOGIN av Lennart Hane m.fl
Contra.nu


 KAMPEN FÖR FAMILJEN
Lynette Burrows


   THE FIGHT FOR THE FAMILY
Lynette Burrows


 Eugenics and the Welfare State
Norway, Sweden, Denmark, and Finland

Gunnar Broberg, Nils Roll-Hansen


 Att övervaka överheten
Vilhelm Moberg


 För Sverige - På Tiden
Ann Ekeberg


Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge
Knut Ahnlund


Förföljande strategier vid ett omhändertagandefall i socialt och barnpsykiatriskt arbete
Bo Edvardsson

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter